Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Panama Papers

07.04.16

Avsløringene «Panama Papers» avstedkommer en del refleksjoner:

 • Avsløringene gir meg troen tilbake på at det fortsatt finnes journalister som er opptatt av mer enn lettvinte nyheter for lesertallenes skyld.
 • Handlinger som unndrar skattebidrag til samfunnet er umoralsk og må straffes i henhold til gjeldende lovverk, der lovbrudd er begått. Samtidig lurer jeg på hvor mye av denne svært omfattende aktiviteten som kunne vært unngått eller redusert hvis de statlige oppgavene hadde vært redusert og behovet for skatteinntekter det samme. Omfanget er ikke bare et problem i seg selv, de gir også et hint om et underliggende problem.
 • I lys av forrige punkt er det et paradoks at DNB, hvor største eier er staten, har bidratt til praksisen.
 • I lys av forrige punkt får DNBs tjeneste Vipps ny betydning.
 • Arbeiderpartiets Martin Kolberg elsker seg selv i rollen som offentlig vaktbikkje. Hvor er han når kritikken rammer DNB-sjef Rune Bjerke, en av hans egne?
 • Sett fra et teknologisk perspektiv må det være utrolig interessant å arbeide med en slik mengde ustrukturerte data og gjøre dem tilgjengelige, søkbare og analyserbare.
 • Avsløringene i Panama Papers stammer fra et enkelt advokatkontor. Hvor mange andre bedriver slik praksis?
 • Norge er også et skatteparadis. I Norge er det nullskatt for rederier. Hvis vi ønsker at andre nasjoner skal bidra til å gjøre skatteregelverket mest mulig likt, bør vi kanskje starte med oss selv.
Martin skriver regelmessig om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Få nye artikler via e-post:

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Lest av Martin

 • Save Space on Your iPhone By Changing this iOS 11 Camera Setting

  With iOS 11, Apple introduced the HEIF format for photos. HEIF stands for “High Efficiency Image Format,” and allows the photos you take on your phone to be squished down to the smallest possible size without losing quality.

 • Why Not to Work for a Big Tech Company – Hacker Noon

  No tech company is perfect and they all have flaws. Any publicly-traded or VC-backed company is obligated to make a profit for its shareholders. That rule applies to Silicon Valley as much as it does for big banks. If you really want to change the world, start your own company. Join a non-profit. Run for public office. Just don’t carry the delusion that by working for a big tech company you are better or different from everyone else.

 • Den siste villmarka

  Vi snakker om villmark hele tida, men nesten ingen av oss vet hva vi snakker om, meg selv inkludert. Begrepet har blitt en romantisk floskel, en referanse til noe opprinnelig og urørt, tømt for innhold, fiktivt, fordi den naturtypen det betegner om noen få år ikke lenger vil eksistere.

 • 7 Overlooked Biases That Creep Into Your Work (And Undermine Its Success)

  the brain creates shortcuts in order to make fast decisions when it hits information or inspiration overload. These shortcuts form unconscious biases so it’s easier for your brain to categorize information and make quick judgments over and over again.

 • Tre utfordringer for digitalt lederskap | Birger Magnus - Aftenposten

  Mange hevder at «digitale hoder» hurtig må erstatte ledere og styremedlemmer som er for tungbeinte til å møte de nye utfordringene. Dette er i beste fall en upresis anbefaling, jeg tror faktisk den også bommer på mål. Lederoppgavene må fornyes dramatisk for å lykkes digitalt.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

 

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal

© 1995-2017 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt