Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Svikt!

28.01.11

Mange mener staten bør løse utfordringene markedene ikke selv kan løse. Samtidig vet vi at perfekte markeder ikke finnes. I pamfletten Svikt! kan du lese mer om hvorfor staten sjelden er mer egnet enn markedene.

Svikt!

På baksiden kan man blant annet lese:

I denne pamfletten utfordres forestillingen om at myndighetene kan løse problemene markedene ikke kan løse. Ved hjelp av fagretningen public choice viser forfatterne hvordan og hvorfor myndighetene ofte ikke makter å hindre eller rette på markedssvikten — og hvorfor offentlig inngripen kan gjøre problemene større.

Boken balanserer på en fin måte fordeler og ulemper med frie markeder og offentlig styring. Selv om jeg personlig tror at markedet er langt bedre skikket til å løse mange av oppgavene det offentlige gjør i dag, er det allikevel viktig å evaluere hvilke oppgaver som bør løses av det offentlige.

Du kan laste ned PDF-versjonen gratis på nett, eller kjøpe den på papir.

Martin skriver regelmessig om hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Dersom du er interessert i å følge med på hva Martin skriver, finnes det flere måter å holde deg oppdatert på. Les mer...

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Bekkelund.net er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om samspillet mellom teknologi, samfunn og politikk. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

Følg Martin

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal

Søk

© 1995-2016 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt