Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

GoOpen 08: Chris DiBona, Google

08.04.08

Førstemann ut på GoOpen 2008 var Chris DiBona fra Google. Chris er blant annet ansvarlig for Google Summer of Code og fri programvare hos Google.

Chris DiBona fra Google

Chris hadde blant annet noen interessante poeng rundt Google Summer of Code, hvor han påpekte viktigheten av å la ungdommen flippe bits fremfor å flippe burgere i sommerferien, og hva som kom ut av det for begge parter. Google får tilgang til potensielt god og viktig kode, og ungdommen får betalt for koden de leverer.

På Google Summer of Code 2007 hadde Google:

 • 905 studenter
 • 130 organisasjoner
 • 1500 mentorer
 • 6200 søknader
 • 90 land
 • 81 % godkjenningsrate av skrevet programvare
 • 2,3 millioner kodelinjer

Videre viste Chris til en undersøkelse om hvorfor utviklere velger å dele koden sin. Her er resultatene:

 • Nysgjerrighet
 • Økt kunnskap og ferdigheter
 • Behov i jobben
 • Idealisme
 • Behov utenfor jobben
 • Profesjonell status
 • Mistillit ovenfor proprietær programvare

Chris gjennomgikk også årsakene til at Google benytter og leverer fri programvare:

 • Kontroll
 • Tilpasningsdyktighet
 • Eierskap
 • Fleksibilitet
Martin skriver regelmessig om hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Dersom du er interessert i å følge med på hva Martin skriver, finnes det flere måter å holde deg oppdatert på. Les mer...

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Bekkelund.net er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om samspillet mellom teknologi, samfunn og politikk. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

Følg Martin

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal

Søk

© 1995-2016 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt