Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Politikk

Ahh, politikk! Til glede og frustrasjon. Ikke overraskende har Martin meninger om så mangt, både hva de folkevalgte mener og gjør, men også forslag til politikk som ennå ikke har sett dagens lys.

Plattformer

18.05.22

Jobber du med teknologi har du garantert hørt om plattformer. Hva er det egentlig? Og hva må du som privatperson eller ansatt i en bedrift passe deg for? Svært mange snakker om å lage plattformer og at de må ha en plattformstrategi. Imidlertid er det svært få som lykkes med å etablere en plattform, og […]

Les resten...

1. januar 2022 skulle mitt nettselskap innført en ny prismodell for nettleie, altså transport av strøm, og de siste ukene har debatten om modellen gått i media. Siden er det bestemt at endringen er utsatt. Hvorfor en ny modell? Dagens modell baserer seg på to elementer: Et fastledd som er en fastpris og et energiledd […]

Les resten...

I skrivende stund er Arbeiderpartiet og Senterpartiet i gang med å etablere ny regjering. Et av forslagene som ser ut til å bli gjennomført er moms på elbiler over 600 000,- kroner. Jeg forklarer hvorfor det er en dårlig idé. Innenfor faget produkt- og forretningsutvikling er det flere strategier for å skape lønnsom drift i […]

Les resten...

Valg 2021

17.08.21

Det er snart storingsvalg og i den forbindelse tenker jeg å komme med betraktninger om hva jeg legger vekt på ved årets valg, hvis man ser vekk fra de politiske programmene. Partiene må være i stand til å snakke om sin egen politikk. Den kritikken et politisk parti måtte ha om et annet partis politikk […]

Les resten...

Denne uken kan vi lese at regjeringen ønsker å lagre IP-adresser lenger enn 21 dager, som er dagens praksis. Erna Solberg tror at dagens lagringstid gjør at spor etter for eksempel barneovergripere blir borte. Min påstand er at en økning av lagringstiden ikke vil ha noen signifikant betydning, da det finnes enkle verktøy for å […]

Les resten...

Smittestopp

19.05.20

Det er i dag publisert en uttalselse vedrørende appen Smittestopp, hvor jeg har signert sammen med en lang rekke kloke mennesker fra fagmiljøene teknologi, personvern, informasjonssikkerhet, juss og journalistikk. Smittestopp er bygget på en måte som er i strid med personvernmessige anbefalinger fra fagmiljøene og fra EU om hvordan en slik app skal utvikles. Løsningen […]

Les resten...

Elbilhaterne

06.05.19

Etter at vi bestilte vår første elbil, har jeg blitt medlem av flere elbilfora på nettet. Dette er alt fra modellspesifikke grupper for bilen vi skal ha, til generelle fora som omhandler alt fra eierskap og politikk til ruteplanlegging og lading. Jeg tenker det er lurt å ta del i andres kunnskap for å lære. […]

Les resten...

Elektrisk

28.03.19

Etter å ha kjørt fossilt i 20 år er tiden inne for å gjøre en innsats for klimaet og ta steget over i den elektriske verdenen. Vi har bestilt elbil, og her titter jeg på de vanligste innvendingene mot å kjøpe en. Valg av bil er en høyst subjektiv beslutning. Uansett hva man velger, vil […]

Les resten...

Vi er i markedet for å bytte bil. Av flere årsaker. Men i disse dager er det et stort veddemål å kjøpe bil, noe som gjenspeiles i at flere biler leases enn tidligere. Jeg kan ikke snakke for andre, men slik jeg ser det er det større usikkerhet ved å eie bil nå enn tidligere. […]

Les resten...

DNS er en del av infrastrukturen på internett. Det er sannsynligvis ikke noe du har et forhold til, men jeg mener du bør ha det og her forklarer jeg hvorfor og hva du kan gjøre. Hva er DNS? DNS står for Domain Name System og er, som navnet antyder, teknologien som oversetter en IP-adresse, som […]

Les resten...

GDPR har vært på alles lepper det siste året. I hvert fall for oss som arbeider med teknologi. Strengt tatt er det ikke mye nytt i norsk sammenheng. Retten til innsyn, korrigering, sletting og nå også flytting av data er rettigheter man som forbruker har, slik at man kan forstå hvordan opplysninger om oss selv […]

Les resten...

Elbilavgift

23.10.17

I statsbudsjettet foreslås en avgift på elbiler som veier mer enn to tonn. Det er politisk enighet om at elbiler før eller siden skal avgiftsbelegges, men jeg tror ikke dette er riktig sted å starte. Dagens Næringsliv ironiserer litt over avgiften, når de skriver at Skal det virkelig ikke være mulig å kjøpe en Tesla […]

Les resten...

Valget er over og den rød-grønne siden i politikken klager sin nød. Både i avisene og her på Facebook ser jeg vegger med tekst som uttrykker indignasjon over den borgerlige regjeringen. Det klages over alt fra dumme velgere til behov for endringer i valgloven og ikke minst hvor ille det skal bli med fire nye […]

Les resten...

I all sin miljøiver er det mange som taler for et bilfritt samfunn, eller i det minste bilfrie bysentrum. Spørsmålet er om vi gjør oss selv en bjørnetjeneste når vi gjør bilen til et hatobjekt. Uavhengig av transportmiddel vil det personlige transportbehovet stort sett være det samme. Du har alltid behov for å komme deg […]

Les resten...

Senterpartiet appellerer til for enkel logikk når de snakker om å lage tjenester «nær folk». I det legger de at folk skal ha fysisk tilgang til offentlige tjenester i sitt nærområde. Det er enkel retorikk og det er lett å sanke stemmer med. Problemet er bare at «nær» ikke trenger å være fysisk. I dagens […]

Les resten...

Robotskatt

05.04.17

Det har fra flere hold kommet forslag om å skattlegge roboter. Argumentet er enkelt: når en robot tar over en persons arbeid, og personens skatteinntekt til staten forsvinner, er det naturlig at roboten skatter det samme. Det er flere problematiske sider ved en slik beskatning. For det første tar ikke forslaget inn over seg at […]

Les resten...

Det er mange måter å konkurrere i et marked på. Men av alle alternativene er pris sannsynligvis den dårligste. Pris skalerer kun én vei: nedover. Da ender du opp i en negativ spiral, hvor alt dreier seg om å kutte kostnader. Og når alt dreier seg om å kutte kostnader, kutter du vekk muligheten til […]

Les resten...

Musikk. Film. Bok. Avis. TV. Fellesnevneren for disse er at de alle har et godt produkt og at de gjennom alle tider har tjent gode penger på sine produkter. Men så skjedde det noe rart. Internett kom. Produktene ble digitale. Og da produsentene ikke lenger kunne ta og føle på produktene, ble det tydeligvis vanskelig […]

Les resten...

DAB

01.02.17

I disse dager slukkes det gamle FM-nettet for radio til fordel for DAB. Tilhengere og motstandere av DAB står fortsatt steilt mot hverandre. Selv klarer jeg ikke hisse meg opp i debatten, men har noen betraktninger. Bakgrunnen for overgangen fra FM til DAB er at man ønsker å bevege seg vekk fra analog radio og […]

Les resten...

Jeg besøkte USA for første gang sommeren 1999. Jeg var ferdig med å studere og hadde noen uker å slå ihjel før jeg skulle starte i min første ordentlige jobb. Tirsdag bestilte jeg billetter. Over disk hos et reisebyrå. Du vet, internett var ikke like velutviklet som i dag. Torsdag satt jeg alene på flyet […]

Les resten...

I disse dager venter mange småbarnsforeldre svar på søknad om barnehageplass. Da vi skulle velge barnehage benyttet vi fritt tilgjengelige data for å regne oss frem til hvilke barnehager vi skulle føre opp på listen. Da vi skulle levere søknad om barnehageplass for vår datter, ville vi gjerne forsikre oss om at vi tok et […]

Les resten...

Koding i skolen

19.05.16

Koding, vanligvis kalt programmering, bør inn som obligatorisk fag i grunnskolen. Jeg argumenterer her for hvorfor. Det finnes mange argumenter for hvorfor man har de fagene man har i grunnskolen. Det kan være som forberedelser for senere studier eller jobb, eller for å forstå samfunnet og naturen vi lever i. Med matte, fysikk og kjemi […]

Les resten...

Panama Papers

07.04.16

Avsløringene «Panama Papers» avstedkommer en del refleksjoner: Avsløringene gir meg troen tilbake på at det fortsatt finnes journalister som er opptatt av mer enn lettvinte nyheter for lesertallenes skyld. Handlinger som unndrar skattebidrag til samfunnet er umoralsk og må straffes i henhold til gjeldende lovverk, der lovbrudd er begått. Samtidig lurer jeg på hvor mye […]

Les resten...

I tider hvor oljeprisen er lav og mange mister jobben som en konsekvens av dette, brukes det mange fine ord som «omstilling» og «innovasjon» for å poengtere at vi trenger noe å leve av når oljen blir upopulær, slik jeg har skrevet om tidligere. Det er bred enighet om at vi må ha et næringsliv […]

Les resten...

Forsvaret vil ha frie tøyler til å overvåke all datatrafikk til og fra Norge. Til Aftenposten sier etterretningssjef Kjell Grandhagen at – Det er nok noen som har overdreven tro på hva en etterretningstjeneste er i stand til å gjøre Grandhagen bør gjøre hjemmeleksa si, for han har åpenbart overdreven tro på hvilken nytte slik […]

Les resten...

Et gratis råd

21.09.15

Få selskaper har så mye penger som selskapene bak Rettighetsalliansen. Man skulle tro at de kunne kjøpe seg den kunnskapen de trenger både for å skaffe seg innsikt og kundeforståelse, men også for å utvikle tjenester folk vil betale for. Imidlertid avslører et intervju i DN mandag 7. september at det står heller dårlig til […]

Les resten...

Onsdag 2. september falt det en dom i Oslo tingrett av spesielt stor prinsipiell betydning. Rettighetsalliansen har fått medhold i retten på alle punkter i et søksmål rettet mot flere av de største internettilbyderne i Norge, hvorpå internettilbyderne må nekte folk adgang til forskjellige steder på internett, blant annet The Pirate Bay. Hvorfor er dette […]

Les resten...

NAV sliter med IT-løsningene sine. Det har resultert i et politisk skuespill jeg ikke tror vil hjelpe på situasjonen. Som vanlig når noe ikke er som det skal i større (offentlige) organisasjoner iverksettes det noen tiltak fra politisk hold, som for å vise handlekraft. «Noen må gå» Nina Aulie gikk på dagen fra stillingen som […]

Les resten...

Nylig ble det kjent hvordan store deler av Oslo sentrum overvåkes av en eller flere ukjente aktører. Overvåkingen er uakseptabel. Nå kreves det opprydding. Det iverksettes etterforskning. Men det er et trist paradoks her. Overvåkingen av Oslo sentrum har begrenset omfang. Det er en fysisk grense for hvor mange personer en falsk basestasjon kan håndtere, […]

Les resten...

Kjære venner i Arbeiderpartiet og Høyre, Aftenposten har denne helgen brakt oss nyheten om hvordan store deler av Oslo sentrum blir overvåket av en eller flere ukjente aktører. Da dere stemte for innføringen av Datalagringsdirektivet (DLD) i Norge, argumenterte flere av dere med at «har du ingenting å skjule, har du ingenting å frykte». Dere […]

Les resten...

Ubers inntog

01.12.14

Transportselskapet Uber har på kort tid blitt kjent over hele verden for sin taxi-liknende tjeneste. En app på telefonen er alt som skal til for å sette passasjerer og sjåfører i kontakt med hverandre. Imidlertid har Uber blitt utsatt for massiv kritikk. Kritikken dreier seg om frykten for at en ny aktør skal etablere seg […]

Les resten...

PST ønsker å overvåke hverdagen til deg og meg i jakten på terroristene. Det er prinsipielt uakseptabelt og faglig uforsvarlig. PST-sjef Benedicte Bjørnland ber i et innlegg om lovendringer som gjør det mulig for PST å lagre store mengder data om din og min nettbruk over lang tid. Det har skapt sterke reaksjoner. Slik overvåking […]

Les resten...

Denne uken kom nyheten om at EU-domstolen anser Datalagringsdirektivet for å være ugyldig. I en pressemelding fra domstolen heter det at It entails a wide-ranging and particularly serious interference with the fundamental rights to respect for private life and to the protection of personal data, without that interference being limited to what is strictly necessary […]

Les resten...

Tesla-effekten

21.10.13

Jeg har lenge mast om at el-biler må bli sexy før de får utbredelse. Nå har salgstallene gitt meg rett. Tesla Model S ble den mest solgte bilen i september. Hvilken effekt har det? Det er bare å innse. El-biler før Model S var (for det vesentligste) for de spesielt interesserte. Eller fanatikerne, om du […]

Les resten...

Negativ valgkamp

11.09.13

Valget er over for denne gang. I etterkant er det interessant å trekke frem partienes forskjellige valgkampanjer og refleksjoner jeg gjorde over dem da de pågikk. Uttrykket negativ valgkamp benyttes om en kampanje et parti kjører for å skape et negativt inntrykk eller gi negativ publisitet om et annet parti. En av erfaringene fra kommunevalgkampen […]

Les resten...

Alt tyder på at det blir et regjeringsskifte etter valget. Det betyr at alle viktige politiske slag vil stå på borgerlig side de kommende fire årene. Du som nå tror det blir et regjeringsskifte, og samtidig vil verne Lofoten, Vesterålen og Senja, bør stemme Venstre. Du som nå tror det blir regjeringsskifte, og samtidig vil […]

Les resten...

Teknologivalget

04.09.13

Som politisk engasjert teknolog, er det inspirerende å ha bidratt til det som nå er Venstres stortingsvalgprogram for kommende periode. Et av de viktigste punktene å merke seg om Venstres teknologipolitikk, er at det ikke er et eget kapittel viet til formålet. Dette fordi teknologien er allestedsnærværende og griper inn i alle deler av samfunnet. […]

Les resten...

Bredbåndsavgift

06.03.13

I kampen mot piratkopiering blir bredbåndsavgift fremholdt som et fornuftig virkemiddel av interesseorganisasjoner. Det er flere årsaker til at bredbåndsavgift er ufornuftig. Bredbåndsavgift som idé oppstod i kjølvannet av piratkopiering av åndsverk som film og musikk og bøker. Når kundene via nye tjenester fikk enklere tilgang på materialet enn det produsenten tilbød, og dermed sluttet […]

Les resten...

I Norge lurer man på om kineserne smuglytter i norske mobilnett. Usikkerheten kunne vært eliminert. I lengre tid har det vært usikkerhet knyttet til bruk av kinesisk utstyr i mobilnett verden over. Frykten dreier seg om at kineserne, primært representert ved ZTE og Huawei, ved hjelp av bakdører i utstyret kan få tilgang til sensitiv […]

Les resten...

Teknosklerose

30.08.12

La meg introdusere deg for begrepet teknosklerose og noen argumenterer for at deler av IT-bransjen (og flere til) lider av denne sykdommen. Systemisk sklerose er i følge Wikipedia en autoimmun bindevevssykdom som affiserer huden og andre organer ved at bindevevet blir stivt og hardt (Uthevingen er min egen.) Stivt og hardt, altså ikke smidig og […]

Les resten...

Offentlig sektor har svært mye å lære av 22. juli når det gjelder bruk av IT. Blir ikke IT-situasjonen i Politiet bedre vil mange av tiltakene etter 22. juli være forgjeves. Denne uken kom NOU 2012: 14, rapport fra 22. juli-kommisjonen. En vesentlig del av kommisjonen kritikk dreier seg omkring mitt fagfelt IT, og signaliserer […]

Les resten...

Holder de ord

24.04.12

Stortinget arbeider i disse dager med å frigi sine stemmedata. Det skal nå være mulig å hente ut informasjon om hva hver enkelt stortingsrepresentant har stemt i forskjellige saker. Organisasjonen Holder de ord er en av de første som har satt disse dataene i system. Om ikke resultatet er oppsiktsvekkende, har vi endelig fått et […]

Les resten...

Skydebatten

27.03.12

Hvem har mest å tape på datalekkasjer. Google og Amazon, eller offentlig sektor? Gjennom de siste par årene har offentlig sektors bruk av skytjenester vært diskutert heftig. Kritikerne hevder, med rette, at man ved å flytte data fra norsk offentlig sektor ut i skyen ikke har like god kontroll på dem som man har ved […]

Les resten...

Smørmangel

15.12.11

Smørmangelen blir bagatellisert og latterliggjort. Dessverre handler problemet om langt mer enn mangel på smør. Julaften nærmer seg og akutt smørmangel preger fortsatt nyhetsbildet sammen med butikkhyller tomme for smør. I debatten har både lavkarbodietter og været fått skylden for smørmangelen. Problemet skyldes imidlertid verken lavkarbodietter eller vær, men norsk politikk og en meieriprodusent uten […]

Les resten...

Carl I. krise

14.12.11

Det er greit å si det rett ut: Carl I. Hagen er i ferd med å bli en krise for Fremskrittspartiet. Etter hans avgang i 2009 har vi sett krefter i Fremskrittspartiet som har arbeidet for en mer konsekvent politikk enn hva Hagen representerte. Handlingsregelen har vært diskutert, det samme har Fremskrittspartiets filosofiske forankring og […]

Les resten...

Selvforsyning

06.12.11

Norge skal være selvforsynte med mat. Hvorfor det, egentlig? Landbruksmeldingen foreligger, og debatten om selvforsyningsgrad dukker som vanlig opp. Det hevdes at Norge må ha et solid landbruk for å kunne være selvforsynte med mat i dårlige tider, og for å opprettholde slik selvforsyningsmulighet må vi ikke gjøre oss avhengige av utenlandske matvarer. Derfor skal […]

Les resten...

Rød-brun suppe

10.11.11

Følgende er kjent historie for trofaste lesere: Før valget forsøkte Jonas Gahr Støre (Ap) og Kristin Halvorsen (SV) å skremme velgere fra å stemme Venstre, med påstanden «En stemme til Venstre er en stemme til FrP». Det var selvfølgelig rent sludder! Valget er over. FrP er ute av byrådet — byttet ut med KrF og Venstre. […]

Les resten...

I velferdsstaten Norge liker vi å tro at politikk ikke bare handler om penger. Det handler om omsorg. Det handler om velferd. Det handler om løsninger. Det handler om mennesker. Men uansett hva vi pakker utenpå, er politikk alltid et spørsmål om penger. I disse dager ser vi hvordan Italia og spesielt Hellas tydeliggjør sammenhengen […]

Les resten...

Antidarwinisme

02.11.11

Jeg sliter med å forstå meg på deler av norsk politikk. Lenge har jeg undret meg over hvorfor mange tilsynelatende tror at bruk av mer penger automatisk gir gode resultater. Spesielt er det landbruks- og kulturpolitikken som lider av slikt tankegods. Klassisk Darwinisme, eller evolusjonsteori, er enkel å forstå. De sterkeste overlever, de svakere underordner […]

Les resten...

Det er søndag kveld og jeg sitter i sofaen og leser en bok da det ringer på døren. Idet jeg åpner kommer jeg på det — det er TV-aksjon. I døråpningen står en håpefull og opphavet. Den håpefulle rekker frem en bøsse, nærmest som et slags krav til at jeg skal legge penger i den. […]

Les resten...

I den senere tid har jeg blitt beskyldt for å være på tynn is når jeg hevder at etterprøvbarheten i elektroniske valg er dårligere enn papirbaserte. Mon det. Dette er en papirstemme. Den er det fysiske beviset og resultatet av mitt valg. Dersom den sikres og oppbevares vil det uomtvistelig være mulig å etterprøve alle […]

Les resten...

Debatten om eierskap til offentlige data har pågått lenge. Hvem eier data det offentlige produserer? I USA tilfaller rettighetene til det offentlig sektor produserer almenheten. Hvorfor er det ikke slik i Norge? Hva er offentlige data? Norsk offentlig sektor, enten den er representert ved statlige etater, fylkeskommuner, kommuner eller tilsvarende, produserer store mengder data. Det […]

Les resten...

På Facebook skrev Kristin Halvorsen før valget at På Twitter skrev Jonas Gahr Støre at Nuhvel. La oss se hvordan det står til omkring i landet, både før og etter høstens valg: Kongsberg: Ap, SV, H og FrP Drangedal: Ap, SV og FrP Bø (Telemark): Ap, SV, FrP og Sp Selbu: Ap, SV og FrP […]

Les resten...

I følge Aftenposten er Venstre et vippeparti med makt og er det partiet som gjennomfører flest saker i Oslo. Her får du en liste over hva Venstre har gjort i siste periode, og hva Venstre vil gjøre i den kommende. Venstre er et liberalt parti på borgerlig side i Oslo. Ved høstens valg går Venstre […]

Les resten...

Da Adecco-skandalen var et faktum denne våren var de rød-grønne snare til å kritisere privatiseringens mange ulemper. Nå står vi oppe i nøyaktig samme problem i det rød-grønne utstillingsvinduet Trondheim, hvor Trondheim kommune er anmeldt for 26 100 lovbrudd. Da Adecco var udugelige kunne vi gi dem en fot bak og hente inn noen andre. […]

Les resten...

Til det kjedsommelige gjentar venstresiden at Venstre er garantist for Fremskrittspartiet i Oslo. Det er ikke bare feil, det er også villedende om hva de selv stemmer for. Problemet, slik det skisseres av venstresiden, er at byrådet i Oslo består av Høyre og Fremskrittspartiet. Sammen har disse to partiene ikke flertall i byrådet, derfor må […]

Les resten...

Gjennom det siste året har vi hatt forskjellige debatter om bruk av teknologi, hvor jeg mener at bruken av teknologien er uheldig for samfunnet. Datalagringsdirektivet og e-valg er to eksempler. Fellesnevneren for debattene er at intensjonen er god. Datalagringsdirektivet, for eksempel, skal overvåke elektronisk kommunikasjon, for å forhindre terror og alvorlig kriminalitet, eller lette oppklaringen […]

Les resten...

E-valg: et uvalg

30.08.11

Under høstens valg prøves e-valg ut i et utvalg norske kommuner. De positive reaksjonene lar ikke vente på seg, men debatten trenger mer bevisstgjøring på hvilke sosiale utfordringer en slik løsning bærer med seg. E-valg er en naturlig utvikling i et samfunn som Norge, hvor tiltro til både teknologien og demokratiet fra før står meget […]

Les resten...

Politiheksejakt

24.08.11

I etterkant av sommerens terroraksjoner får politiet gjennomgå i norske medier. Kunne de kommet raskere frem? Kunne de anholdt gjerningsmannen tidligere? I uker i strekk har norske medier strukket politiet og limt dem fast til veggen med kritikk og mindre subtile antydninger om at svaret på begge de tidligere spørsmålene er «ja». I kjølvannet av […]

Les resten...

Det er ikke ofte jeg skriver om mine personlige politiske prinsipper. Som fast leser er du kanskje allikevel ikke overrasket at jeg anser meg selv for å være liberalkonservativ. Den som er veldig sterk, må også være veldig snill — Pippi Langstrømpe (Astrid Lindgren) Enkelte ganger kan det være greit å la andre sette ord […]

Les resten...

Sykkelkultur

29.06.11

Jeg bor sentralt i Oslo. Til tross for at jeg eier en fin sykkel, bruker jeg den altfor sjelden. Undersøkelser viser at jeg ikke er alene om det. Hvorfor sykler vi stadig mindre? I følge Morgenbladet har andelen syklende gått ned fra 7 til 4 % fra 1992 til 2009, og den relative andelen er […]

Les resten...

E-terror

22.06.11

Enkelte er bekymret for at Norge skal bli utsatt for terrorangrep. Bekymringen er høyst reell, men på en helt annen og langt mer skremmende måte enn hva de forestiller seg. Norge er en rolig liten del av verden. Vi har verdens høyeste levestandard, de beste velferdsordningene og mest penger i hele verden. Vi rangerer på […]

Les resten...

Anonyme hint

20.06.11

I løpet av det siste året har vi gjentatte ganger sett hvordan anonyme hackerorganisasjoner tar ned nettsted på nettsted og kritisk infrastruktur. Bør noen ta et hint? Foto: Anonymity; and the Internet. av Stian Eikeland • CC-BY-NC-SA 2.0 Da MasterCard, Visa og PayPal stoppet innbetalinger til Wikileaks, tok hackere ned nettsidene deres. I kjølvannet av […]

Les resten...

Økt valgdeltakelse er et gjentatt argument for å innføre e-valg. De fleste av oss forventer å kunne gjennomføre stadig flere oppgaver på nett, og stemmegivning ved valg er en naturlig følge. Det er dessverre et blindspor. Jeg har tidligere uttalt meg kritisk til e-valg. Det er mange tungtveiende argumenter for at e-valg aldri bør innføres […]

Les resten...

Det er dyrt å eie bil i Norge, men det er billig å bruke den. Burde det ikke egentlig være omvendt? Som vanlig, på denne tiden av året, er FrP ute og kritiserer alt de synes er vondt og fælt i Norge, herunder drivstoffprisene. På FrPs landsmøte spør Siv Jensen — Hvorfor fyller vi bensin […]

Les resten...

Regjeringspartiene tror de har monopol på ordet velferdsstaten. Derfor skyr de ingen midler for å opprettholde monopolet, når deres politikk nå må avløses av bedre og mer effektive metoder for å opprettholde velferdsstaten. — Høyresiden vil rasere velferdsstaten! er en gjenganger. Med tanke på hvor vanskelig regjeringen selv har for å effektivisere velferdspolitikken, lurer jeg på […]

Les resten...

Skattelistene

20.05.11

Nylig har regjeringen bestemt seg for å stramme inn på publiseringen av skattelistene hvert år. Det har jeg etterlyst lenge. Men er løsningen optimal? Fra å være fullstendig fri, skal listene nå være tilgjengelige Skatteetatens nettsider. For å få tilgang må man identifisere seg ved å logge på med MinID. Pressen vil fortsatt få tilgang […]

Les resten...

Søndag kunne vi på forsiden av Aftenposten lese «Vraket datasystem blir millionsluk». Hvor mange IT-skandaler tåler offentlig sektor? I september skrev jeg om hvordan sykehusene i Oslo ikke kommuniserer elektronisk. Pasientjournaler og røntgenbilder lar seg ikke utveksle elektronisk mellom sykehusene. Oslo universitetssykehus har i lengre tid hatt et prosjekt pågående for å utveksle både pasientjournaler […]

Les resten...

Slottsnytt

13.05.11

En pressemelding har akkurat ankommet undertegnede med teleks fra Det norske Arbeiderparti Det Kongelige Norske Arbeiderparti. I lys av de siste dagers hendelser har Det norske Arbeiderparti besluttet å gi Hans Majestet Kong Harald ekstra avlasting i en hektisk periode. Fra og med 17. mai endrer også Det norske Arbeiderparti navn til Det Kongelige Norske […]

Les resten...

I beste mening

06.05.11

Hvis intensjonen er god, er det greit at gjennomføringen er dårlig? Er alle gode intensjoner også gode ideer? Les om hvorfor vi bør være mer kritiske før vi sier ja i beste mening. De fleste trafikkulykker som tar menneskeliv skjer i hastigheter over 40 km/t. Ergo bør makshastigheten på norske veier settes til 40 km/t. […]

Les resten...

Kjære Knut Storberget, Når Datalagringsdirektivet (DLD) nå er innført, tenkte jeg å gjøre mitt for å bidra til å oppklare alvorlig kriminalitet og terrorvirksomhet. I stedet for å bruke masse tid og krefter på at politiet skal hente ut data fra min mobiloperatør, kan du her klikke på de to kartene under for en oversikt […]

Les resten...

FrP-koden

13.04.11

Inkonsekvente handlinger er en del av den menneskelige natur. Allikevel er det trist at enkelte politiske partier baserer sin eksistens på inkonsekvens og populisme. Hvordan har det seg at inkonsekvens og populisme finner veien helt inn i Stortinget? Fordi også politikere er folk flest. Høye velgertall er et typisk trekk ved populistiske partier. Et populistisk […]

Les resten...

Ronny gjør brekk. Ronny er kriminell. Nylig har noen av naboene til Ronny fattet mistanke om Ronnys nattlige aktiviteter, og ringt politiet. En stille natt, mens Ronny er ute på et av sine nattlige tokt, slår politiet til og tar Ronny på fersk gjerning. De har overvåket Ronny i en kort periode, på bakgrunn av […]

Les resten...

Å lagre mer data om hvem vi snakker med er ikke å styrke personvernet. Å lagre mer data om hvor vi befinner oss er ikke å styrke personvernet. Å lagre mer data om hvem vi sender e-post til er ikke å styrke personvernet. Å lagre mer data for å overvåke befolkningen er ikke å styrke […]

Les resten...

Da jeg var liten var jeg som smågutter flest flink til å rote på rommet. Når det ble for rotete ble pent bedt om å rydde opp etter meg. Denne lærdommen glemmer mange å ta med seg inn i arbeidslivet. Jeg har tidligere hatt en føljetong om skakkjøring av offentlige prosjekter, enten prosjektene havarerer som […]

Les resten...

De prinsippløse

10.03.11

«Enige og tro til Dovre faller», sverget våre landsfedre etter riksforsamlingen på Eidsvoll for snart 200 år siden. I går kveld sa Høyres stortingsgruppe ja til Datalagringsdirektivet (DLD). Våre landsfedre ville aldri tilgitt dem. Foto: Snøhetta av Tommy Lyngmo • Lisens: CC-BY-NC-SA 2.0 I Norge har rettsstaten stått sterkt siden riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814. […]

Les resten...

Fordi teknologien er usynlig, abstrakt, komplisert og utformet av mennesker, er det få som reflekterer over at teknologi kan være noe negativt, til tross for at intensjonene kanskje er gode. Det er mandag morgen, og du skal på jobb. Idet du kommer ut døra treffer du en velkledd mann i sort dress, hvit skjorte og […]

Les resten...

Blant de mest etterlengtede rådata fra offentlig sektor finner vi kartdata fra Statens kartverk. Imidlertid levner forrige ukes tildelingsbrev for Statens kartverk liten tvil om hvordan også 2011 vil bli. For et snaut år siden åpnet fornyingsminister Rigmor Aasrud portalen data.norge.no. Regjeringens ønske om åpne, offentlige data er helt klart genuint, men deres vilje til […]

Les resten...

Skirøveri

14.02.11

Snart starter Ski-VM 2011 i Oslo, og tradisjonen tro fører deg seg inn i rekken over store idrettsarrangement som går på en astronomisk budsjettsprekk. Foto: Matsatsing under SKI-VM 2011 av Fiskeri- og kystdepartementet • CC BY 2.0 I Dagens Næringsliv torsdag 10. februar skrev Steinar Juel i Nordea om idrettsarrangementers leie evne til å overskride […]

Les resten...

Idealistene

04.02.11

Leste du Storebror dreper? Nå er oppfølgeren Idealistene her, en bok om norsk venstresides flørt med regimer som har tatt livet av 100 millioner mennesker. Rundt 100 millioner mennesker ble drept eller sultet til døde som følge av kommunistiske eksperimenter, hovedsaklig utført av Lenin, Stalin og Mao. Nazismen kritiseres — med rette — for å […]

Les resten...

Datalagringsdirektivet (DLD) vil redusere folks mulighet til å kommunisere anonymt. Viktige institusjoner i samfunnet vil ikke lenger kunne overholde taushetsplikten dersom DLD innføres. Jeg får masse e-post om dagen, fra mennesker jeg ikke kjenner. Mesteparten dreier seg om Datalagringsdirektivet og deres frustrasjon over hvordan Arbeiderpartiet vil overvåke dem. Pressen er bekymret for kildevernet, leger, advokater […]

Les resten...

Svikt!

28.01.11

Mange mener staten bør løse utfordringene markedene ikke selv kan løse. Samtidig vet vi at perfekte markeder ikke finnes. I pamfletten Svikt! kan du lese mer om hvorfor staten sjelden er mer egnet enn markedene. På baksiden kan man blant annet lese: I denne pamfletten utfordres forestillingen om at myndighetene kan løse problemene markedene ikke […]

Les resten...

Kampen om Datalagringsdirektivet (DLD) skal avgjøres før påske og kan bli tidenes politiske syretest for Høyre. I denne saken settes deres ideologi på prøve. Vil Høyre bestå prøven? Høyres stortingsrepresentant Ingjerd Schou ble 12. januar valgt som saksordfører for Stortingets behandling DLD. Schou representerer Østfold Høyre, et fylkeslag som har sagt nei til DLD. I […]

Les resten...

Ikke er jeg politimann. Ikke er jeg etterforsker. Men jeg kan en god del om IT og analysering, prosessering og håndtering av store datamengder. Et av de sterkeste argumentene for å innføre Datalagringsdirektivet (DLD) i Norge er politiets behov for informasjon. «Vi må gi politiet de verktøyene de har behov for», påpeker tilhengerne. Det er […]

Les resten...

Politiske lik

11.01.11

Den intense drakampen om Datalagringsdirektivet (DLD) har blitt en politisk farse hvor Arbeiderpartiet går over politiske lik for å nå sitt mål. 5 av 7 politiske stortingspartier er mot innføring av DLD i norsk rett. Men at de fleste politiske partier er mot DLD betyr ikke at det er flertall i Stortinget mot det. Arbeiderpartiet […]

Les resten...

De siste dagene har innboksen blitt oversvømt med e-post fra frustrerte, skuffede mennesker som lurer på hvorfor Arbeiderpartiet og Høyre vil innføre Datalagringsdirektivet (DLD). Fellesnevneren for alle henvendelsene er omtrent «Hvorfor lytter de ikke til fagfolk? Hvorfor kjører de bare på slik?». Jeg er verken medlem av Arbeiderpartiet eller Høyre, derfor blir følgende kun halvkvalifiserte […]

Les resten...

Ifølge Arbeiderpartiet er konsekvenser for EØS-avtalen et av de store argumentene for å innføre Datalagringsdirektivet (DLD). Hvor begrunnet er egentlig denne frykten? Bjørn Jarle Røberg-Larsen sitter i Hedmark Fylkesting for Arbeiderpartiet og fremholder hvor store negative konsekvenser bruk av vetoretten mot innføring av DLD vil få for EØS-avtalen. Han har blant annet uttalt: Jo, #DLD […]

Les resten...

«Datalagringsdirektivet (DLD) er ikke overvåking», hevder justisminister Knut Storberget til det kjedsommelige. Innerst inne vet han nok ganske godt at det ikke er riktig. Storberget kan kalle det hva han vil. Alle andre kaller det overvåking. Illustrasjon: Anders Stensolini. Foto: Regjeringen.no.

Les resten...

En stille bønn

09.12.10

Det pågår i disse dager en intens diskusjon om innføring av Datalagringsdirektivet (DLD) i norsk rett. Kanskje har du gjort deg opp en mening, kanskje er du usikker. I begge tilfeller ber jeg deg lese videre. Samtlige fagmiljøer, både i Norge og EU, har konkludert med at DLD ikke bør innføres på nåværende tidspunkt. Den […]

Les resten...

Datalagringsdirektivet (DLD) skal lagre våre lokasjonsdata, klager motstanderne. Det gjøres allerede, svarer tilhengerne. Hva lagres egentlig idag og hvilken endring medfører DLD? Dagens situasjon Det er en forutsetning for enhver digital kommunikasjonsform at det eksisterer et minimum av data om kommunikasjonen som finner sted. Tar du en telefonsamtale vil operatørens telefonsystem være nødt til å […]

Les resten...

Hva har Wikileaks og Datalagringsdirektivet til felles? Alt for mye, dessverre. Diplomater verden over snakker med hverandre og med myndighetene i hjemlandet. Denne korrespondansen amerikanske diplomater imellom har lekket ut på nettstedet Wikileaks, under det man kaller Cablegate. Jo mer man graver i korrespondansen, jo flere pinlige episoder får man høre om, og det hele […]

Les resten...

Wikileaks

06.12.10

Hvilke tanker bør vi gjøre oss om Wikileaks-lekkasjene og de påfølgende handlingene fra verdens myndigheter? Varslerorganisasjonen Wikileaks har de siste ukene vært heftig debattert i media, grunnet publisering av lekkede dokumenter fra amerikansk offentlig sektor. Nylig ble driftleverandøren Amazon presset av USAs myndigheter til å ta ned nettstedet til Wikileaks. Er det akseptabelt å publisere […]

Les resten...

Nylig kunne vi i Dagbladet lese hvordan stortingsrepresentantene Håkon Haugli (Ap) og Arve Kambe (H) hevder at Datalagringsdirektivet styrker personvernet. Det er en feilaktig påstand som må avlives umiddelbart. Økt risiko for misbruk Det hevdes at risikoen for misbruk er der allerede, ettersom trafikkdata lagres idag. Det de derimot unnlater å si, er at Datalagringsdirektivet […]

Les resten...

Det er med personvernet som det er med peanøtter — det er så fordømt lett å forsyne seg av det. Å spise for mye peanøtter er ikke bra for deg. Problemet med peanøtter, for eksempel når du ser en god film, er at det er så lett å bare ta en til. Og en til. […]

Les resten...

Pressestøtte

16.11.10

Til helgens utgave av Morgenbladet uttaler konserndirektør i A-pressen, Thor Gjermund Eriksen, at — Fjerner de momsfritaket vil det helt opplagt bli lagt ned en hel del aviser. Gjør det egentlig noe? Bakgrunnen er at papiravisenes momsfritak nå kan stå for fall. Mens nettaviser og ukepresse betaler full moms, slipper dagsavisene unna. Det er kanskje […]

Les resten...

Offentlig språk

19.10.10

Alle som har befatning med offentlig sektor vet at det benyttes et helt eget stammespråk i disse kretser. Jeg har tidligere vist frem Merverdiavgiftshåndboken fra Skatteetaten. Denne gangen bringer jeg deg dokumentet med den lettfattelige tittelen «Instruks om utredning av konsekvenser, foreleggelse og høring ved arbeidet med offentlige utredninger, forskrifter, proposisjoner og meldinger til Stortinget». […]

Les resten...

Datalagringsdirektivet (DLD) er for mange svært abstrakt, ettersom digital overvåking ikke etterlater visuelle spor. Denne tyske animasjonsfilmen illustrerer omfanget på en svært god måte. I filmen omtales også overvåkingsmetoder som ikke omfattes av DLD; lagring av dine passord, dokumenter, bilder, innhold i e-post og overvåking av de aktiviteter du kun foretar deg på din datamaskin […]

Les resten...

E-moms

06.10.10

I statsbudsjettet foreslår Regjeringen moms på digitale tjenester som leveres av utenlandske leverandører. Forslaget er både urealistisk å gjennomføre og fremmer verken konkurranse eller miljøet. Forslaget består i at når du og jeg handler digitale tjenester som for eksempel e-bøker hos Amazon eller musikk i iTunes Music Store, så skal den norske stat legge 25 […]

Les resten...

Før stortingsvalget i fjor, kunne man på forsiden av Teknisk Ukeblad (TU) lese «Partier uten IT-politikk», og til Espen Zachariassen i TU uttalte Per-Morten Hoff i IKT-Norge at Stortingskandidatene mangler et helhetlig syn på hvilken rolle informasjonsteknologi spiller i samfunnsutviklingen. Her må det voksenopplæring til. I dag, mer enn et år senere, gikk ansvarlig statsråd […]

Les resten...

Jonas Gahr Støre skriver om Datalagringsdirektivet (DLD) på Twitter at: Jeg har tro på at vi skal finne en god løsning Hva er en god løsning? Finnes det en god og en dårlig måte å implementere DLD på? DLD er såpass spesifikt i hva som skal lagres, men samtidig teknisk dårlig og utydelig på spørsmål […]

Les resten...

Jonas Gahr Støre engasjerer seg i debatten om innføring av Datalagringsdirektivet (DLD) i norsk rett. Engasjementet avdekker unyanserte påstander og feilaktigheter som trenger korreksjon. I en artikkel i VG 8. september, skriver Jonas Gahr Støre om DLD at Jeg har minnet om at et nei vil bety at Norge blir det eneste av de 30 […]

Les resten...

Toginsentiver

13.09.10

Flyselskapene kappes om å ha den beste nettbutikken. Jo enklere det er å bestille billetter på nett, jo større er sannsynligheten for at kundene bestiller billettene sine i akkurat den nettbutikken. I luften er det ingen som bestemmer hvem som skal få fly eller ikke. Alle kan lage sitt eget flyselskap og trafikkere de samme […]

Les resten...

Debatten om innføring av Datalagringsdirektivet i norsk rett pågår fortsatt. Mens debatten pågår tenkte jeg å vise hvor enkelt det er å omgå Datalagringsdirektivet og vise deg hvordan naboen får skylda. Sjekk hvor mange trådløse nettverk du har tilgang til: For enkelhets skyld, velg et av de uten hengelås. Gjør faenskap i andres navn.

Les resten...

I debatten om innføring av Datalagringsdirektivet (DLD) i norsk rett hører man at har man ingenting å skjule, har man heller ingenting å frykte. Her forklarer jeg hvorfor jeg har noe å skjule, og hvorfor du sannsynligvis har det samme. Hvis du er som meg er du sannsynligvis ingen terrorist. Du er neppe en person […]

Les resten...

Norge må si nei til Datalagringsdirektivet (DLD) og heller arbeide med hvordan vi i Norge skal lagre trafikkdata, har jeg foreslått. Samferdselsminister Meltveit Kleppa vil følge mitt råd. Her er mine tanker om hva som vil være viktig i en slik prosess. Trenger vi et alternativ? I aller enkleste form trenger vi ikke et alternativ. […]

Les resten...

— Datalagringsdirektivet er uinteressant, sier PST under Samferdselsdepartementets (SD) debattmøte om Datalagringsdirektivet (DLD). Det er på tide å påbegynne arbeidet med et godt, nasjonalt alternativ. Politiet trenger ikke DLD Under SDs møte om DLD i dag kom Maria Collett Sælør, leder av etterforskningsavdelingen ved Politiets sikkerhetsstjeneste (PST), kom med en interessant uttalelse: — Datalagringsdirektivet er […]

Les resten...

Politikerforakt

28.05.10

Justisminister Knut Storberget skaper forakt ved å snakke sin egen sak fremfor å lytte til velgernes meninger. Knut Storberget taler til landsmøtet av Arbeiderpartiet • Lisens: CC-BY-ND 2.0 Mange av våre folkevalgte politikere synes litt for ofte å glemme at de er akkurat det — valgt av folket. Når man er valgt av folket innebærer […]

Les resten...

Jeg har laget en instruksjonsvideo som viser deg hvordan du omgår Datalagringsdirektivet med mobiltelefon. Se først instruksjonsvideoen, les deretter resten av teksten. For tiden diskuteres det hvilke deler av Datalagringsdirektivet (DLD) som lar seg omgå. Det er enkelt å omgå det som gjelder IT, mens det som gjelder mobiltelefoni ikke lar seg omgå, sies det. […]

Les resten...

I den pågående debatten om innføring av Datalagringsdirektivet (DLD) i norsk rett, påpeker tilhengerne av DLD at det ikke finnes noe alternativ. En slik retorikk impliserer at man trenger et alternativ til DLD, men at det ikke finnes og at DLD derfor er det beste alternativet vi har. Årsaken er at nettilbydere og mobiloperatører allerede […]

Les resten...

Denne helgen avholdt Høyre sitt landsmøte, hvor blant annet Høyres standpunkt til Datalagringsdirektivet (DLD) ble diskutert. Merethe Baustad Ranum gjør en god jobb med å referere debatten. Hvor ble det liberalkonservative Høyre av? Det overrasker meg at Høyre, et selvproklamert liberalkonservativt parti som liker å fremstå som tilhengere av individuell frihet og personvernet, har så […]

Les resten...

Virkeligheten kan ikke manipuleres. Det betyr imidlertid ikke at vår oppfatning av virkeligheten ikke kan manipuleres. Bildet du ser over er et godt eksempel på slik manipulasjon. Med teknologi skal verden manipuleres Ved å innføre teknologi, eller øke omfanget av bruk av teknologi, øker mulighetene for å manipulere vår virkelighetsoppfatning. Et annet eksempel er Datalagringsdirektivet […]

Les resten...

Forrige uke ble Oslo Freedom Forum arrangert i Oslo og jeg var så heldig å få VIP-billett og plass midt blant alle innlederne og talerne. For hva gjorde vel jeg mellom Marcel Granier fra Venezuela og Anwar Ibrahim fra Malaysia? Snakkesalige og hyggelige var de begge to. Det var bare synd at de dårlige menneskene […]

Les resten...

E-bøker og moms

30.04.10

Nylig ble det kjent at regjeringen går for moms på e-bøker, mens man opprettholder den gamle ordningen med momsfritak på papirbøker. I denne saken hadde regjeringen — slik jeg ser det — to alternativer: Frita e-bøker for moms Legge moms også på papirbøker Hadde man valgt et av de to alternativene hadde man hatt en […]

Les resten...

Systemkameratene

29.04.10

Normalt sett er Arbeiderpartiet et parti jeg ikke har store problemer med. Gjennom debatten om Datalagringsdirektivet (DLD) viser imidlertid Arbeiderpartiet sider ved seg selv som skuffer stort. Jeg er i ferd med å miste respekten for Norges største politiske parti. Og jeg er ikke alene. Det bør de ta kraftig til etterretning. Ikke bare er […]

Les resten...

Det er på tide at våre folkevalgte — i dette tilfellet Arbeiderpartiet og Høyre — stikker fingeren i jorda og kommer til noen erkjennelser når det gjelder Datalagringsdirektivet (DLD). Siden debatten om innføringen av DLD i norsk rett startet, har vi notert oss følgende: DLD er i strid med EMK DLD er enkelt å omgå […]

Les resten...

Den siste tiden har EU-direktiv DIRECTIVE 2006/24/EC, best kjent som Datalagringsdirektivet (DLD), vært debattert både i media, på internett og i politikken. Debatten har i hovedsak dreid seg om de prinsipielle og ideelle problemstillingene relatert til personvernet. Noen mener DLD vil føre til en uakseptabel svekkelse av personvernet, mens andre mener svekkelsen veies opp av […]

Les resten...

Norge trenger en havarikommisjon for offentlige prosjekter. Hvor ofte hører man ikke om offentlige prosjekter som feiler? De trekker ut i tid, overskrider budsjetter, blir aldri ferdigstilt, oppfyller ikke behovene og så videre. Jeg tør nevne Flexus, Slottet, Holmenkollen og Operaen. Norge har en egen havarikommisjon for transport, hvor det heter at: Statens havarikommisjon for […]

Les resten...

E-valg

08.04.10

Foto: Voting by internet av European Parliament • CC-BY-NC-ND 2.0 Norge arbeider med å innføre elektronisk stemmeavgivning over internett, kalt e-valg. I denne anledning reiser det seg en lang rekke tekniske og ideologiske problemstillinger. Jeg vil i denne artikkelen ta opp noen problemer, svarene prosjektgruppen for e-valg har til dem og reflektere litt rundt dem. […]

Les resten...

Jonas Gahr Støre er en mann som nyter stor respekt blant det norske folk. For mange ser nok en dag i Jonas Gahr Støres liv omtrent ut som følger. Det er morgen, og Jonas Gahr Støres vekkerklokke ringer klokken 05.30 presis. Jonas Gahr Støre løfter vekk den økologiske, håndlagde edderdunsdyna og ikler seg et uformelt […]

Les resten...

Litt om husdyr En tradisjonell, norsk sauebonde slipper dyrene på beite en gang på vårparten, for så å plukke de opp igjen når høsten kommer. Hva som skjer i mellomtiden er det få som vet, men når kun halvparten av dyrene returnerer fra beitet, er det garantert at bonden skylder på rovdyra. Videre er det […]

Les resten...

Her i Oslo skal vi snart i gang med kildesortering. Jeg lurer av og til på hvorfor. I følge Klimaklubben slipper jeg ut snaut 5000 tonn CO2 hvert år. Er jeg flink til å kildesortere reduserer jeg mine utslipp med noen hundre kilo i året. Kilo. Ikke tonn. Når jeg samtidig leser at industrien slipper […]

Les resten...

Jeg har i flere år, gjennom flere valg, befunnet meg et sted mellom Høyre og Venstre i det politiske landskap. I dag meldte jeg meg — av flere årsaker — inn som medlem i Venstre. Skal du bli politiker, Martin? Nei, slett ikke! Jeg har alltid vært politisk engasjert, men jeg verken liker eller behersker […]

Les resten...

Døde dinosaurer

08.09.09

Det er valgår og i disse klimakrisetider snakkes det mye om miljø i valgkampen. Der synes jeg naturligvis er bra. Det snakkes om hvordan Norge må bli verdensledende på teknologi som hjelper oss å bli vinnere både teknologisk og i miljøkampen. Ved hjelp av teknologi skal vi redde verden fra miljøproblemene. Det synes jeg naturligvis […]

Les resten...

I dag arrangerte IKT-Norge IT-politisk debatt i Oslo. Invitasjonen lød som følger: Vi ønsker politikernes syn på hvordan Norges tredje største næring kan bidra til effektivisering, kompetansebygging, verdiskaping og sysselsetting i det norske samfunnet, samt hva det politiske bidraget bør være for å sikre denne prosessen. Da jeg har et brennende engasjement for IT og […]

Les resten...

Valg anno 2009

20.08.09

For noen dager siden dumpet valgkortet for årets Stortingsvalg i ned i postkassen. Da jeg er bosatt i Oslo, men skal stemme i Røyken, finner jeg det fordelaktig å forhåndsstemme. Dermed avlegger jeg Røyken kommunes nettsted et besøk, for å finne den informasjonen jeg trenger. Informasjonen jeg blir tilbudt gjør meg mer trist enn overrasket. […]

Les resten...

I kjølvannet av debatten rundt piratkopiering og digitalt innhold har EFN og FriBit i dag sendt ut en liste med spørsmål som ønskes besvart av de norske politiske partiene. E-posten lyder som følger: Til de norske politiske partier Elektronisk Forpost Norge (EFN) og FriBit inviterer partiene til å svare på spørsmål om vår digitale hverdag. […]

Les resten...

Patentering er et tema jeg har et ambivalent forhold til. På den ene siden ser jeg hvordan patentering av et produkt garanterer den opprinnelige produsenten mot å bli frarøvet produktets identitet, for eksempel ved å forhindre billige kopier produsert i lavkostland eller designavarter. På den andre siden er patentering konkurransehemmende, da det kun er den […]

Les resten...

Tittelen på denne artikkelen er den samme som Torgeir Michaelsen benytter på sin artikkel, hvor han spør om Norge trenger en samordnet digital strategi, slik Storbritania har. Storbritanias mål er å bli verdensledende i den digitale økonomien. Norge bør gjøre det samme, hevder Torgeir Michaelsen. Selv er jeg ikke like sikker. Klart vi må henge […]

Les resten...

21. mai i år holdt USAs president Barack Obama en tale om rikets sikkerhet. I talen omtalte Obama blant annet USAs fangeleir i Guantánamo Bay. Obama ønsker å avvikle fangeleiren, blant annet fordi den virker mot sin hensikt. Obama mener den rekrutterer flere til terrorisme enn den bidrar preventivt. Denne helgen avholdt Fremskrittspartiet sitt landsmøte. […]

Les resten...

*ring, ring* Offentlig etat: Hallo, det er [navn på offentlig etat] Martin: Hei, det er Martin Bekkelund som ringer. Jeg har noen spørsmål i forbindelse med [min sak]. Offentlig etat: Da må du ringe igjen etter 12.30. Nå skal vi til lunsj. (Sagt med tydelig irritert stemme.) Martin: Jammen hvorfor tar du telefonen da? Offentlig […]

Les resten...

Drivstoffpriser

08.06.08

Drivstoffpriser er det store samtaleemnet om dagen. «Alle» forferdes over hvor dyrt drivstoffet har blitt, og krever at myndighetene må kutte avgiftene på drivstoff. Det kommer kanskje som en overraskelse på enkelte, men jeg er faktisk uenig. Drivstoffet kan gjerne koste hva det gjør i dag, eller mer. Men… Jeg har alltid vært opptatt av […]

Les resten...

Microsoft har denne uken annonsert støtte for ODF 1.1 og PDF/A i Microsoft Office. Det eneste som forhindret meg fra å la dette bli artikkel nummer tre i serien «når griser flyr», er at dette kun er en annonsering, i motsetning til de andre, som har gjennomført noe. Videre er ikke dette noe som kommer […]

Les resten...

I løpet av de siste par-tre årene har jeg blitt mer og mer overbevist om at IT-bransjen har mistet fokus på hva den faktisk skal levere. Det finnes hederlige unntak, men trenden er dessverre ganske entydig. Hva skal IT være? For meg er IT et verktøy som skal benyttes for å effektivisere vår hverdag, enten […]

Les resten...

EEE i praksis

30.03.08

Hva er EEE? EEE er en forkortelse for Embrace, extend and extinguish, eller på norsk, «omfavne, utvide og utrydde». Jeg oversetter fritt fra Wikipedias artikkel: «Embrace, extend and extinguish» […] er et uttrykk som angivelig blir brukt internt i Microsoft for å beskrive deres strategi for å entre nye markeder hvor det allerede eksisterer utbredte […]

Les resten...

Køkultur

05.02.08

Foto: dagbladet.no I forrige uke var jeg på tur i jobbsammenheng. For såvidt ikke noe nytt eller spennende, men noen tanker gjør man seg alltid når man sitter alene i bilen flere timer i strekk. Jeg skal ikke legge skjul på at jeg synes myndighetenes vurdering av fartsgrensene tilsynelatende ser ut til å være gjort […]

Les resten...

Debatten omkring ISO-sertifisering av Microsofts dokumentformat OOXML handler egentlig ikke om hvor teknisk godt eller dårlig dokumentformatet er, eller hvor gode eller dårlige konkurrerende dokumentformater er, eller andre argumenter som serveres fra alle kanter. For Microsoft handler dette om å ivareta sin de-facto-monopolsituasjon som leverandør av kontorstøtteprogrammet Microsoft Office. Omtrent 30 % av Microsofts omsetning […]

Les resten...

Da den rødgrønne regjeringen kom til makten, håpet mangt et sosialisthjerte på innfrielse av sosialistiske idealer. Over to år etter regjeringsskiftet er det imidlertid noe skikkelig galt. I kveld hadde vi besøk av mine foreldre. Begge er pensjonister. Mor er for tiden litt oppgitt, fordi hennes nye skattekort trekker henne for 46 % skatt. Min […]

Les resten...

For en tid siden kjøpte jeg dokumentarfilmen En ubehagelig sannhet. Jeg vil anta at de fleste har hørt om den — kanskje også sett den — og vet hva den dreier seg om, så jeg skal ikke gå inn i noen analyse av filmen. Jeg har imidlertid ikke fått sett filmen før nå, og selv […]

Les resten...

Regjeringen har i dag gitt ut en pressemelding om at offentlig informasjon som skal ut på web, skal være i formatene HTML, ODF eller PDF. Jeg siterer: Regjeringen har vedtatt at all informasjon på statlige nettsider skal være tilgjengelig i de åpne dokumentformatene HTML, PDF eller ODF. Tiden hvor man fant offentlige dokumenter kun tilgjengelig […]

Les resten...

Den store debatten om ISO-sertifisering av OOXML er over for denne gang. Microsoft tapte. Vi vant. Dette slaget. Men hvem vinner krigen? Stridens kjerne i denne debatten var ISO-sertifisering av OOXML gjennom «fast track». Microsoft dro en spansk en, svidde av noen millioner dollar, men feilet på å ISO-sertifisere sin forkrøplede standard. Imidlertid har de […]

Les resten...

SV foreslår å innføre rushtidsavgift på bruk av bil i alle de store norske byene. Tanken er god, men gjennomføringen feil. Jeg begrunner her hvorfor. Bakgrunnen for innføring av rushtidsavgift er ønsket om å få folk til å reise kollektivt i stedet for å kjøre bil. Det SV ikke forstår er at kollektivtilbudet — i […]

Les resten...

Skattelistene er her og mediene fråtser i dem som ville dyr. Imidlertid er det et spørsmål som til stadighet svirrer rundt. Bør du egentlig ha krav på å se hva jeg tjener? Hva er dine argumenter for og mot? Kjør debatt!

Les resten...

Fra nettstedet Neitakk.no: Er du lei av reklame i postkassa? Da bør du lese videre. Forslag til ny markedsføringslov skal vedtas i Stortinget våren 2008. I forslaget er dagens ordning med reservasjon opprettholdt, slik at de som ikke ønsker å motta reklame selv må sørge for å si fra om dette ved å sette en […]

Les resten...

Valg 2007

10.09.07

Nok en gang er det valg, denne gangen kommune- og fylkestingsvalg. Er du overbevist om at du selv vet hvordan du skal forvalte innholdet i lommeboka di, oppfordrer jeg deg til å stemme borgerlig. Er du derimot komfortabel med at noen tar lommeboka di og heller gir deg tilgodelapp dersom noe blir til overs, stemmer […]

Les resten...

Dieselbløffen

13.06.07

Tidlig høsten 2006 presenterte regjeringen endringer i bilavgiftssystemet, slik at det fremmet biler med lavere forbruk, samt lavere utslipp av CO2. Mest oppmerksomhet fikk sannsynligvis dieselbilene, da disse fikk et vesentlig avgiftskutt, ettersom dieselbilene slipper ut mindre CO2 enn bensinbilene. Det er i hvert fall hva du har trodd så langt, og jeg vil i […]

Les resten...

Mennesker ønsker valgfrihet. Ingen liker at produkter de kjøper, eller meninger de har skal være definert og begrenset av andre. Det forbauser meg at en politiker på den ene siden syntes fri programvare er en god ting, men samtidig ikke forstår viktigheten i å la folk selv få velge sin egen hverdag. Valgfrihet handler ikke […]

Les resten...

Tredje verdenskrig er i gang, og mens de to foregående verdenskrigene var relativt enkle og oversiktlige, er den tredje verre å forholde seg til. Ingen vet riktig helt hvem som startet den, og ingen vet riktig helt hvor den startet, annet enn at Bush skylder på mørke menn med snål dialekt og fremmed religion, og […]

Les resten...

Kamelsvelging

15.02.07

I løpet av de siste ukene har vi vært vitne til flere uvanlige hendelser fra regjeringshold, og hver gang har det involvert ferskingen SV. Hvor går smertegrensen for hva et regjeringsparti kan tåle, og hvor mange flere kameler blir de nødt svelge før de putter halen mellom beina og forlater Løvebakken? En ting er sikkert: […]

Les resten...

Klima-arroganse

05.02.07

Si meg, hvor langt er det mulig å få hodet opp i sin egen rumpe? Uten å snakke av egen erfaring, vil jeg anta at det både er mørkt og stille oppi der, og at Frp således har plassert strutsehodet sitt så langt opp det er mulig å få det. I en hverdag hvor forskere […]

Les resten...

De fleste har sikkert fått med seg at både HD-DVD og nå senest Blu-Rays kopibeskyttelse har blitt knekt. For meg var det ingen overraskelse, tvert i mot, og jeg tror nok at også platebransjen og filmindustrien var inneforstått med at det kun var et spørsmål om tid før det skjedde. Ingen oppegående teknolog kan med […]

Les resten...

Forby fyrverkeri

03.01.07

Rundt hver nyttårsfeiring diskuteres det heftig om man skal forby fyrverkeri. Jeg mener man bør innføre totalforbud mot fyrverkeri. Årsaken er at fyrverkeri volder stor skade hvert år, både på personer og eiendom. I tillegg forurenser det, både med rakettene som skytes opp, etterlatenskaper på oppskytningsplassen og ikke minst lydforurensing. Alle med dyr vet hvordan […]

Les resten...

Hele gasskraftprosjektet i Norge er jo en diskusjon for seg. Jeg skal ikke gå inn på denne her, men sette fokus på hva vi i mellomtiden bruker all gassen vi pumper opp av Nordsjøen til. Her i landet har myndighetene stor fokus på CO2-utslipp, enten det er fra biler eller industri. Dette i seg selv […]

Les resten...

Jeg har ikke veldig mye til overs for USAs “krig mot terror”. Det er strengt tatt ikke en krig i det hele tatt, kun USA som ivaretar egne interesser. Som vanlig. Imidlertid er det slik at NATO stiller med ressurser i denne “krigen”, og Norge er medlem av NATO. Når NATO ber Norge om å […]

Les resten...

Kjære Liv Signe

08.11.06

Kjære samferdselsminister Liv Signe Navarsete. Jeg har akkurat registrert at regjeringen du er en del av har endret avgiftshåndteringen på biler, til å bli mer gunstige for biler med lavt CO2-utslipp. Et i utgangspunktet godt tiltak. Problemet vi nå står overfor er den lokale økningen av utslipp av NOX og dieselpartikler fra den antatt økende […]

Les resten...

Jeg liker stort sett ikke å begi meg ut i store diskusjoner på internett, mest fordi det tar så mye tid. Jeg ser meg allikevel nødt til å lufte en tanke eller ti om den store ytringsfrihetsdiskusjonen som har herjet norske blogger i etterkant av Muhammed-karikaturene, og senest Kåre Conradi-saken. I store, respekterte weblogger ropes […]

Les resten...

Glem CO2, glem forurensing, glem avskoging, glem krig, sult, død og alle andre problemer for et lite øyeblikk. Hvor mange mennesker er vi i verden i dag? Hvor mange var vi i går og hvor mange blir vi i morgen? Eller til neste år? Hva med om ti år? Man trenger ikke være matematisk geni […]

Les resten...

Les min e-post

09.10.06

I kjølvannet av Solås-saken i Redningsselskapet pågår det nå en diskusjon om hvorvidt sjefen skal ha rett til å lese din jobb-e-post eller ei. Personlig har jeg kun én kommentar til min sjef: Vær så god, les min e-post! Når det er sagt vil jeg påpeke et par ting. Å lese ansattes e-post må etter […]

Les resten...

Statsbudsjettet er fremlagt og alle skal si sitt, meg inkludert. Morten sier masse på en utrolig treffende måte som bare Morten kan. Jeg kunne sagt og ment mangt om mye, men det får bli ved en annen anledning, dersom jeg føler inspirasjonen komme sigende. En ting som opptar mange er de store endringene som har […]

Les resten...

I Aftenposten kan man i dag lese om regjeringens forslag om å skattlegge fordelen ved fri parkering på jobben. Jeg kan forstå skattleggingen fra ett eneste synspunkt: det miljømessige. Dersom en slik skatt faktisk fører til redusert privatbilisme og dermed redusert utslipp er jeg for tiltaket. Det følger selvfølgelig noen forutsetninger med en slik beskatning: […]

Les resten...

Få ting provoserer meg mer enn ufagkyndige mennesker som uttaler seg åpent på fjernsynet om ting de faen ikke har peiling på. Jeg innrømmer gjerne at jeg er veldig provosert og så forbanna at jeg banner på eget nettsted. Jeg snakker om viltforvalningen i Norge. Ulv Det klassiske eksemplet er rovdyr, og ulven spesielt. Skal […]

Les resten...

De fleste har sikkert lagt merke til at flere og flere CD-er produseres med kopisperre, en (ubrukelig) funksjon som skal forhindre at CD-en kopieres. Hvorvidt kopisperren fungerer er en helt annen sak, men det er prinsippet som er poenget. Når jeg handler musikk er jeg bevisst på at CD-ene jeg kjøper ikke skal være merket […]

Les resten...

Kjør debatt

17.07.06

Jeg liker stort sett debattprogrammer på TV, spesielt hvis de går behersket for seg, temaet er aktuelt og panelet gjerne inneholder en stortingspolitiker eller ti. De har jo som kjent påvirkning på hverdagen vår. Problemet med debattprogrammer er at kvalifiserte forståsegpåere diskuterer og diskuterer, men mangler en oppsummering. Man diskuterer, man blir kanskje også enige, […]

Les resten...

Jeg reiser sjelden med det kollektive transporttilbudet som eksisterer i og omkring hovedstaden. Årsaken er enkel. Det er for dyrt, tregt og går ikke der jeg har behov for det. Skal det utvikles et kollektivtilbud må det tilpasses brukerne. Mennesker er egoister, så bil er en enkel og smertefri transportmåte for folk flest. Man skal […]

Les resten...

Velferdsstaten

12.06.06

Det finnes så mange pene ord man kan benytte for å kapsle inn et budskap. Ofte finner jeg ord som solidaritet, fellesskap og velferdsstat brukt i prosessen på å drive inn skattekroner. For meg er det helt åpenbart at et land som Norge må inndrive skattekroner, så jeg trenger ikke å få budskapet pakket pent […]

Les resten...

Hva nå, Norge?

02.06.06

For noen uker siden kunne vi lese om hvordan John Fredriksen har byttet statsborgerskap. Mannen som har vært skatteflyktning siden 1978 har tatt skrittet helt ut og kuttet sitt siste bånd til moderlandet. Den første reaksjonen mange har på dette er gjerne at det er en feig og egoistisk handling å bosette seg i stater […]

Les resten...

Grådigheten har igjen seiret. For denne gang. Jeg sikter til trangsynte, grådige sosialisters behov for innsanking av skattekroner på en måte som føles dypt urettferdig for alle skatten berører på en feilaktig måte, noe som faktisk gjelder alt for mange. Min forståelse for beskatning av private fordeler, men skal det gjøres skal det gjøres riktig, […]

Les resten...

Jeg har tidligere klaget over mobilskatten, og oppfordret folk til å putte selvangivelsen i postkassa som en reaksjon på denne fordelsbeskatningen. Mye tyder på at det har virket. I Digi.no kan man i dag lese at det har vært liten vekst i digital selvangivelse, da veksten gikk fra 1 255 536 i fjor til 1 […]

Les resten...

Bokstavlig talt. For skattebetalernes penger har Odd Roger Enoksen fått en Volvo XC90 til 800 000,- kroner. For meg innebærer ikke dette et problem, for all del, jeg unner ham en flott bil. Hadde jeg hatt penger skulle jeg gjerne kjøpt en selv. Det ironiske i denne saken er derimot hvordan Enoksen forsøker å forklare […]

Les resten...

Tidligere i år skrev jeg en ironiserende og lett provoserende post om skatt på privat mobilbruk. Reaksjonene lot ikke vente på seg, spesielt ikke fra rød-grønt hold. Mange har i løpet av den siste tiden mottatt et kjedebrev hvor man oppfordres til å levere selvangivelsen med vanlig post, i stedet for å benytte ett av […]

Les resten...

Mobiltelefoner er en flott oppfinnelse, syntes min arbeidsgiver. Ja, det er faktisk en så god oppfinnelse at vi har byttet ut alle fastttelefonene med mobiltelefoner. Dette fordi min arbeidsgiver er så glad i å høre stemmen min, og vil ha muligheten til å ha meg på øret til alle døgnets tider. Ettersom min arbeidsgiver er […]

Les resten...

Avinor er igjen i hardt vær i mediene. I kveldens utgave av Brennpunkt på NRK kunne vi se hvordan flysikkerheten åpenbart svekkes som følger av innsparinger i Avinor, og manglende oppfølging av pålagte sikkerhetstiltak fra Luftfartstilsynet. Det er intern splittelse og uenighet mellom blant annet flygeledere og ledelsen. Flere meget dyktige medarbeidere ved kontrollsentralen i […]

Les resten...

I går kunne vi lese artikkelen “Norway’s public broadcaster sells out taxpayers to Microsoft” av Cory Doctorow hos Boing Boing. Det er spesielt interessant at en internasjonalt anerkjent journalist, forfatter og foreleser som Doctorow omtaler NRKs websatsing. Han ser det som utelukkende positivt at NRK publiserer store deler av sendingene på nett, men omtaler også […]

Les resten...

Jeg hevder på følgende linjer at MP3 gir økt trafikksikkerhet, og at den såkalte MP3-loven er et skritt tilbake hva gjelder teknologisk utvikling og trafikksikkerhet i bil.

Les resten...

Det er snart valg, og valgets kvaler har lagt sin klamme hånd over hjemmet. Til tross for at ymse valgprogram har dumpet ned i postkassen (som for øvrig er merket “Uadressert post, nei takk!”) har verken Elisabeth eller jeg bestemt oss for hva vi skal stemme. Heldigvis har vi relativt like meninger om hvordan samfunnet […]

Les resten...

Hvis den foreslåtte åndsverkloven trer i kraft har jeg allerede gjort meg skyldig i lovbrudd. Ikke dårlig, med tanke på at lovbruddet ble begått før loven trer i kraft. Jeg ser ingen grunn til å kommentere innholdet i lovforslaget, da dette allerede er gjort av mange andre. I all korthet kan jeg oppsummere lovforslaget med at det skal være forbudt å kopiere innholdet på et kopibeskyttet medium, uavhengig av hvilket format kopien er på eller hva kopien skal benyttes til.

Les resten av Jeg, en lovbryter?

Les resten...

Min gode venn Ove tipset meg i dag om at UiO har valgt Mozilla Thunderbird som sin nye nettleser. Begrunnelsen for valget er at den er gratis, har god støtte for de særnorske tegnene, kryptert informasjonsutveksling via IMAP, POP3 og SMTP, stavekontroll og mulighet for å kjøre Thunderbird på flere operativsystem. Det er gledelig å […]

Les resten...

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om forbrukerteknologi, teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i Posten Norge AS. Les mer...

 

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub Thingiverse SlideShare Hold deg oppdatert

© 1995-2022 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontaktPersonvern og informasjonskapsler