Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Du og dere

20.04.09

Hvor ofte leser du utsagn som «det finner dere her», eller tilsvarende? Hvordan synes du det lyder i forhold til «det finner du her»?

Hvor ofte leser du en tekst sammen med andre? Sannsynligvis svært sjelden. Derfor føler man det ofte unaturlig å lese tekster med dere, ettersom man leser alene. Det riktige vil derfor være du.

Når du skriver en tekst, må den adresseres til den eller de som skal lese teksten. I de aller fleste tilfeller er det en enkeltperson som leser teksten, og ikke en forsamling. Selv om du har mange lesere, sitter de allikevel hver for seg og leser det du har skrevet. Videre kan du også adressere tekst til enkeltpersoner, til tross for at den skal leses opp i en forsamling.

En hyggelig bieffekt av å adressere tekst til enkeltpersoner, er at man føler seg viktigere når man blir adressert som enkeltindivid, enn om man adresseres som en del av en større masse.

Martin skriver regelmessig om hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Dersom du er interessert i å følge med på hva Martin skriver, finnes det flere måter å holde deg oppdatert på. Les mer...

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Bekkelund.net er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om samspillet mellom teknologi, samfunn og politikk. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

Følg Martin

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal

Søk

© 1995-2016 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt