Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Etter å ha hentet inn lørdagens papiraviser, slår det meg hvilken funksjon papiravisene har blitt redusert til i en tid hvor alt kan formidles digitalt i sanntid.

Lørdag morgen våknet vi opp til nyheten om terroraksjoner i Paris. Selv fikk jeg det med meg via radio. Som alltid når slike hendelser utspiller seg, tyr man til de nyhetskildene man har for hånden: nettaviser, radio og sosiale medier. Og papiraviser.

Avisene er ikke lenger budbringer av nyheter. I hvert fall ikke ferske nyheter. Av de tre avisene husstanden holder, var det kun én som omtalte terrorangrepet og da kun med en liten notis slik bildet viser. Hvem kan klandre dem? Da avisene gikk i trykken var fortsatt mye uavklart. Detaljene måtte vente ennå et døgn, til neste utgave.

Allikevel har papiravisene en rolle, og dette er årsaken til at vi i vår husstand fortsatt holder tre av dem: avisredaksjonen gir hver dag en oppsummering av hva som var viktig i går. Utgaven gir redaksjonen muligheten til å si «dette er hva vi mener du bør vite om gårsdagen». Hva var de viktigste nyhetene? Hva var det verdt å få med seg? Et slags executive summary over gårsdagen, trykket på døde trær.

I hver eneste bransje som blir forstyrret av nye aktører, kommer kvalitet opp som tema. Etablerte aktører påpeker at kvaliteten på produktet den nye aktøren leverer er dårligere enn hva de etablerte aktørene leverer. Men hvem definerer egentlig hva som er god (nok) kvalitet?

Musikk og film

På 1990-tallet brant folk CD-er med musikk og filmer. Kvaliteten var elendig, men det var starten på hva som senere fant veien over på nettet. Folk fikk smaken på en ny distribusjonsmodell, først musikk via Napster, senere alle typer innhold via Bittorrent og The Pirate Bay.

Leksikon

Wikipedia var tidlig ute med leksikon på nett. Antall artikler var lavt og kvaliteten dårlig. I dag er Wikipedia nærmest enerådende, med høy kvalitet og ditto antall artikler.

Bil

Elbilene har sakte men sikkert gjort sitt inntog i Norge, før det tok av med Tesla Model S. Rekkevidden er ikke på langt nær den kjøretøy med fossil forbrenning har, og det har vært en del trøbbel med elbilene. Men med tanke på at enkelte av de etablerte aktørene har finpusset sine produkter i over hundre år, klarer de nye seg godt.

Drosje

Uber har høstet uhorvelig mye kritikk, spesielt fra taxibransjen. Alle tenkelige argumenter har vært benyttet mot Uber, blant annet kvaliteten på bilene og kompetansen til sjåførene. Allikevel vinner Uber terreng.

Jeg kunne fortsatt med flere eksempler, men poenget bør være tydelig nok. Fra et faglig korrekt ståsted har de etablerte aktørene kanskje rett. Kundene, derimot, bryr seg ikke, noe historien ettertrykkelig viser. Tilgjengelighet og enkelhet trumfer ofte kvalitet, det er verdt å ha med seg for dem som utvikler produkter eller tjenester.

Et gratis råd

21.09.15

Få selskaper har så mye penger som selskapene bak Rettighetsalliansen. Man skulle tro at de kunne kjøpe seg den kunnskapen de trenger både for å skaffe seg innsikt og kundeforståelse, men også for å utvikle tjenester folk vil betale for.

Imidlertid avslører et intervju i DN mandag 7. september at det står heller dårlig til i Rettighetsalliansen. Og i Aftenposten kan vi lese et forslag om at «Såkalt pre-lansering på DVD-er presenteres som en mulighet for filmbransjen».

Det er åpenbart et stort kunnskapsgap mellom dem som produserer og dem som konsumerer kultur. Normalt jobber jeg ikke gratis, men når Rettighetsalliansen ikke ser ut til å besitte nødvendig kompetanse og dette igjen går ut over grunnleggende samfunnsprinsipper, gjør jeg et unntak.

Jeg tillater meg derfor å gi et råd, helt gratis, om enkel forretningsutvikling. Om hvordan man bruker innspill fra kundene til å utvikle tjenester de vil betale for.

Alle som har bedrevet gründervirksomhet har forholdt seg til spørsmålene: hva vil kundene ha? Hva vil de betale for? Dette er helt sentralt både i det å bedrive gründervirksomhet og i teorien som understøtter slik virksomhet. At man selv er av en oppfatning av at man har et godt produkt, betyr ikke at kundene er enige. Ta for eksempel en uttalelse fra Willy Johansen, lederen av Rettighetsalliansen, hvor han uttaler at

– Jeg synes ikke Blu-ray er avleggs. Jeg synes det er et meget bra format å se film på. Hvis du har et hjemmekinoanlegg og ser på Blu-ray, er det en nytelse. Formatet overgår absolutt det meste av streaming når det gjelder kvalitet. Det fysiske formatet har en fremtid.

For Johansen selv er dette sikkert en sannhet. Men for stadig flere er det åpenbart feil. Folk vil ikke ha film og musikk og bøker i fysisk format lenger. De vil ha det digitalt. Det er min påstand, og jeg underbygger påstanden med den mengden mennesker som benytter tjenester som Popcorn Time, The Pirate Bay og tilsvarende. Kjøpssignalet er ekstremt tydelig, uansett om Johansen måtte mene noe annet.

Det finnes som nevnt mye god teori om utvikling av digitale forretningsmodeller og involvering av kundene i prosessen. Klassisk litteratur som The Lean Startup, Business Model Generation og Value Proposition Design er bøker jeg anbefaler Johansen å lese. Les om hypotesetesting og business model canvas og læringskort og andre svært enkle metoder for hvordan man lager en forretningsmodell, tester den ut i virkeligheten og gjør endringer i den fortløpende.

Alternativet er å fortsette som før: å saksøke kunder, å stenge tilgangen til internett med prinsipielt tvilsomme metoder, å forfølge kundene på nettet og — ikke minst — fortsette å tape kampen mot piratvirksomhet. Om ikke det vil være spesielt synd for Johansen, så vil det være langt mer synd for alle dem som hver dag lever av å produsere film og musikk og bøker.

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Bekkelund.net er en blogg av Martin Koksrud Bekkelund, hvor han lufter sine tanker om samspillet mellom teknologi, samfunn og politikk. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

Følg Martin

Facebook Twitter Instagram LinkedIn Flickr Vimeo GitHub Google+ SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal

Søk

© 1995-2015 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt