Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Nødvendigheten av e-valg

10.06.11

Økt valgdeltakelse er et gjentatt argument for å innføre e-valg. De fleste av oss forventer å kunne gjennomføre stadig flere oppgaver på nett, og stemmegivning ved valg er en naturlig følge. Det er dessverre et blindspor.

Jeg har tidligere uttalt meg kritisk til e-valg. Det er mange tungtveiende argumenter for at e-valg aldri bør innføres slik teknologien fungerer i dag. Der et tradisjonelt valg med papirbaserte stemmer sikrer hemmelig stemmegivning og nærmest eliminerer muligheter for valgfusk, åpner e-valg for at disse viktige egenskapene står for fall.

Argumentet om økt valgdeltakelse ved å bruke e-valg, er å angripe et problem i feil ende. Hvis man mener at valgdeltakelsen er for lav, bør man heller legge ned større innsats i å markedsføre hvorfor folk skal reise til et stemmelokale for å stemme. Foran ethvert valg kappes de politiske partiene og politikerne i å markedsføre seg selv. Derimot er det få, om ingen, som markedsfører verdien av å stemme. Hvorfor skal du gidde å reise deg fra sofaen for å stemme? Min stemme betyr jo ingenting i den store sammenhengen, er en vanlig uttalelse.

Problemet med lav valgdeltakelse kan anses som en resignasjon fra velgerne, at de ikke ser verdien i å stemme. Det er igjen et symptom på at vi gjennom de siste generasjonene ikke har klart å synliggjøre hvilket privilegium vi har her i Norge, med frie, demokratiske valg — rettigheter svært mange mennesker i resten av verden misunner oss. I mindre heldigstilte land ofrer folk sine liv for slike rettigheter, noe som blant annet har blitt synlig gjennom de mange opprørene i midt-østen det siste året.

Vårt luksusproblem er at teknologien per i dag ikke er i stand til å sikre de frie, demokratiske rettighetene gjennom stemmegivning. I stedet for å innføre e-valg må vi heller arbeide for å markedsføre verdien i dagens valgordning.

Hvor nyttig er denne artikkelen for deg?

Hva kan bli bedre?

Jeg blir veldig glad hvis du legger igjen noen stikkord om hva du tenker!

Frustrasjoner Politikk

Som leser kan du gi et bidrag til produksjonen, til driften og til å skaffe utstyr til testing for å sikre regelmessige, uavhengige artikler, tester og vurderinger av høy kvalitet.

Gi et bidrag

Husk å abonnere på nyhetsbrevet, det er gratis og du får alle artikler rett i innboksen.

 

Nyeste artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om forbrukerteknologi, teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin er innehaver av konsulentselskapet Nivlheim. Les mer...

 

Mastodon Facebook LinkedIn Thingiverse GitHub Ko-Fi PayPal

© 1995-2024 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontaktPersonvern og informasjonskapsler