Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Kort om tall

07.08.07

Jeg ser mye rar formatering av tall. I tilfelle du skulle være i tvil, her kommer noen korte fakta om tall i Norge:

  • Alle tall fra og med null til og med tolv skriver man fortrinnsvis med bokstaver.
  • Tall til og med 9999 skriver man fortrinnsvis uten tusenskille.
  • Tall over fra og med 10 000 skriver man med mellomrom som tusenskille.
  • Det skal være mellomrom mellom et tall og prosenttegnet, slik: 10 %.
  • Det skal være mellomrom mellom et tall og påfølgende enhet, slik: 10 kg.

Så vet du det. :-)

Martin skriver regelmessig om hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Dersom du er interessert i å følge med på hva Martin skriver, finnes det flere måter å holde deg oppdatert på. Les mer...

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Bekkelund.net er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om samspillet mellom teknologi, samfunn og politikk. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

Følg Martin

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal

Søk

© 1995-2016 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt