Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Si nei til reklame

10.10.07

Fra nettstedet Neitakk.no:

Er du lei av reklame i postkassa? Da bør du lese videre.

Forslag til ny markedsføringslov skal vedtas i Stortinget våren 2008. I forslaget er dagens ordning med reservasjon opprettholdt, slik at de som ikke ønsker å motta reklame selv må sørge for å si fra om dette ved å sette en «nei takk»-lapp på postkassa. Kampanjen Neitakk.no krever at dette prinsippet snus, slik at de som ønsker reklame heller markerer dette med å si ja takk.

Syns du det er en god idé? I så fall signerer du på Neitakk.no.

Underskriftene vil bli overlevert til barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem, sammen med et krav om at de som ønsker reklame i postkassa må si «ja takk», mens alle andre slipper å få.

Får man gjennomført denne endringen vil man kunne redusere avfallsmengdene med 45 000 tonn per år, og klimagassutslippene med omtrent like mye. Kampanjen startet tirsdag og har allerede over 4500 underskrifter.

Jeg har signert. Har du?

Martin skriver regelmessig om hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Dersom du er interessert i å følge med på hva Martin skriver, finnes det flere måter å holde deg oppdatert på. Les mer...

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Bekkelund.net er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om samspillet mellom teknologi, samfunn og politikk. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

Følg Martin

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal

Søk

© 1995-2016 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt