Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Produktblogging

Jeg mottar regelmessig henvendelser fra bedrifter om å skrive om produkter eller tjenester. For å ha et ryddig forhold til produktblogging overfor lesere og de aktuelle bedriftene opererer jeg derfor med noen retningslinjer som tydeliggjør min praksis.

Tydelig informasjon til leserne

I enhver artikkel hvor jeg omtaler produkter eller tjenester jeg har fått til testing, skal det tydelig gå frem at jeg har fått produktet eller tjenesten til test, og at det ikke er et produkt eller en tjeneste jeg har skaffet på egenhånd.

Positiv og negativ omtale

Jeg forbeholder meg retten til å omtale produktet eller tjenesten slik jeg opplever det, enten det er positivt eller negativt. Jeg bestemmer også utforming av tekst og eventuelle lenker. Bedrifter som gir meg produkter eller tjenester til test må være inneforstått med at jeg forbeholder denne retten.

Retten til å takke nei

At jeg viser positiv interesse til å gå videre i en dialog om produkt- eller tjenesteblogging impliserer ikke at jeg nødvendigvis ønsker å fortsette dialogen dersom det kommer nye detaljer som var ukjent for meg da dialogen ble innledet. Jeg forbeholder meg retten til å stoppe samarbeidet til enhver tid. Produkter eller tjenester som er gitt meg forblir da min eiendom.

Eierskap til produkter og tjenester

Produkter eller tjenester som gis meg for test blir å anse som min eiendom, både i testperioden og når testperioden er avsluttet.

Blogging for penger

Som ansatt i IT-bransjen tilbringer jeg store deler av dagen foran skjermen. Dersom du vurderer å sende meg produkter eller tjenester for test bør verdien av disse være verdt tiden jeg bruker både for test og omtale, da jeg bruker min fritid på dette. Hvis ikke bør ytterligere kompensering i form av betaling være en del av tilbudet.

Annonser

Jeg selger ikke annonseplass på bekkelund.net.

Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Bekkelund.net er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om samspillet mellom teknologi, samfunn og politikk. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

Følg Martin

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal

Søk

© 1995-2016 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt