PST ønsker å overvåke hverdagen til deg og meg i jakten på terroristene. Det er prinsipielt uakseptabelt og faglig uforsvarlig.

PST-sjef Benedicte Bjørnland ber i et innlegg om lovendringer som gjør det mulig for PST å lagre store mengder data om din og min nettbruk over lang tid. Det har skapt sterke reaksjoner. Slik overvåking Bjørnland og PST her legger opp til, vil resultere i store mengder data om hvordan du bruker internett, hvem du kommuniserer med, hva du kommuniserer, hvor du oppholder deg, hva du mener og andre data som til sammen utgjør et komplett bilde av ditt liv.

Representanter for de fleste partiene på Stortinget har heldigvis uttalt at forslaget går for langt. Som en reaksjon til partienes uttalelser, sier Bjørnland til NRK at politikerne ikke forstår hva de sier nei til. Jeg er uenig med Bjørnland. Når man lytter til uttalelsene fra politikerne, er det både prinsipielle og faglig solide argumenter som taler mot slik overvåking. Argumentene understøttes også av faginstanser som Datatilsynet.

Det Bjørnland ber om går vesentlig lenger enn det kontroversielle Datalagringsdirektivet. Dette direktivet ble av EU-domstolen i Storkammer erklært ugyldig fordi det var i strid med EUs charter om grunnleggende rettigheter. I tillegg til dette har IT-bransjen fremholdt at innsamling av store mengder data for overvåkingsformål ikke vil gi ønsket effekt, fordi overvåking er enkelt å omgå og i stedet får utilsiktede, negative konsekvenser som lekkasjer og misbruk.

Når Bjørnland sier at politikerne ikke forstår hva de sier nei til, bør hun derfor heller stille seg spørsmålet om det er hun som ikke forstår hva hun ber om.

littleBits

18.08.14

littleBits er en enkel og morsom måte å lære seg prototyping med elektronikk, enten man er 7 eller 37 år. Alt du får er en bunke deler. Ingen manual. Ingen oppskrifter. Her er det fantasien som gjelder.

littleBits

Helt siden jeg så Ayah Bdeir snakke om littleBits på TED for et par år siden har jeg hatt lyst til å skaffe meg det.

Konseptet er enkelt. littleBits består av forskjellige moduler. De forskjellige modulene forsyner puslespillet med strøm, tar i mot input og sender ut output. Siste nytt i produktporteføljen til littleBits er cloudBit, en liten Linux-basert datamaskin som du kobler til på samme måte som de andre komponentene, og som sørger for at puslespillet ditt nå kan kommunisere med internett.

Foreløpig har jeg ingen anelse om hva jeg skal bruke det til, men jeg finner nok på noe. Spesielt interessant er det også at littleBits via cloudBit kan kommunisere via IFTTT.

Norge trenger sårt en ny kreativ generasjon som ikke forsvinner ned i malstrømmen til oljebransjen. Hva med å gi barna dine littleBits til jul eller bursdag?

IFTTT

07.08.14

I dag tilbyr nær sagt alle nettjenester og moderne dingser et API. Imidlertid krever et API inngående kunnskap for å bruke det. IFTTT er en genial nettjeneste som gjør jobben med å la de forskjellige API-ene snakke sammen.

IFTTT

IFTTT står for «If This Then That» og kobler forskjellige dingser og nettjenester sammen under gitte forutsetninger. Hvis noe skjer ett sted, skal noe annet skje et annet sted. Derav navnet.

IFTTT har støtte for en lang rekke dingser og nettjenester, alt fra Facebook, Google og Twitter til værstasjoner, røykvarslere og klimaanlegg. Dette er i IFTTT kalt «channels» hvor du henter eller plasserer informasjon. Du bruker informasjon fra én «channel» som en «trigger» og sender informasjonen til en annen «channel» som en «action». En slik regel kalles en «recipe». Fullstendig forklaring finner du hos IFTTT.

Det fantastiske er at du kan skru sammen dine egne «recipes» nærmest uten grenser. Hva med å sende naboen en SMS hvis røykvarsleren utløses? Eller dimme innebelysningen til rødt hvis CO2-nivået blir for høyt? Hva med automatisk vanning av plantene når du er på ferie?

En gammel floskel sier at det kun er fantasien som setter grenser. Med IFTTT er det faktisk sant.

 
Martin Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Bekkelund.net er en blogg av Martin Koksrud Bekkelund, hvor han lufter sine tanker om samspillet mellom teknologi, samfunn og politikk. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

Følg Martin

Facebook Twitter Instagram LinkedIn Flickr
Vimeo GitHub Google+ SlideShare Martin Bekkelunds RSS-kanal

 

© 1995-2014 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSSKontakt