Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Søkeresultater

Dette er søkeresultater sortert i omvendt kronologisk rekkefølge.

Endelig helg (2016-48) (2016-12-02)

Denne uken Smidig passer til mer enn bare programvareutvikling (Teknologiledelse) Manglende teknologikunnskaper kan få økonomien til å kollapse (Politikk) Ble valgmaskiner i USA hacket? (Sikkerhet) Bygg din egen nettsky (www) Internett er ikke lenger et sted for tant og fjas (Politikk) 1. Smidig passer til mer enn bare programvareutvikling Smidige utviklingsmetoder er mest forbundet med […]

Altinn-skandalen (2012-03-21)

De siste årene har Altinn hatt store problemer med oppetid når selvangivelsen kommer. I går toppet skandalen seg ved at personopplysninger kom på avveie. Hva går egentlig galt? Det er mye som kan sies om Altinn, men først og fremst er det veldig trist. Trist fordi det har kostet mye tid, mye penger og spesielt […]

E-valg og etterprøvbarhet (2011-10-12)

I den senere tid har jeg blitt beskyldt for å være på tynn is når jeg hevder at etterprøvbarheten i elektroniske valg er dårligere enn papirbaserte. Mon det. Dette er en papirstemme. Den er det fysiske beviset og resultatet av mitt valg. Dersom den sikres og oppbevares vil det uomtvistelig være mulig å etterprøve alle […]

I gode og onde dager (2011-09-05)

Gjennom det siste året har vi hatt forskjellige debatter om bruk av teknologi, hvor jeg mener at bruken av teknologien er uheldig for samfunnet. Datalagringsdirektivet og e-valg er to eksempler. Fellesnevneren for debattene er at intensjonen er god. Datalagringsdirektivet, for eksempel, skal overvåke elektronisk kommunikasjon, for å forhindre terror og alvorlig kriminalitet, eller lette oppklaringen […]

E-valg: et uvalg (2011-08-30)

Under høstens valg prøves e-valg ut i et utvalg norske kommuner. De positive reaksjonene lar ikke vente på seg, men debatten trenger mer bevisstgjøring på hvilke sosiale utfordringer en slik løsning bærer med seg. E-valg er en naturlig utvikling i et samfunn som Norge, hvor tiltro til både teknologien og demokratiet fra før står meget […]

E-terror (2011-06-22)

Enkelte er bekymret for at Norge skal bli utsatt for terrorangrep. Bekymringen er høyst reell, men på en helt annen og langt mer skremmende måte enn hva de forestiller seg. Norge er en rolig liten del av verden. Vi har verdens høyeste levestandard, de beste velferdsordningene og mest penger i hele verden. Vi rangerer på […]

Nødvendigheten av e-valg (2011-06-10)

Økt valgdeltakelse er et gjentatt argument for å innføre e-valg. De fleste av oss forventer å kunne gjennomføre stadig flere oppgaver på nett, og stemmegivning ved valg er en naturlig følge. Det er dessverre et blindspor. Jeg har tidligere uttalt meg kritisk til e-valg. Det er mange tungtveiende argumenter for at e-valg aldri bør innføres […]

Fremtidens IT-politikk (2010-09-22)

Før stortingsvalget i fjor, kunne man på forsiden av Teknisk Ukeblad (TU) lese «Partier uten IT-politikk», og til Espen Zachariassen i TU uttalte Per-Morten Hoff i IKT-Norge at Stortingskandidatene mangler et helhetlig syn på hvilken rolle informasjonsteknologi spiller i samfunnsutviklingen. Her må det voksenopplæring til. I dag, mer enn et år senere, gikk ansvarlig statsråd […]

8 steg til bedre tekster (2010-06-18)

Hva skiller en god tekst fra en dårlig? Hva trekker lesere og gjør at tekstene dine blir lest? Her får du 8 tips som hjelper deg til å skrive bedre tekster. 1. Sett deg et mål Første skal du definere et mål. Hva vil du oppnå? Legg lista høyt og tenk på det Petter Stordalen […]

Når virkeligheten manipuleres (2010-05-10)

Virkeligheten kan ikke manipuleres. Det betyr imidlertid ikke at vår oppfatning av virkeligheten ikke kan manipuleres. Bildet du ser over er et godt eksempel på slik manipulasjon. Med teknologi skal verden manipuleres Ved å innføre teknologi, eller øke omfanget av bruk av teknologi, øker mulighetene for å manipulere vår virkelighetsoppfatning. Et annet eksempel er Datalagringsdirektivet […]

E-valg (2010-04-08)

Foto: Voting by internet av European Parliament • CC-BY-NC-ND 2.0 Norge arbeider med å innføre elektronisk stemmeavgivning over internett, kalt e-valg. I denne anledning reiser det seg en lang rekke tekniske og ideologiske problemstillinger. Jeg vil i denne artikkelen ta opp noen problemer, svarene prosjektgruppen for e-valg har til dem og reflektere litt rundt dem. […]

Fri programvare og anbudskvotering (2008-06-16)

Det har denne uken vært diskutert om fri programvare skal kvoteres inn i anbud fra det offentlige. FAD har i denne anledning hyret inn advokatfirmaet Wikborg Rein, som har konkludert med følgende: Det [er] vår oppfatning at fri programvare ikke i seg selv kan benyttes som tildelingskriterium. Denne konklusjonen er imidlertid noe usikker, da vi […]

Ikke det du søker?

Hva med å søke på nytt?

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om forbrukerteknologi, teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i Posten Norge AS. Les mer...

 

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub Thingiverse SlideShare Hold deg oppdatert

© 1995-2022 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontaktPersonvern og informasjonskapsler