Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Tilgjengelighet

15.10.07

Det snakkes svært mye om tilgjengelighet i IT-bransjen, og spesielt blant oss som utvikler for web. Det klassiske eksemplet går på å gjøre websider tilgjengelige for blinde og svaksynte. Dog er blinde og svaksynte kun en del av en stor gruppe mennesker som har andre behov enn det jeg har. Hos Roger Johansson kom jeg over AssistiveWare, en side med videoer som viser mennesker med helt andre behov enn hva vi normalt sett tenker på i tilgjengelighetssammenheng.

Når jeg ser slike videoer føler jeg meg plutselig veldig ydmyk overfor jobben jeg gjør. Vi i IT-bransjen har et enormt ansvar for å tilrettelegge alle løsninger for denne brukergruppen. IT er en svært sentral del i hverdagen — også for de som ikke arbeider med det. Kommunikasjon med blant annet offentlige instanser gjøres i større og større grad over nettet, og da er det vår fordømte plikt som utviklere å tilrettelegge for de som trenger det mest.

I neste utgave av Web Magasin har jeg skrevet en artikkel om webstandarder og tilgjengelighet. Den bør du få med deg, dersom du er interessert i emnet.

Martin skriver regelmessig om hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Dersom du er interessert i å følge med på hva Martin skriver, finnes det flere måter å holde deg oppdatert på. Les mer...

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Bekkelund.net er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om samspillet mellom teknologi, samfunn og politikk. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

Følg Martin

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal

Søk

© 1995-2016 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt