Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Livssykluser

11.12.14

I Norge gjennomføres det fortsatt IT-prosjekter på samme måte som man bygger hus. Er det rart det går galt?

Når man bygger et hus, planlegger man grundig på forhånd, byggingen igangsettes, arbeidene avsluttes, det foretas en overlevering, man flytter inn og huset gjennomgår i beste fall noe vedlikehold og oppussing.

Oversatt til et IT-prosjekter i dag: Man planlegger grundig på forhånd, programmeringen starter, utviklingen avsluttes, det foretas en overlevering, man tar løsningen i bruk og løsningen gjennomgår i beste fall noe videreutvikling og feilretting.

Problemet med en slik tilnærming er at etter overlevering dumpes prosjektet i grøfta for å dø.

Metoden har man fra anleggsbransjen. Men hus og programvare er to forskjellige ting. Huset er konkret og må planlegges før det bygges, fordi det er vanskelig å endre det i etterkant. Programvare, derimot, er abstrakt og trenger liten grad av planlegging før det bygges, fordi det er enkelt å endre det i etterkant.

I motsetning til hus har ikke programvare har en tilstand man kan kalle «ferdig». Man etablerer en minimumsløsning som dekker minimumsbehovet, så tar man programvaren i bruk og videreutvikler den i tråd med hvordan programvaren brukes og behovene endrer seg over tid.

Dette tatt i betraktning finnes det ingenting som et «IT-prosjekt». Det er snarere snakk om en hel livssyklus. Programvare er organisk. Det oppstår og det brukes og det videreutvikles og når utviklingen stopper opp dør programvaren. Sånn sett finnes det ingen faser. Glem «Planleggingsfasen», «Gjennomføringsfasen», «Overleveringsfasen», «Evalueringsfasen» og «Gevinstrealisering» som «husbyggerne» snakker om.

IT-prosjekter og gevinstrealisering er ut. Livssykluser er in.

Martin skriver regelmessig om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Få nye artikler via e-post:

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Lest av Martin

 • Save Space on Your iPhone By Changing this iOS 11 Camera Setting

  With iOS 11, Apple introduced the HEIF format for photos. HEIF stands for “High Efficiency Image Format,” and allows the photos you take on your phone to be squished down to the smallest possible size without losing quality.

 • Why Not to Work for a Big Tech Company – Hacker Noon

  No tech company is perfect and they all have flaws. Any publicly-traded or VC-backed company is obligated to make a profit for its shareholders. That rule applies to Silicon Valley as much as it does for big banks. If you really want to change the world, start your own company. Join a non-profit. Run for public office. Just don’t carry the delusion that by working for a big tech company you are better or different from everyone else.

 • Den siste villmarka

  Vi snakker om villmark hele tida, men nesten ingen av oss vet hva vi snakker om, meg selv inkludert. Begrepet har blitt en romantisk floskel, en referanse til noe opprinnelig og urørt, tømt for innhold, fiktivt, fordi den naturtypen det betegner om noen få år ikke lenger vil eksistere.

 • 7 Overlooked Biases That Creep Into Your Work (And Undermine Its Success)

  the brain creates shortcuts in order to make fast decisions when it hits information or inspiration overload. These shortcuts form unconscious biases so it’s easier for your brain to categorize information and make quick judgments over and over again.

 • Tre utfordringer for digitalt lederskap | Birger Magnus - Aftenposten

  Mange hevder at «digitale hoder» hurtig må erstatte ledere og styremedlemmer som er for tungbeinte til å møte de nye utfordringene. Dette er i beste fall en upresis anbefaling, jeg tror faktisk den også bommer på mål. Lederoppgavene må fornyes dramatisk for å lykkes digitalt.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

 

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal

© 1995-2017 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt