Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Martin på nettet

Martin skriver om forskjellige temaer på forskjellige nettsteder. Her på bekkelund.net skriver han om IT, men han skriver også om andre temaer på følgende nettsteder:

Martin frekventerer en rekke steder på nettet, blant annet

På Facebook og LinkedIn aksepterer Martin kun forespørsler fra mennesker han kjenner.

Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Bekkelund.net er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om samspillet mellom teknologi, samfunn og politikk. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

Følg Martin

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal

Søk

© 1995-2016 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt