Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

I hver eneste bransje som blir forstyrret av nye aktører, kommer kvalitet opp som tema. Etablerte aktører påpeker at kvaliteten på produktet den nye aktøren leverer er dårligere enn hva de etablerte aktørene leverer. Men hvem definerer egentlig hva som er god (nok) kvalitet?

Musikk og film

På 1990-tallet brant folk CD-er med musikk og filmer. Kvaliteten var elendig, men det var starten på hva som senere fant veien over på nettet. Folk fikk smaken på en ny distribusjonsmodell, først musikk via Napster, senere alle typer innhold via Bittorrent og The Pirate Bay.

Leksikon

Wikipedia var tidlig ute med leksikon på nett. Antall artikler var lavt og kvaliteten dårlig. I dag er Wikipedia nærmest enerådende, med høy kvalitet og ditto antall artikler.

Bil

Elbilene har sakte men sikkert gjort sitt inntog i Norge, før det tok av med Tesla Model S. Rekkevidden er ikke på langt nær den kjøretøy med fossil forbrenning har, og det har vært en del trøbbel med elbilene. Men med tanke på at enkelte av de etablerte aktørene har finpusset sine produkter i over hundre år, klarer de nye seg godt.

Drosje

Uber har høstet uhorvelig mye kritikk, spesielt fra taxibransjen. Alle tenkelige argumenter har vært benyttet mot Uber, blant annet kvaliteten på bilene og kompetansen til sjåførene. Allikevel vinner Uber terreng.

Jeg kunne fortsatt med flere eksempler, men poenget bør være tydelig nok. Fra et faglig korrekt ståsted har de etablerte aktørene kanskje rett. Kundene, derimot, bryr seg ikke, noe historien ettertrykkelig viser. Tilgjengelighet og enkelhet trumfer ofte kvalitet, det er verdt å ha med seg for dem som utvikler produkter eller tjenester.

Et gratis råd

21.09.15

Få selskaper har så mye penger som selskapene bak Rettighetsalliansen. Man skulle tro at de kunne kjøpe seg den kunnskapen de trenger både for å skaffe seg innsikt og kundeforståelse, men også for å utvikle tjenester folk vil betale for.

Imidlertid avslører et intervju i DN mandag 7. september at det står heller dårlig til i Rettighetsalliansen. Og i Aftenposten kan vi lese et forslag om at «Såkalt pre-lansering på DVD-er presenteres som en mulighet for filmbransjen».

Det er åpenbart et stort kunnskapsgap mellom dem som produserer og dem som konsumerer kultur. Normalt jobber jeg ikke gratis, men når Rettighetsalliansen ikke ser ut til å besitte nødvendig kompetanse og dette igjen går ut over grunnleggende samfunnsprinsipper, gjør jeg et unntak.

Jeg tillater meg derfor å gi et råd, helt gratis, om enkel forretningsutvikling. Om hvordan man bruker innspill fra kundene til å utvikle tjenester de vil betale for.

Alle som har bedrevet gründervirksomhet har forholdt seg til spørsmålene: hva vil kundene ha? Hva vil de betale for? Dette er helt sentralt både i det å bedrive gründervirksomhet og i teorien som understøtter slik virksomhet. At man selv er av en oppfatning av at man har et godt produkt, betyr ikke at kundene er enige. Ta for eksempel en uttalelse fra Willy Johansen, lederen av Rettighetsalliansen, hvor han uttaler at

– Jeg synes ikke Blu-ray er avleggs. Jeg synes det er et meget bra format å se film på. Hvis du har et hjemmekinoanlegg og ser på Blu-ray, er det en nytelse. Formatet overgår absolutt det meste av streaming når det gjelder kvalitet. Det fysiske formatet har en fremtid.

For Johansen selv er dette sikkert en sannhet. Men for stadig flere er det åpenbart feil. Folk vil ikke ha film og musikk og bøker i fysisk format lenger. De vil ha det digitalt. Det er min påstand, og jeg underbygger påstanden med den mengden mennesker som benytter tjenester som Popcorn Time, The Pirate Bay og tilsvarende. Kjøpssignalet er ekstremt tydelig, uansett om Johansen måtte mene noe annet.

Det finnes som nevnt mye god teori om utvikling av digitale forretningsmodeller og involvering av kundene i prosessen. Klassisk litteratur som The Lean Startup, Business Model Generation og Value Proposition Design er bøker jeg anbefaler Johansen å lese. Les om hypotesetesting og business model canvas og læringskort og andre svært enkle metoder for hvordan man lager en forretningsmodell, tester den ut i virkeligheten og gjør endringer i den fortløpende.

Alternativet er å fortsette som før: å saksøke kunder, å stenge tilgangen til internett med prinsipielt tvilsomme metoder, å forfølge kundene på nettet og — ikke minst — fortsette å tape kampen mot piratvirksomhet. Om ikke det vil være spesielt synd for Johansen, så vil det være langt mer synd for alle dem som hver dag lever av å produsere film og musikk og bøker.

Onsdag 2. september falt det en dom i Oslo tingrett av spesielt stor prinsipiell betydning. Rettighetsalliansen har fått medhold i retten på alle punkter i et søksmål rettet mot flere av de største internettilbyderne i Norge, hvorpå internettilbyderne må nekte folk adgang til forskjellige steder på internett, blant annet The Pirate Bay.

Hvorfor er dette problematisk?

Jeg har ytret meg kritisk til dommen og fått spørsmål fra folk jeg kjenner om hvorfor jeg er kritisk til at man stenger et sted hvor det distribueres ulovlig materiale. Nyansene er små, og har man ikke god teknisk innsikt, kan det være vanskelig å se forskjellen på hva som har blitt gjort og hva som burde vært gjort.

I stedet for å gå direkte til stedet hvor lovbrudd begås, for eksempel direkte på The Pirate Bay, går man i denne saken i stedet på internettleverandørene, altså infrastrukturen. Forskjellen er liten men viktig. Det kan sammenliknes med å gå til Posten for å stenge av posttilgangen til en gitt adresse, i stedet for å gå til adressen hvor lovbrudd begås. Man stenger her all kommunikasjon, og ikke bare den ulovlige.

For The Pirate Bay og nettsteder som utelukkende distribuerer materiale ulovlig, kan virkemiddelet tilsynelatende virke legitimt nok. Det er det imidlertid ikke. Grunnen til at dette er problematisk er at det er en stor gråsone som man tidligere ikke har beveget seg inn i av prinsipielle årsaker. Lovbrudd skulle tas der lovbrudd ble begått, ikke ved å gå på dem som kontrollerer infrastrukturen.

I denne gråsonen befinner deg seg svært mye, som ikke nødvendigvis er ulovlig, men som er kontroversielt. Lekkasjer fra myndigheter som vi bør får vite om, som for eksempel Snowden-saken, eller WikiLeaks. Selv om det som kommer ut gjennom slike saker og steder ikke nødvendigvis er ulovlig, vil mange se seg tjent med å holde slikt skjult, for eksempel ved å stanse folks adgang på nøyaktig samme måte som i den aktuelle dommen fra Oslo tingrett.

I stater vi ikke liker å sammenlikne oss med, for eksempel Kina, skjer dette i utstrakt grad gjennom den såkalte The Great Firewall of China, som riktignok tar både teknologiske løsninger og omfang ekstremt mye lenger. Norge er en libreal rettsstat, så vi blir ikke Kina med det første, men den liberale rettsstaten har tatt sitt aller første skritt i slik retning. Vi er på vei ut på The Slippery Slope.

Hvorfor skjer dette nå?

I 2013 ble det gjennomført en endring i Åndsverkloven, etter initiativ av daværende kulturminister Hadia Tajik (Ap), og Tajik får nå skylden for prinsippet som nå er brutt og som åpner for en uforutsigbar fremtid hva gjelder sensur av internett i Norge.

Få praktiske konsekvenser

Det er det prinsipielle som er problemet i denne saken, ikke det tekniske. Piratene har alltid vært i forkant av lovgivningen, og vil fortsatt være det. Det er enkelt å omgå de begrensningene denne dommen innfører. For eksempel har Piratpartiet satt opp sin egen DNS-server som er åpen for alle og som krever særdeles lite teknisk kunnskap for å bruke.

Problemet og løsningen

Ulovlig nedlasting eksisterer fordi det ikke finnes gode lovlige alternativer innen visse kategorier. Der musikk har fått gode tjenester som Spotify, Tidal og iTunes, mangler fortsatt film, TV og avis tilsvarende tjenester som er så enkle å bruke at folk heller bruker dem enn de ulovlige alternativene.

Imidlertid er det lite lys å spore i enden av tunnelen. Til Dagens Næringsliv mandag 7. september uttaler lederen for Rettighetsalliansen, Willy Johansen, at «det fysiske formatet har en fremtid». Det vitner om det enorme teknologiske gapet mellom dem som produserer og kundene deres, og forståelse for hva kundene vil ha.

Inntil det går opp for Johansen og hans likesinnede at de selv er en del av problemet, vil artistene og kunstnerne være dem som taper mest. For ikke å snakke om den viktige prinsipielle grensen man nå har tråkket over. Det er en skam. Rettighetsalliansen har pengene. Piratene har teknologien. Selv om Rettighetsalliansen tror de har vunnet en viktig seier, er dommen ikke av betydning for å beskytte åndsverket deres. Der er teknologien overlegen.

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Bekkelund.net er en blogg av Martin Koksrud Bekkelund, hvor han lufter sine tanker om samspillet mellom teknologi, samfunn og politikk. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

Følg Martin

Facebook Twitter Instagram LinkedIn Flickr Vimeo GitHub Google+ SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal

Søk

© 1995-2015 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt