Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Panama Papers

07.04.16

Avsløringene «Panama Papers» avstedkommer en del refleksjoner:

  • Avsløringene gir meg troen tilbake på at det fortsatt finnes journalister som er opptatt av mer enn lettvinte nyheter for lesertallenes skyld.
  • Handlinger som unndrar skattebidrag til samfunnet er umoralsk og må straffes i henhold til gjeldende lovverk, der lovbrudd er begått. Samtidig lurer jeg på hvor mye av denne svært omfattende aktiviteten som kunne vært unngått eller redusert hvis de statlige oppgavene hadde vært redusert og behovet for skatteinntekter det samme. Omfanget er ikke bare et problem i seg selv, de gir også et hint om et underliggende problem.
  • I lys av forrige punkt er det et paradoks at DNB, hvor største eier er staten, har bidratt til praksisen.
  • I lys av forrige punkt får DNBs tjeneste Vipps ny betydning.
  • Arbeiderpartiets Martin Kolberg elsker seg selv i rollen som offentlig vaktbikkje. Hvor er han når kritikken rammer DNB-sjef Rune Bjerke, en av hans egne?
  • Sett fra et teknologisk perspektiv må det være utrolig interessant å arbeide med en slik mengde ustrukturerte data og gjøre dem tilgjengelige, søkbare og analyserbare.
  • Avsløringene i Panama Papers stammer fra et enkelt advokatkontor. Hvor mange andre bedriver slik praksis?
  • Norge er også et skatteparadis. I Norge er det nullskatt for rederier. Hvis vi ønsker at andre nasjoner skal bidra til å gjøre skatteregelverket mest mulig likt, bør vi kanskje starte med oss selv.

Robotfrykten

11.01.16

I disse dager diskuteres det heftig hvordan fremtiden vil være, om robotene tar jobben din. Roboter har vi hatt lenge, men internett har blitt en viktig arena for robotene og fungerer som en katalysator for ting vi kan automatisere eller outsource.

Når roboter blir virkelighet så oppstår de ikke slik vi har lest om dem, for eksempel i Philip Newths bøker, eller sett dem på film. De fleste av oss har allerede stiftet bekjentskap med dem i form av oppvaskmaskiner eller vaskemaskiner. Men når de blir apper eller webtjenester eller fullstendig usynlige ser det ut til å skremme mer enn sci-fi-robotene vi har sett eller lest om.

Automatisert arbeid utført av roboter er bra. Det betyr færre feil til en lavere pris og vi kan flytte oss videre til nye, spennende jobber.

I tider hvor oljeprisen er lav og mange mister jobben som en konsekvens av dette, brukes det mange fine ord som «omstilling» og «innovasjon» for å poengtere at vi trenger noe å leve av når oljen blir upopulær, slik jeg har skrevet om tidligere.

Det er bred enighet om at vi må ha et næringsliv som både må klare å klekke ut nye ideer og forretningsmodeller selv, og at rammebetingelsene næringslivet opererer under må legge til rette for dette.

Men det er et stort spenn mellom det å snakke om det til det å akseptere de endringene som skjer som en konsekvens. Det er åpenbart greit med endringer, så lenge de ikke rammer en selv. Tjenestene Uber og Airbnb er to tjenester som i visse kretser har blitt svært upopulære, til tross for at markedet selv synes de er svært populære. Og de er kun en forsmak på hva som vil komme.

Det som er nytt, er at tjenester som Uber og Airbnb benytter teknologi som ikke bryr seg om grenser. Enkelheten og attraktiviteten i disse tjenestene er tilgjengelig for alle. Selvsagt finnes det kritikkverdige forhold for hvordan disse tjenestene opererer, men det er underordnet her. Mitt poeng er at populære tjenester ikke kjenner grenser og etablerer seg her, enten vi vil det eller ei. Selvsagt skal vi sørge for at det skjer under ordnede forhold, men å tro at det skjer under de forhold vi selv kjenner fra før er urealistisk. Det blir som å forsøke å få vann til å renne oppover.

Hvordan i all verden skal vi klare å skape endring, når vi ikke en gang er i stand til å akseptere endringer skapt av andre?

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Bekkelund.net er en blogg av Martin Koksrud Bekkelund, hvor han lufter sine tanker om samspillet mellom teknologi, samfunn og politikk. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

Følg Martin

Facebook Twitter LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal

Søk

© 1995-2016 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt