Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Nylig ble det kjent hvordan store deler av Oslo sentrum overvåkes av en eller flere ukjente aktører. Overvåkingen er uakseptabel. Nå kreves det opprydding. Det iverksettes etterforskning. Men det er et trist paradoks her.

Overvåkingen av Oslo sentrum har begrenset omfang. Det er en fysisk grense for hvor mange personer en falsk basestasjon kan håndtere, og det er begrenset hvor mange mennesker som passerer den.

På internett, derimot, hvor vi overvåkes i langt større omfang, ser færre ut til å bry seg. Avsløringene til Snowden viser det ekstreme omfanget. Det er liten grunn til å tro at andre stater er bedre.

Det paradoksalt triste er at når overvåkingen er synlig og konkret, så tas den på alvor. Men når den er usynlig og abstrakt, så er det færre som bryr seg.

Jeg håper vi i sum lærer av både Snowden og overvåkingen av Oslo sentrum at slik overvåking er uakseptabel, uavhengig av hvorvidt den er konkret og lokal eller abstrakt og internasjonal.

Kjære venner i Arbeiderpartiet og Høyre,

Aftenposten har denne helgen brakt oss nyheten om hvordan store deler av Oslo sentrum blir overvåket av en eller flere ukjente aktører.

Da dere stemte for innføringen av Datalagringsdirektivet (DLD) i Norge, argumenterte flere av dere med at «har du ingenting å skjule, har du ingenting å frykte».

Dere står fortsatt ved dette argumentet, eller?

Poenget mitt er ikke å være fjasete, men å påpeke det viktige motargumentet fra den gangen DLD ble diskutert. Alle har noe å skjule, også dem som ikke har uredelige hensikter. For en nasjon eller nasjonens statsoverhoder kan det være saker som angår rikets sikkerhet, mens for en privatperson kan det være noe så grunnleggende som å verne om sin seksuelle orientering eller religion.

Eller, som tidligere direktør i Datatilsynet Georg Apenes visstnok pleide å si

Jeg låser døra når jeg går på do. Ikke fordi jeg har tenkt å gjøre noe ulovlig, men fordi det jeg gjør der ikke vedkommer andre.

Overvåkingen Aftenposten har avslørt er uakseptabel. Men den viser hvorfor det er viktig å være restriktiv med å bruke teknologi til å overvåke andre, uavhengig av hva som er formålet med overvåkingen og hvem som overvåkes. Teknologien kan og vil bli misbrukt og manipulert, slik vi nå ser.

Livssykluser

11.12.14

I Norge gjennomføres det fortsatt IT-prosjekter på samme måte som man bygger hus. Er det rart det går galt?

Når man bygger et hus, planlegger man grundig på forhånd, byggingen igangsettes, arbeidene avsluttes, det foretas en overlevering, man flytter inn og huset gjennomgår i beste fall noe vedlikehold og oppussing.

Oversatt til et IT-prosjekter i dag: Man planlegger grundig på forhånd, programmeringen starter, utviklingen avsluttes, det foretas en overlevering, man tar løsningen i bruk og løsningen gjennomgår i beste fall noe videreutvikling og feilretting.

Problemet med en slik tilnærming er at etter overlevering dumpes prosjektet i grøfta for å dø.

Metoden har man fra anleggsbransjen. Men hus og programvare er to forskjellige ting. Huset er konkret og må planlegges før det bygges, fordi det er vanskelig å endre det i etterkant. Programvare, derimot, er abstrakt og trenger liten grad av planlegging før det bygges, fordi det er enkelt å endre det i etterkant.

I motsetning til hus har ikke programvare har en tilstand man kan kalle «ferdig». Man etablerer en minimumsløsning som dekker minimumsbehovet, så tar man programvaren i bruk og videreutvikler den i tråd med hvordan programvaren brukes og behovene endrer seg over tid.

Dette tatt i betraktning finnes det ingenting som et «IT-prosjekt». Det er snarere snakk om en hel livssyklus. Programvare er organisk. Det oppstår og det brukes og det videreutvikles og når utviklingen stopper opp dør programvaren. Sånn sett finnes det ingen faser. Glem «Planleggingsfasen», «Gjennomføringsfasen», «Overleveringsfasen», «Evalueringsfasen» og «Gevinstrealisering» som «husbyggerne» snakker om.

IT-prosjekter og gevinstrealisering er ut. Livssykluser er in.

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Bekkelund.net er en blogg av Martin Koksrud Bekkelund, hvor han lufter sine tanker om samspillet mellom teknologi, samfunn og politikk. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

Følg Martin

Facebook Twitter Instagram LinkedIn Flickr Vimeo GitHub Google+ SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal

Søk

© 1995-2014 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt