Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Jeg jobber i Posten. Vårt slagord er «Vi lever for å levere». Alle som arbeider med IT vet hva en leveranse er, og det snakkes ofte om «kontinuerlige leveranser». Sånn sett får Postens slagord dobbel betydning for oss som arbeider med IT i Posten.

Skal man tro mediene rett er det langt mellom vellykkede offentlige IT-prosjekter. Imidlertid er det mange prosjekter som lykkes, man hører bare ikke alltid om dem. I mars 2014 skrev jeg om kontrakten vi i Posten inngikk med Difi om leveranse av sikker digital post til staten. Før jul ble prosjektet levert til produksjon. På tid. På pris.

I neste uke holder jeg keynote på Software 2015 hvor jeg deler erfaringer og kommer med konkrete tips til hvordan man lykkes med IT i og for offentlig sektor. Ta gjerne turen, så kan vi slå av en prat.

Gunnar Stavrum i Nettavisen kaller meg en snylter fordi jeg blokkerer annonser. Så lenge han ikke gir meg et alternativ, er det fortsatt verre for ham enn for meg at jeg blokkerer annonser når jeg surfer nettet.

20 år er lang tid. I hvert fall på internett. Midt på 90-tallet fant de første avisene ut at de skulle gi vekk produktet sitt gratis på nett. Flere kom til og brukerne ble vant med at det man fant på nett var gratis. Hvorfor betale for papir når man fikk det gratis på nett?

For å kompensere for dette var det avisene selv som fant ut at de ville bytte forretningsmodell. Det var avisene som innførte annonser, ikke leserne. At jeg som leser skulle slutte å betale dem direkte var ikke mitt valg. Avisene har sovet i timen. At de ikke liker omgivelsene når de våkner er deres problem. Ikke gjør det til et moralsk valg jeg har tatt.

Samtidig har jeg et tips til Stavrum og andre som bruker krefter på å bryte digital håndbak med potensielle kunder: boken «The Lean Startup» lærer deg hvordan du bruker innspill fra kunder og potensielle kunder til å forbedre ditt produkt eller forretningsmodell. Et tydeligere signal enn annonseblokkeringsprogrammer finnes neppe. Annonser som beveger seg og lager lyd ødelegger leseopplevelsen. La dem som vil «betale» i form av å se annonser gjøre det, men gi samtidig oss andre et alternativ for å slippe.

I husstanden holder vi Aftenposten, Hallingdølen og Dagens Næringsliv. Betalingsviljen for god journalistikk er der. Så får jeg leve med at Stavrum er sur på meg fordi jeg selv vil bestemme hvilken programvare jeg har installert på datamaskinen min, slik at ikke skjermen min ser ut som fronten på en østeuropeisk trailer når jeg leser nettavisen hans.

NAV sliter med IT-løsningene sine. Det har resultert i et politisk skuespill jeg ikke tror vil hjelpe på situasjonen.

Som vanlig når noe ikke er som det skal i større (offentlige) organisasjoner iverksettes det noen tiltak fra politisk hold, som for å vise handlekraft.

«Noen må gå»

Nina Aulie gikk på dagen fra stillingen som IT-direktør, angivelig som følger av en bestilt rapport for å få henne ut.

«Inn på teppet»

Fredag 28. november var det høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om IT-problemene i NAV. I innkallingsbrevet til høringen fremmes det spørsmål komiteen tydeligvis ønsker svar på:

Hva gjøres for å få på plass en fullverdig moderne og integrert ikt-løsning arbeids- og velferdsetaten? Hva er tidsperspektivet nå og hvordan er realismen i prosjektet? Hva skal til for å lykkes med ikt-utviklingen i Nav?

Og i selve høringen spør komitémedlem Per Olaf Lundteigen (Sp):

Hvordan kunne dere som ansatterepresentanter sitte å se på det så lenge, når Ikt-avdeligen i Nav drar 1,3 milliarder av Navs budsjett? Hvordan kunne dere sitte å se på at det gikk så gæli?

«Vi har tatt grep»

Etter noen runder på teppet er det viktig å signalisere at nå skal situasjonen bli bedre. Til NTB, gjengitt i Dagens Næringsliv, sier Arbeidsminister Robert Eriksson (FrP) at:

[NAV] har tatt et langt skritt i riktig retning og gjort mange riktige grep i den replanleggingen som er gjort

Poenget

Hvordan bedømmer Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om de har fått betryggende svar? Hvordan bedømmer Martin Kolberg (Ap), som er komiteens leder, svaret på spørsmålet «Hva skal til for å lykkes med ikt-utviklingen i Nav?» Hvis svaret han får er «Vi har besluttet en pilot hvor vi for noen utvalgte forretningsenheter flytter utviklingen fra IT-avdelingen og inn i enheten», hva svarer Kolberg da?

Og Lundteigen. Hva slags svar forventer han egentlig på spørsmålet «Hvordan kunne dere sitte å se på at det gikk så gæli?» Tror han at når ting går galt, så tramper det en elefant spraylakkert med «GÆLI» over hele baken?

Enn Eriksson. Hvilke svar har han fått som gjør at han nå mener at «grepene» NAV gjør vil ha effekt? I en organisasjon med 340 IT-løsninger, noen så gamle som fra 1978, er det åpenbart at problemene er så omfattende at de ikke lar seg forstå gjennom den perioden Eriksson har vært statsråd, langt mindre gjennom et par høringer i Stortinget. Hadde det vært så enkelt ville grepene vært tatt for lengst.

Forstå meg rett: dette er ingen kritikk verken av stortingsrepresentantene eller NAV. Jeg tror at de har et oppriktig ønske om å forstå og utbedre problemene i NAV. Men å rydde opp i NAVs IT-problemer krever mer enn noen høringer. Problemene er både IT-faglige og politiske. I verste fall vil problemene i NAV vedvare og høringen og «grepene» som er tatt kun fremstå som et spill for galleriet.

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Bekkelund.net er en blogg av Martin Koksrud Bekkelund, hvor han lufter sine tanker om samspillet mellom teknologi, samfunn og politikk. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

Følg Martin

Facebook Twitter Instagram LinkedIn Flickr Vimeo GitHub Google+ SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal

Søk

© 1995-2015 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt