Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Redigering av kommentarer

Av og til redigeres kommentarer som publiseres. Under slike kommentarer vil du kunne se meldingen

Denne kommentaren har blitt redigert av bloggens eier. Hvorfor det?

Kommentarer redigeres for eksempel av følgende årsaker:

  • Kommentaren er publisert for å drive trafikk til et kommersielt nettsted
  • Kommentaren er relevant for artikkelen, men bruker et høyst ufint språk
  • Kommentaren er relevant for artikkelen, men har sjikanerende innhold
  • Kommentaren har en lenke til et nettsted med støtende innhold
  • Kommentaren inneholder en lenke som ikke fungerer

Listen er ikke uttømmende, men illustrerer årsaker til hvorfor de blir redigert.

Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Bekkelund.net er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om samspillet mellom teknologi, samfunn og politikk. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

Følg Martin

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal

Søk

© 1995-2016 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt