Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Robotfrykten

11.01.16

I disse dager diskuteres det heftig hvordan fremtiden vil være, om robotene tar jobben din. Roboter har vi hatt lenge, men internett har blitt en viktig arena for robotene og fungerer som en katalysator for ting vi kan automatisere eller outsource.

Når roboter blir virkelighet så oppstår de ikke slik vi har lest om dem, for eksempel i Philip Newths bøker, eller sett dem på film. De fleste av oss har allerede stiftet bekjentskap med dem i form av oppvaskmaskiner eller vaskemaskiner. Men når de blir apper eller webtjenester eller fullstendig usynlige ser det ut til å skremme mer enn sci-fi-robotene vi har sett eller lest om.

Automatisert arbeid utført av roboter er bra. Det betyr færre feil til en lavere pris og vi kan flytte oss videre til nye, spennende jobber.

I tider hvor oljeprisen er lav og mange mister jobben som en konsekvens av dette, brukes det mange fine ord som «omstilling» og «innovasjon» for å poengtere at vi trenger noe å leve av når oljen blir upopulær, slik jeg har skrevet om tidligere.

Det er bred enighet om at vi må ha et næringsliv som både må klare å klekke ut nye ideer og forretningsmodeller selv, og at rammebetingelsene næringslivet opererer under må legge til rette for dette.

Men det er et stort spenn mellom det å snakke om det til det å akseptere de endringene som skjer som en konsekvens. Det er åpenbart greit med endringer, så lenge de ikke rammer en selv. Tjenestene Uber og Airbnb er to tjenester som i visse kretser har blitt svært upopulære, til tross for at markedet selv synes de er svært populære. Og de er kun en forsmak på hva som vil komme.

Det som er nytt, er at tjenester som Uber og Airbnb benytter teknologi som ikke bryr seg om grenser. Enkelheten og attraktiviteten i disse tjenestene er tilgjengelig for alle. Selvsagt finnes det kritikkverdige forhold for hvordan disse tjenestene opererer, men det er underordnet her. Mitt poeng er at populære tjenester ikke kjenner grenser og etablerer seg her, enten vi vil det eller ei. Selvsagt skal vi sørge for at det skjer under ordnede forhold, men å tro at det skjer under de forhold vi selv kjenner fra før er urealistisk. Det blir som å forsøke å få vann til å renne oppover.

Hvordan i all verden skal vi klare å skape endring, når vi ikke en gang er i stand til å akseptere endringer skapt av andre?

Forsvaret vil ha frie tøyler til å overvåke all datatrafikk til og fra Norge. Til Aftenposten sier etterretningssjef Kjell Grandhagen at

– Det er nok noen som har overdreven tro på hva en etterretningstjeneste er i stand til å gjøre

Grandhagen bør gjøre hjemmeleksa si, for han har åpenbart overdreven tro på hvilken nytte slik overvåking gir. Til sammenlikning kan det vanskelig hevdes at overvåkingen NSA har bedrevet har gitt åpenbare resultater. Vi skal ikke langt tilbake i tid for å finne et terrorangrep.

Videre blir Grandhagen sitert på at

[telekom- og internettindustrien] bør spørre seg selv om det er helt greit å være tilrettelegger for terrorkommunikasjon

Grandhagens påstår at alle vi som arbeider i tilknytning til internett er tilretteleggere for terror. Det er å generalisere. Han kunne like gjerne sagt at alle muslimer er terrorister. Eller at alle kristne må bære ansvaret for Anders Behring Breivik.

Forsvarets slagord er «For alt vi har. Og alt vi er». Grandhagen ser ikke ut til å ha forstått verken hva vi har (et sterkt personvern) eller hva vi er (en liberal rettsstat hvor vi ikke overvåker hverandre).

Det er bekymringsverdig at etterretningssjefen ikke forstår at han undergraver de verdiene han er satt til å beskytte. Heldigvis har vi politikere som vet bedre.

Foto: Forsvaret

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Bekkelund.net er en blogg av Martin Koksrud Bekkelund, hvor han lufter sine tanker om samspillet mellom teknologi, samfunn og politikk. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

Følg Martin

Facebook Twitter LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal

Søk

© 1995-2016 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt