Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Indeksering i databaser

27.03.06

Fra tid til annen får jeg spørsmål om hvordan søking i databaser fungerer, for eksempel i søkemotorer. La det være sagt med en gang: Dette er et svært omfattende fagområde, og jeg er slett ingen guru på området. Hos min arbeidsgiver har vi ansatte som er sertifiserte på området, og som kun driver med databaser, det være seg installasjon, oppsett, drift og ikke minst optimalisering. Jeg er ikke en av de, men vil allikevel besvare det mest banale i denne artikkelen.

Innholdet i en database

En database består av minst en tabell, som igjen består av minst en kolonne og en post. Et eksempel kan være et personregister, illustrert med en tabell vi kaller “personregister”, slik:

Personnr Fornavn Etternavn Adresse Postnr Sted Telefon
012345678901 Ola Nordmann Veien 1 0123 Oslo 12345678
10987654321 Kari Nordmann Veien 2 0123 Oslo 23456789
23456789012 Jens Nordmann Veien 3 0123 Oslo 34567890

Indekser

Når man skal gjøre søk i denne tabellen, vil det ved første øyekast være naturlig å lete igjennom hver eneste post i tabellen, for så å sjekke hvilke poster som matcher søkekriteriet. Det sier seg selv at dette vil ta uholdbart lang tid dersom tabellen inneholder mange poster. Derfor oppretter vi det vi kaller en indeks. En indeks kan kort beskrives som en innholdsfortegnelse, og opprettes som en egen, frittstående tabell i databasen, slik:

Personnr
012345678901
10987654321
23456789012

Et søk i en tabell uten indeks kalles “Table Scan” fordi søket ikke utføres mot en indeks (altså i indeks-tabellen), men i stedet går igjennom hver eneste post i tabellen.

Det opereres også med såkalte unike indekser. En unik indeks kun vil forekomme i én post i tabellen. I eksemplet over vil “Personnr” typisk være en unik indeks, da personnummeret er unikt for hver person. Forskjellen er at databasen vil stoppe søket i en unik indeks, når søkestrengen treffes, mens den vil søke igjennom hele indeksen i en vanlig indeks. En indeks kobles til en kolonne i hver tabell, omtrent slik:

Index

Det kan opprettes en eller flere indekser per tabell, men det er viktig at designeren og utvikleren ikke oppretter for mange og store indekser, da dette fort kan få motsatt effekt, og går ut over hastigheten. Eksempelvis kan det i tillegg til “Personnr” kan det for eksempel opprettes en indeks på “Fornavn”, slik:

Fornavn
Ola
Kari
Jens

Vi sitter da igjen med selve tabellen og to indekser, slik:

Index

På denne måten kan man legge til en indeks for hver kolonne i tabellen. Bakdelen er at også indeksene må vedlikeholdes. Det vil si at hvis programvaren skal gjøre en endring i en post, for eksempel endre etternavnet til Kari Nordmann til Hansen når hun gifter seg, vil databasen måtte skrive til samtlige indekstabeller, og således gå kraftig ut over hastigheten.

Søk

Et søk sendes til databasen fra programvarelaget via forretningslaget. I databasen vil et søk bli utført som en SQL-spørring, for eksempel:

  1. SELECT * FROM personregister;

Søket vil returnere hele tabellen, mens et begrenset søk, for eksempel på personnummer, kun vil returnere de utvalgte data.

Dette er som nevnt en ekstrem forenkling, men det er prinsippet som er poenget.

Hvor nyttig er denne artikkelen for deg?

Hva kan bli bedre?

Jeg blir veldig glad hvis du legger igjen noen stikkord om hva du tenker!

Generelt

Som leser kan du gi et bidrag til produksjonen, til driften og til å skaffe utstyr til testing for å sikre regelmessige, uavhengige artikler, tester og vurderinger av høy kvalitet.

Gi et bidrag

Husk å abonnere på nyhetsbrevet, det er gratis og du får alle artikler rett i innboksen.

 

Nyeste artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om forbrukerteknologi, teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin er innehaver av konsulentselskapet Nivlheim. Les mer...

 

Mastodon Facebook LinkedIn Thingiverse GitHub Ko-Fi PayPal

© 1995-2024 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontaktPersonvern og informasjonskapsler