Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Kinesisk smuglytting

18.10.12

I Norge lurer man på om kineserne smuglytter i norske mobilnett. Usikkerheten kunne vært eliminert.

I lengre tid har det vært usikkerhet knyttet til bruk av kinesisk utstyr i mobilnett verden over. Frykten dreier seg om at kineserne, primært representert ved ZTE og Huawei, ved hjelp av bakdører i utstyret kan få tilgang til sensitiv informasjon som sendes over mobilnettet. Den siste tiden har diskusjonen tiltatt også i Norge.

Problemet er at utstyret som får mobilnettet til å fungere benytter programvare som er utviklet og kontrollert av produsentene. Hvordan programvaren fungerer er det ingen som faktisk vet, annet enn produsentene. Sånn sett er usikkerheten knyttet til hvordan programvaren, og dermed også mobilnettet programvaren styrer, fungerer reell.

Hadde imidlertid anskafferne av utstyret stilt som krav at programvaren skulle være fri programvare og maskinvarearkitekturen åpen, ville det vært langt lettere å etterprøve påstanden om at kineserne smuglytter. Fri programvare sikrer, som navnet antyder, fritt innsyn i programvaren og en åpen maskinvarearkitektur sikrer det samme for maskinvaren.

I mange år har jeg poengtert viktigheten av fri programvare, blant annet i offentlig sektor og samfunnskritiske funksjoner. Prinsipielt sett er jeg ikke tilhenger av å stille krav om fri programvare, men i tilfeller som dette er det på sin plass.

Jeg håper man for offentlig sektor og i samfunnskritiske funksjoner nå øker anskafferkompetansen på området fri programvare og åpen maskinvarearkitektur. Før frykten blir reell.

Martin skriver regelmessig om hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Dersom du er interessert i å følge med på hva Martin skriver, finnes det flere måter å holde deg oppdatert på. Les mer...

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Bekkelund.net er en blogg av Martin Koksrud Bekkelund, hvor han skriver om samspillet mellom teknologi, samfunn og politikk. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

Følg Martin

Facebook Twitter Instagram LinkedIn Vimeo GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal

Søk

© 1995-2016 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt