Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Informasjon om opphavsrett

Bekkelund.net tilhører Martin Koksrud Bekkelund og er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (Åndsverkloven).

Tekst og bilder

Tekst og bilder er lisensiert under lisensen Creative Commons BY-NC-ND 4.0. Les mer om Creative Commons. Dette gjelder imidlertid ikke bilder som inngår som en del av nettstedets visuelle utforming. (Se eget avsnitt om visuell utforming.) Unntak fra lisensen kan gis skriftlig på forespørsel.

Creative Commons BY-NC-ND 4.0

Visuell utforming (design)

Nettstedets visuelle utforming (design) og elementer fra dette kan ikke benyttes.

Bruk av verk

Skal du benytte mine verk skal du gjøre det med

Eksempel 1:

Foto: Martin Koksrud Bekkelund, bekkelund.net

Eksempel 2:

Foto: Martin Koksrud Bekkelund

Unntak og kreditering

Åndsverk hvor Martin Koksrud Bekkelund ikke har opphasvretten er ikke underlagt vilkårene omtalt på denne siden.

Hotlinking

Dersom du skal bruke innhold fra bekkelund.net, må du laste det ned fra bekkelund.net og lagre det der du skal benytte det, slik lisensen angir. Du kan ikke koble bildet direkte fra ditt nettsted, da du i så fall vil bli vist et erstatningsbilde.

Dersom du ser erstatningsbildet på et annet nettsted, setter jeg pris på tilbakemelding om hvor du så bildet.

Som fast leser kan du bidra til produksjonen, til driften og til å skaffe utstyr til testing for å sikre regelmessige, uavhengige artikler, tester og vurderinger av høy kvalitet.

Bli bidragsyter

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i Posten Norge AS. Les mer...

 

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub Thingiverse SlideShare Hold deg oppdatert

© 1995-2021 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontaktPersonvern og informasjonskapsler