Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Skuespillet rundt NAV

05.01.15

NAV sliter med IT-løsningene sine. Det har resultert i et politisk skuespill jeg ikke tror vil hjelpe på situasjonen.

Som vanlig når noe ikke er som det skal i større (offentlige) organisasjoner iverksettes det noen tiltak fra politisk hold, som for å vise handlekraft.

«Noen må gå»

Nina Aulie gikk på dagen fra stillingen som IT-direktør, angivelig som følger av en bestilt rapport for å få henne ut.

«Inn på teppet»

Fredag 28. november var det høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om IT-problemene i NAV. I innkallingsbrevet til høringen fremmes det spørsmål komiteen tydeligvis ønsker svar på:

Hva gjøres for å få på plass en fullverdig moderne og integrert ikt-løsning arbeids- og velferdsetaten? Hva er tidsperspektivet nå og hvordan er realismen i prosjektet? Hva skal til for å lykkes med ikt-utviklingen i Nav?

Og i selve høringen spør komitémedlem Per Olaf Lundteigen (Sp):

Hvordan kunne dere som ansatterepresentanter sitte å se på det så lenge, når Ikt-avdeligen i Nav drar 1,3 milliarder av Navs budsjett? Hvordan kunne dere sitte å se på at det gikk så gæli?

«Vi har tatt grep»

Etter noen runder på teppet er det viktig å signalisere at nå skal situasjonen bli bedre. Til NTB, gjengitt i Dagens Næringsliv, sier Arbeidsminister Robert Eriksson (FrP) at:

[NAV] har tatt et langt skritt i riktig retning og gjort mange riktige grep i den replanleggingen som er gjort

Poenget

Hvordan bedømmer Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om de har fått betryggende svar? Hvordan bedømmer Martin Kolberg (Ap), som er komiteens leder, svaret på spørsmålet «Hva skal til for å lykkes med ikt-utviklingen i Nav?» Hvis svaret han får er «Vi har besluttet en pilot hvor vi for noen utvalgte forretningsenheter flytter utviklingen fra IT-avdelingen og inn i enheten», hva svarer Kolberg da?

Og Lundteigen. Hva slags svar forventer han egentlig på spørsmålet «Hvordan kunne dere sitte å se på at det gikk så gæli?» Tror han at når ting går galt, så tramper det en elefant spraylakkert med «GÆLI» over hele baken?

Enn Eriksson. Hvilke svar har han fått som gjør at han nå mener at «grepene» NAV gjør vil ha effekt? I en organisasjon med 340 IT-løsninger, noen så gamle som fra 1978, er det åpenbart at problemene er så omfattende at de ikke lar seg forstå gjennom den perioden Eriksson har vært statsråd, langt mindre gjennom et par høringer i Stortinget. Hadde det vært så enkelt ville grepene vært tatt for lengst.

Forstå meg rett: dette er ingen kritikk verken av stortingsrepresentantene eller NAV. Jeg tror at de har et oppriktig ønske om å forstå og utbedre problemene i NAV. Men å rydde opp i NAVs IT-problemer krever mer enn noen høringer. Problemene er både IT-faglige og politiske. I verste fall vil problemene i NAV vedvare og høringen og «grepene» som er tatt kun fremstå som et spill for galleriet.

Hvor nyttig er denne artikkelen for deg?

Hva kan bli bedre?

Jeg blir veldig glad hvis du legger igjen noen stikkord om hva du tenker!

Frustrasjoner Politikk

Som leser kan du gi et bidrag til produksjonen, til driften og til å skaffe utstyr til testing for å sikre regelmessige, uavhengige artikler, tester og vurderinger av høy kvalitet.

Gi et bidrag

Husk å abonnere på nyhetsbrevet, det er gratis og du får alle artikler rett i innboksen.

 

Nyeste artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om forbrukerteknologi, teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin er innehaver av konsulentselskapet Nivlheim. Les mer...

 

Mastodon Facebook LinkedIn Thingiverse GitHub Ko-Fi PayPal

© 1995-2024 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontaktPersonvern og informasjonskapsler