Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Søkeresultater

Dette er søkeresultater sortert i omvendt kronologisk rekkefølge.

Om å møte seg selv i døra (2014-12-14)

Kjære venner i Arbeiderpartiet og Høyre, Aftenposten har denne helgen brakt oss nyheten om hvordan store deler av Oslo sentrum blir overvåket av en eller flere ukjente aktører. Da dere stemte for innføringen av Datalagringsdirektivet (DLD) i Norge, argumenterte flere av dere med at «har du ingenting å skjule, har du ingenting å frykte». Dere […]

Uakseptable ønsker fra PST (2014-08-22)

PST ønsker å overvåke hverdagen til deg og meg i jakten på terroristene. Det er prinsipielt uakseptabelt og faglig uforsvarlig. PST-sjef Benedicte Bjørnland ber i et innlegg om lovendringer som gjør det mulig for PST å lagre store mengder data om din og min nettbruk over lang tid. Det har skapt sterke reaksjoner. Slik overvåking […]

Datalagringsdirektivet anno 2014 (2014-04-09)

Denne uken kom nyheten om at EU-domstolen anser Datalagringsdirektivet for å være ugyldig. I en pressemelding fra domstolen heter det at It entails a wide-ranging and particularly serious interference with the fundamental rights to respect for private life and to the protection of personal data, without that interference being limited to what is strictly necessary […]

read/write (2013-08-12)

Du er kanskje en jævel på å bruke datamaskinen, men vet du egentlig hvordan den fungerer? Eller hvordan informasjonsteknologien påvirker samfunnet, og omvendt? read Dagens informasjonssamfunn gir oss enkel tilgang på all informasjon vi måtte ønske. Vi konsumerer informasjon som aldri før, enten det er nyheter, e-post, blogger eller sosiale medier, for å nevne toppen […]

Altinn-skandalen (2012-03-21)

De siste årene har Altinn hatt store problemer med oppetid når selvangivelsen kommer. I går toppet skandalen seg ved at personopplysninger kom på avveie. Hva går egentlig galt? Det er mye som kan sies om Altinn, men først og fremst er det veldig trist. Trist fordi det har kostet mye tid, mye penger og spesielt […]

DuckDuckGo (2012-02-21)

DuckDuckGo er en søkemotor som — i motsetning til Google — respekterer dine personverninteresser og ditt privatliv. Google blir i stadig økende grad kritisert i personvernsaker. Der Google både sporer brukerne på tvers av tjenestene, logger søkeresultater og viser deg resultater avhengig av hva du gjør, lar DuckDuckGo deg være fullstendig anonym, uten å logge […]

IT-skepsis (2012-01-04)

Verden trenger flere skeptikere. Nå også IT-skeptikere. Skeptisisme er, i følge Wikipedia, skepsis som metode eller retning innenfor vitenskap og filosofi. Enkelt forklart kan vi si at skeptikere stiller spørsmålstegn ved påstander eller etablerte tankesett. Å være skeptisk er bra. Det betyr at man evner å reflektere og ikke tar alt for gitt. Det betyr […]

PGP (2011-10-27)

Vi lever i et samfunn med stadig mer overvåking. Ikke bare gjennom videoovervåking av det offentlige rom, men også våre elektroniske spor blir lagret for overvåkingsformål. Samtidig som effekten av overvåkingen uteblir, åpner massiv lagring av informasjon også for misbruk av informasjonen som lagres. Som kriminell er det helt naturlig å skjule sine spor. Men […]

I gode og onde dager (2011-09-05)

Gjennom det siste året har vi hatt forskjellige debatter om bruk av teknologi, hvor jeg mener at bruken av teknologien er uheldig for samfunnet. Datalagringsdirektivet og e-valg er to eksempler. Fellesnevneren for debattene er at intensjonen er god. Datalagringsdirektivet, for eksempel, skal overvåke elektronisk kommunikasjon, for å forhindre terror og alvorlig kriminalitet, eller lette oppklaringen […]

Anonyme hint (2011-06-20)

I løpet av det siste året har vi gjentatte ganger sett hvordan anonyme hackerorganisasjoner tar ned nettsted på nettsted og kritisk infrastruktur. Bør noen ta et hint? Foto: Anonymity; and the Internet. av Stian Eikeland • CC-BY-NC-SA 2.0 Da MasterCard, Visa og PayPal stoppet innbetalinger til Wikileaks, tok hackere ned nettsidene deres. I kjølvannet av […]

Åpent brev til Knut Storberget (2011-05-02)

Kjære Knut Storberget, Når Datalagringsdirektivet (DLD) nå er innført, tenkte jeg å gjøre mitt for å bidra til å oppklare alvorlig kriminalitet og terrorvirksomhet. I stedet for å bruke masse tid og krefter på at politiet skal hente ut data fra min mobiloperatør, kan du her klikke på de to kartene under for en oversikt […]

Et spørsmål om tillit (2011-04-05)

Ronny gjør brekk. Ronny er kriminell. Nylig har noen av naboene til Ronny fattet mistanke om Ronnys nattlige aktiviteter, og ringt politiet. En stille natt, mens Ronny er ute på et av sine nattlige tokt, slår politiet til og tar Ronny på fersk gjerning. De har overvåket Ronny i en kort periode, på bakgrunn av […]

De prinsippløse (2011-03-10)

«Enige og tro til Dovre faller», sverget våre landsfedre etter riksforsamlingen på Eidsvoll for snart 200 år siden. I går kveld sa Høyres stortingsgruppe ja til Datalagringsdirektivet (DLD). Våre landsfedre ville aldri tilgitt dem. Foto: Snøhetta av Tommy Lyngmo • Lisens: CC-BY-NC-SA 2.0 I Norge har rettsstaten stått sterkt siden riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814. […]

Den usynlige mannen (2011-02-16)

Fordi teknologien er usynlig, abstrakt, komplisert og utformet av mennesker, er det få som reflekterer over at teknologi kan være noe negativt, til tross for at intensjonene kanskje er gode. Det er mandag morgen, og du skal på jobb. Idet du kommer ut døra treffer du en velkledd mann i sort dress, hvit skjorte og […]

Datalagringsdirektivet, kildevern og taushetsplikt (2011-02-03)

Datalagringsdirektivet (DLD) vil redusere folks mulighet til å kommunisere anonymt. Viktige institusjoner i samfunnet vil ikke lenger kunne overholde taushetsplikten dersom DLD innføres. Jeg får masse e-post om dagen, fra mennesker jeg ikke kjenner. Mesteparten dreier seg om Datalagringsdirektivet og deres frustrasjon over hvordan Arbeiderpartiet vil overvåke dem. Pressen er bekymret for kildevernet, leger, advokater […]

Politisk syretest (2011-01-26)

Kampen om Datalagringsdirektivet (DLD) skal avgjøres før påske og kan bli tidenes politiske syretest for Høyre. I denne saken settes deres ideologi på prøve. Vil Høyre bestå prøven? Høyres stortingsrepresentant Ingjerd Schou ble 12. januar valgt som saksordfører for Stortingets behandling DLD. Schou representerer Østfold Høyre, et fylkeslag som har sagt nei til DLD. I […]

Kriminalitetsoppklaring med Datalagringsdirektivet (2011-01-20)

Ikke er jeg politimann. Ikke er jeg etterforsker. Men jeg kan en god del om IT og analysering, prosessering og håndtering av store datamengder. Et av de sterkeste argumentene for å innføre Datalagringsdirektivet (DLD) i Norge er politiets behov for informasjon. «Vi må gi politiet de verktøyene de har behov for», påpeker tilhengerne. Det er […]

Politiske lik (2011-01-11)

Den intense drakampen om Datalagringsdirektivet (DLD) har blitt en politisk farse hvor Arbeiderpartiet går over politiske lik for å nå sitt mål. 5 av 7 politiske stortingspartier er mot innføring av DLD i norsk rett. Men at de fleste politiske partier er mot DLD betyr ikke at det er flertall i Stortinget mot det. Arbeiderpartiet […]

2010 (2011-01-05)

2010 brakte mange fine opplevelser og minner. Her er et tilbakeblikk. Januar Januar preger Oslo med lave temperaturer og mye snø. Temperaturen ligger rundt -20°C og den løse snøen måler omlag meteren i terrenget. For oss som er glade i å gå på ski er dette perfekte forhold. Det er bare å smøre med grønt, […]

Det handler om makt (2010-12-21)

De siste dagene har innboksen blitt oversvømt med e-post fra frustrerte, skuffede mennesker som lurer på hvorfor Arbeiderpartiet og Høyre vil innføre Datalagringsdirektivet (DLD). Fellesnevneren for alle henvendelsene er omtrent «Hvorfor lytter de ikke til fagfolk? Hvorfor kjører de bare på slik?». Jeg er verken medlem av Arbeiderpartiet eller Høyre, derfor blir følgende kun halvkvalifiserte […]

Datalagringsdirektivet og EØS (2010-12-16)

Ifølge Arbeiderpartiet er konsekvenser for EØS-avtalen et av de store argumentene for å innføre Datalagringsdirektivet (DLD). Hvor begrunnet er egentlig denne frykten? Bjørn Jarle Røberg-Larsen sitter i Hedmark Fylkesting for Arbeiderpartiet og fremholder hvor store negative konsekvenser bruk av vetoretten mot innføring av DLD vil få for EØS-avtalen. Han har blant annet uttalt: Jo, #DLD […]

Justisministeren forklarer Datalagringsdirektivet (2010-12-15)

«Datalagringsdirektivet (DLD) er ikke overvåking», hevder justisminister Knut Storberget til det kjedsommelige. Innerst inne vet han nok ganske godt at det ikke er riktig. Storberget kan kalle det hva han vil. Alle andre kaller det overvåking. Illustrasjon: Anders Stensolini. Foto: Regjeringen.no.

En stille bønn (2010-12-09)

Det pågår i disse dager en intens diskusjon om innføring av Datalagringsdirektivet (DLD) i norsk rett. Kanskje har du gjort deg opp en mening, kanskje er du usikker. I begge tilfeller ber jeg deg lese videre. Samtlige fagmiljøer, både i Norge og EU, har konkludert med at DLD ikke bør innføres på nåværende tidspunkt. Den […]

Lokasjonsdata og Datalagringsdirektivet (2010-12-08)

Datalagringsdirektivet (DLD) skal lagre våre lokasjonsdata, klager motstanderne. Det gjøres allerede, svarer tilhengerne. Hva lagres egentlig idag og hvilken endring medfører DLD? Dagens situasjon Det er en forutsetning for enhver digital kommunikasjonsform at det eksisterer et minimum av data om kommunikasjonen som finner sted. Tar du en telefonsamtale vil operatørens telefonsystem være nødt til å […]

Wikileaks og Datalagringsdirektivet (2010-12-07)

Hva har Wikileaks og Datalagringsdirektivet til felles? Alt for mye, dessverre. Diplomater verden over snakker med hverandre og med myndighetene i hjemlandet. Denne korrespondansen amerikanske diplomater imellom har lekket ut på nettstedet Wikileaks, under det man kaller Cablegate. Jo mer man graver i korrespondansen, jo flere pinlige episoder får man høre om, og det hele […]

Datalagringsdirektivet svekker personvernet (2010-12-01)

Nylig kunne vi i Dagbladet lese hvordan stortingsrepresentantene Håkon Haugli (Ap) og Arve Kambe (H) hevder at Datalagringsdirektivet styrker personvernet. Det er en feilaktig påstand som må avlives umiddelbart. Økt risiko for misbruk Det hevdes at risikoen for misbruk er der allerede, ettersom trafikkdata lagres idag. Det de derimot unnlater å si, er at Datalagringsdirektivet […]

Datalagringsdirektivet illustrert (2010-10-06)

Datalagringsdirektivet (DLD) er for mange svært abstrakt, ettersom digital overvåking ikke etterlater visuelle spor. Denne tyske animasjonsfilmen illustrerer omfanget på en svært god måte. I filmen omtales også overvåkingsmetoder som ikke omfattes av DLD; lagring av dine passord, dokumenter, bilder, innhold i e-post og overvåking av de aktiviteter du kun foretar deg på din datamaskin […]

Fremtidens IT-politikk (2010-09-22)

Før stortingsvalget i fjor, kunne man på forsiden av Teknisk Ukeblad (TU) lese «Partier uten IT-politikk», og til Espen Zachariassen i TU uttalte Per-Morten Hoff i IKT-Norge at Stortingskandidatene mangler et helhetlig syn på hvilken rolle informasjonsteknologi spiller i samfunnsutviklingen. Her må det voksenopplæring til. I dag, mer enn et år senere, gikk ansvarlig statsråd […]

Utro tjenere (2010-09-17)

Det finnes ingenting som heter sikker lagring av informasjon. Enten blir informasjonen hacket, eller blir offer for utro tjenere. Det er fredag kveld for noen uker siden, og jeg er på besøk av en god venn av meg. Våre respektive kjærester er på byen med jentene. Vi sitter i sofaen med hver vår øl, lytter […]

En god løsning for DLD (2010-09-14)

Jonas Gahr Støre skriver om Datalagringsdirektivet (DLD) på Twitter at: Jeg har tro på at vi skal finne en god løsning Hva er en god løsning? Finnes det en god og en dårlig måte å implementere DLD på? DLD er såpass spesifikt i hva som skal lagres, men samtidig teknisk dårlig og utydelig på spørsmål […]

Splitt og hersk om DLD (2010-09-13)

Jonas Gahr Støre engasjerer seg i debatten om innføring av Datalagringsdirektivet (DLD) i norsk rett. Engasjementet avdekker unyanserte påstander og feilaktigheter som trenger korreksjon. I en artikkel i VG 8. september, skriver Jonas Gahr Støre om DLD at Jeg har minnet om at et nei vil bety at Norge blir det eneste av de 30 […]

Data (2010-08-20)

Det er utrolig hva man kan avdekke med store mengder riktige data. Her reflekterer jeg over fordelene og ulempene ved tilgang til store datamengder. Data og informasjon I følge Wikipedia er data Meningsnøytrale forekomster av tekst, tall eller lignende bærere av verdier som kan inngå i eller bidra til å forme informasjon. Se på følgende […]

Slik omgår du Datalagringsdirektivet del 2 (2010-08-13)

Debatten om innføring av Datalagringsdirektivet i norsk rett pågår fortsatt. Mens debatten pågår tenkte jeg å vise hvor enkelt det er å omgå Datalagringsdirektivet og vise deg hvordan naboen får skylda. Sjekk hvor mange trådløse nettverk du har tilgang til: For enkelhets skyld, velg et av de uten hengelås. Gjør faenskap i andres navn.

Selvsagt har jeg noe å skjule (2010-06-28)

I debatten om innføring av Datalagringsdirektivet (DLD) i norsk rett hører man at har man ingenting å skjule, har man heller ingenting å frykte. Her forklarer jeg hvorfor jeg har noe å skjule, og hvorfor du sannsynligvis har det samme. Hvis du er som meg er du sannsynligvis ingen terrorist. Du er neppe en person […]

Standardisert lagring av trafikkdata (2010-06-22)

Norge må si nei til Datalagringsdirektivet (DLD) og heller arbeide med hvordan vi i Norge skal lagre trafikkdata, har jeg foreslått. Samferdselsminister Meltveit Kleppa vil følge mitt råd. Her er mine tanker om hva som vil være viktig i en slik prosess. Trenger vi et alternativ? I aller enkleste form trenger vi ikke et alternativ. […]

Alternativet til Datalagringsdirektivet — Del 2 (2010-06-08)

— Datalagringsdirektivet er uinteressant, sier PST under Samferdselsdepartementets (SD) debattmøte om Datalagringsdirektivet (DLD). Det er på tide å påbegynne arbeidet med et godt, nasjonalt alternativ. Politiet trenger ikke DLD Under SDs møte om DLD i dag kom Maria Collett Sælør, leder av etterforskningsavdelingen ved Politiets sikkerhetsstjeneste (PST), kom med en interessant uttalelse: — Datalagringsdirektivet er […]

Politikerforakt (2010-05-28)

Justisminister Knut Storberget skaper forakt ved å snakke sin egen sak fremfor å lytte til velgernes meninger. Knut Storberget taler til landsmøtet av Arbeiderpartiet • Lisens: CC-BY-ND 2.0 Mange av våre folkevalgte politikere synes litt for ofte å glemme at de er akkurat det — valgt av folket. Når man er valgt av folket innebærer […]

Slik omgår du Datalagringsdirektivet med mobiltelefon (2010-05-14)

Jeg har laget en instruksjonsvideo som viser deg hvordan du omgår Datalagringsdirektivet med mobiltelefon. Se først instruksjonsvideoen, les deretter resten av teksten. For tiden diskuteres det hvilke deler av Datalagringsdirektivet (DLD) som lar seg omgå. Det er enkelt å omgå det som gjelder IT, mens det som gjelder mobiltelefoni ikke lar seg omgå, sies det. […]

Alternativer til Datalagringsdirektivet (2010-05-12)

I den pågående debatten om innføring av Datalagringsdirektivet (DLD) i norsk rett, påpeker tilhengerne av DLD at det ikke finnes noe alternativ. En slik retorikk impliserer at man trenger et alternativ til DLD, men at det ikke finnes og at DLD derfor er det beste alternativet vi har. Årsaken er at nettilbydere og mobiloperatører allerede […]

Datalagringsdirektivet og Høyre (2010-05-10)

Denne helgen avholdt Høyre sitt landsmøte, hvor blant annet Høyres standpunkt til Datalagringsdirektivet (DLD) ble diskutert. Merethe Baustad Ranum gjør en god jobb med å referere debatten. Hvor ble det liberalkonservative Høyre av? Det overrasker meg at Høyre, et selvproklamert liberalkonservativt parti som liker å fremstå som tilhengere av individuell frihet og personvernet, har så […]

Når virkeligheten manipuleres (2010-05-10)

Virkeligheten kan ikke manipuleres. Det betyr imidlertid ikke at vår oppfatning av virkeligheten ikke kan manipuleres. Bildet du ser over er et godt eksempel på slik manipulasjon. Med teknologi skal verden manipuleres Ved å innføre teknologi, eller øke omfanget av bruk av teknologi, øker mulighetene for å manipulere vår virkelighetsoppfatning. Et annet eksempel er Datalagringsdirektivet […]

Systemkameratene (2010-04-29)

Normalt sett er Arbeiderpartiet et parti jeg ikke har store problemer med. Gjennom debatten om Datalagringsdirektivet (DLD) viser imidlertid Arbeiderpartiet sider ved seg selv som skuffer stort. Jeg er i ferd med å miste respekten for Norges største politiske parti. Og jeg er ikke alene. Det bør de ta kraftig til etterretning. Ikke bare er […]

Fingeren i datalagringsjorda (2010-04-21)

Det er på tide at våre folkevalgte — i dette tilfellet Arbeiderpartiet og Høyre — stikker fingeren i jorda og kommer til noen erkjennelser når det gjelder Datalagringsdirektivet (DLD). Siden debatten om innføringen av DLD i norsk rett startet, har vi notert oss følgende: DLD er i strid med EMK DLD er enkelt å omgå […]

Slik omgår du Datalagringsdirektivet (2010-04-14)

Den siste tiden har EU-direktiv DIRECTIVE 2006/24/EC, best kjent som Datalagringsdirektivet (DLD), vært debattert både i media, på internett og i politikken. Debatten har i hovedsak dreid seg om de prinsipielle og ideelle problemstillingene relatert til personvernet. Noen mener DLD vil føre til en uakseptabel svekkelse av personvernet, mens andre mener svekkelsen veies opp av […]

Morgendagens IT-politikk? (2009-08-21)

I dag arrangerte IKT-Norge IT-politisk debatt i Oslo. Invitasjonen lød som følger: Vi ønsker politikernes syn på hvordan Norges tredje største næring kan bidra til effektivisering, kompetansebygging, verdiskaping og sysselsetting i det norske samfunnet, samt hva det politiske bidraget bør være for å sikre denne prosessen. Da jeg har et brennende engasjement for IT og […]

Krev svar, spørsmål til alle norske politiske partier (2009-08-18)

I kjølvannet av debatten rundt piratkopiering og digitalt innhold har EFN og FriBit i dag sendt ut en liste med spørsmål som ønskes besvart av de norske politiske partiene. E-posten lyder som følger: Til de norske politiske partier Elektronisk Forpost Norge (EFN) og FriBit inviterer partiene til å svare på spørsmål om vår digitale hverdag. […]

Ikke det du søker?

Hva med å søke på nytt?

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i Posten Norge AS. Les mer...

 

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub Thingiverse SlideShare Hold deg oppdatert

© 1995-2021 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontaktPersonvern og informasjonskapsler