Denne uken kom nyheten om at EU-domstolen anser Datalagringsdirektivet for å være ugyldig. I en pressemelding fra domstolen heter det at

It entails a wide-ranging and particularly serious interference with the fundamental rights to respect for private life and to the protection of personal data, without that interference being limited to what is strictly necessary

I praksis betyr det at Datalagringsdirektivet ikke lenger finnes. Her i Norge vedtok Høyre og Arbeiderpartiet i 2011 å innføre Datalagringsdirektivet.

EU-domstolen har gitt Høyre og Arbeiderpartiet en retrettmulighet. De kan oppheve vedtaket og slippe unna med kun en ripe i den politiske lakken. Deres alternativ er langt verre — å trosse EU-domstolen og innføre et direktiv som ikke lenger eksisterer og som er erklært ugyldig og en trussel mot personvernet. En slik opprettholdelse av vedtaket vil undergrave all fremtidig tillit til Høyre og Arbeiderpartiets politikk innen personvern og individets frihet. Hvis vedtaket opprettholdes, er det politisk trass og ikke lenger rasjonelle argumenter som holder liv i det.

Genchi Genbutsu

07.04.14

Hvordan vet du egentlig hva kundene dine vil ha? Hvordan tester du ut dine antakelser om hva de faktisk ønsker? Toyota har svaret for deg.

Kom deg ut

I sammenheng med smidige prosjekter finner man uttrykket «Genchi Genbutsu». Det er japansk og kan oversettes til noe slikt som «kom deg ut og se selv». Satt inn i en kontekst betyr det at man aldri skal ta egne antagelser for gitt, men at man skal dra ut og snakke med kundene og se selv hvordan deres verden faktisk er. Uttrykket stammer opprinnelig fra Toyota, selve opphavet til smidig produksjon.

Fra bilproduksjon til IT-prosjekter

Jeg har tidligere skrevet om planleggingssyken, hvor bedrifter og prosjekter starter med en rekke antakelser om hvordan virkeligheten ser ut og planlegger ut i fra disse antakelsene. Når man tar slike antakelser, er det stor risiko for at antakelsene er feil. Feilene tar man med seg inn i produktene man lager, og man ender opp med et produkt som enten ikke løser faktiske behov eller som ingen vil ha.

Test ut dine antakelser

Hvis du har et produkt og tenker at funksjon X vil være midt i blinken for dine kunder, bør du starte med å spørre dem fremfor å lage funksjonen. Og ikke bare bør du spørre dem, du bør også involvere dem i en slik grad at de kommer til å ta i bruk funksjonen dersom du velger å lage den. Jeg har selv hatt massevis av slike ideer til funksjoner, men ved å snakke med kundene tidlig har jeg ofte sett at ideen i beste fall ender opp helt annerledes enn hva jeg selv hadde forestilt meg. I verste fall viste det seg at ideen var dårlig.

Du tenker kanskje det er negativt å teste ut dårlige ideer og kaste bort tiden på denne måten. Tvert i mot er dette den beste måten å lære om virkeligheten. Kun på denne måten unngår du vesentlig større problemer, ettersom du slipper å kaste bort tid og penger på å utvikle noe ingen vil ha. «Muda» kaller de det hos Toyota.

The Lean Startup

Ønsker du å lære mer om en slik tilnærming vil jeg anbefale boken The Lean Startup. Her kan du lese om hvordan produktlanseringer kan kuttes ned til et ekstremt minimum med fantastiske resultater. Dropbox er et av eksemplene som trekkes frem. Boken er en fin introduksjon til smidig produktutvikling.

Gjennom det siste året har jeg arbeidet med et tilbud på digitalt postsystem til offentlig sektor i regi av Difi. Fredag ble det skrevet kontrakt. Men hva betyr det for deg?

Digipost

Konkurransen som Difi utlyste bestod av to deler: en digital postkasse, hvor innbyggere kan motta post fra offentlig sektor, samt en meldingsformidler som tar i mot post fra avsenderen og fordeler den videre til riktig postkasse. Som eneste aktør hadde vi i Posten lagt inn tilbud både på digital postkasse og på meldingsformidler. De andre konkurrentene i konkurransen hadde enten lagt inn tilbud bare på digital postkasse, eller på meldingsformidler.

Da avgjørelsen falt ble Posten tildelt kontrakt i begge konkurransene. Etter utfordrende forhandlinger helt siden september, var det på ingen måte gitt. Konkurransen var tøff, men vi lykkes med strategien vi hadde lagt.

Hva betyr dette for deg?

Tidligere i år ble det gjort endringer i forvaltningsloven og eForvaltningsforskriften som nå snur om på hvordan offentlig sektor skal kommunisere med deg. Tidligere måtte du gi beskjed dersom du ville kommunisere digitalt. Nå må du gi beskjed dersom du vil fortsette med papir.

Hvis du vil kommunisere digitalt med det offentlige, kan du i løpet av året opprette en digital postkasse i Digipost. Deretter vil stadig flere offentlige virksomheter sende deg post dit i stedet for på papir.

Hvorfor er dette bra for deg?

Bakgrunnen for at offentlig sektor nå gjør dette, og for at vi i Posten laget Digipost i utgangspunktet, er at det finnes store mengder informasjon som ikke kan sendes per e-post. For eksempel sier Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren (Normen) at sensitive helseopplysninger ikke kan sendes via e-post. Derfor har helseopplysninger inntil nylig blitt sendt på papir til pasienter, eller på CD-er, disketter, faks og drosje (!) mellom helseforetakene.

Årsaken er at e-post ikke er en sikker kommunikasjonskanal. Du er ikke sikker på at avsender er den avsender gir seg ut for å være. Det er derfor du får så mye spam og phishing i innboksen din. Og med e-post kan du heller ikke være sikker på at mottaker faktisk er den man utgir seg for å være, eller at e-post i det hele tatt kommer frem. Du kan heller ikke være trygg på at ingen avlytter kommunikasjonen underveis.

I en sikker digital posttjeneste som Digipost, har vi laget et system som ivaretar sikkerheten for deg. Både avsendere og mottakere gjennomgår en identifiseringsprosess, og løsningen sikrer at ingen titter inn i kommunikasjonen underveis. Dette har også vært en vesentlig del av kravene fra Difi, som også har gjort en grundig evaluering av løsningen.

Resultatet er en digital postkasse hvor du kan motta post du normalt ellers ville fått i den grønne, ulåste postkassen du har hengende foran huset ditt. Du får altså med deg postkassen overalt, enten du besøker den på nett eller via våre apps for iOS eller Android. Og i motsetning til den grønne, fysiske postkassen, kan du naturlig nok med Digipost også sende post på sikkert vis til andre privatpersoner eller virksomheter.

Besnærende? I så fall er det bare å registrere seg. Hvis ikke setter jeg stor pris på din tilbakemelding som en kommentar.

 
Martin Bekkelund

Martin Bekkelund

Bekkelund.net er en blogg av Martin Bekkelund, hvor han lufter sine tanker om samspillet mellom teknologi, samfunn og politikk. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

Følg Martin

Facebook Twitter Instagram LinkedIn Flickr
Vimeo GitHub Google+ SlideShare Martin Bekkelunds RSS-kanal

 

© 1995-2014 Martin Bekkelund
OpphavsrettRSSKontakt