Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Skatt på arbeidsgiverbetalt p-plass

23.08.06

I Aftenposten kan man i dag lese om regjeringens forslag om å skattlegge fordelen ved fri parkering på jobben. Jeg kan forstå skattleggingen fra ett eneste synspunkt: det miljømessige. Dersom en slik skatt faktisk fører til redusert privatbilisme og dermed redusert utslipp er jeg for tiltaket. Det følger selvfølgelig noen forutsetninger med en slik beskatning:

 1. Ved å innføre en slik skatt må prisen på kollektivtrafikken reduseres tilsvarende.
 2. Kollektivtilbudet må bygges ut til å håndtere den antatt økte trafikken.
 3. Kollektivtilbudet må være tilgjengelig der folk trenger det.

Hva skal skattebetalerne ha til gjengjeld?

Jeg har i en tidligere post beskrevet hvordan jeg opplever kollektivtilbudet i Oslo-området. Før ytterligere beskatning av privatbilismen innføres forventer jeg konkrete tiltak i kollektivtilbudet, både hva gjelder pris og tilgjengelighet. For ikke å skape ytterligere politikerforakt er regjeringen avhengig av disse tiltakene som en gulrot til de pendlende. Å henvise til partiprogrammer eller handlingsplaner er totalt uinteressant. Vi har hatt nok prat. Vi vil se handling. Nå!

Er beskatning løsningen?

Et naturlig spørsmål som reiser seg som følger av dette forslaget er om økt skatt er løsningen på alle problemer. I en hver situasjon hvor man ser et problem forsøker man å løse det med økte skatter eller avgifter. Et eksempel er priser på drivstoff og bompenger. I Oslo koster en liter diesel rundt 10,- kroner og bomringen rundt 20,- kroner. Allikevel er Drammensveien en sammenhengende kø fra Liertoppen til Oslo hver eneste morgen, og miljøproblemet er fortsatt ikke løst. Hvorfor ikke?

Svaret ligger nok en gang i at man ikke kan øke en skatt eller avgift og tro at problemet løser seg selv. Man må tilby et attraktivt alternativ. I det nevnte tilfellet, og tilfellet med parkeringsbeskatningen vil ikke økte skatter og avgifter løse noe som helst. Folk vil fortsatt ta bilen til jobb.

Løsningen?

Løsningen ligger i å tilby et så gunstig kollektivtilbud at folk ser store besparelser i å reise kollektivt, fremfor å kjøre privat. Tall fra egen husstand viser at kollektivtransporten kun har marginale forskjeller i pris, samt at det tar lengre tid og er mer usikkert enn bilen. Som omreisende konsulent er det åpenbart at jeg velger bilen, fremfor kollektivtransporten.

Hva nå?

Forslag til konkrete tiltak:

 1. Bedre tilgjengelighet i og rundt de store byene. Du skal ha tilgang til kollektivtransport der du er og dit du skal.
 2. Økt pålitelighet. Du skal være sikker på at kollektivtransporten går i henhold til ruteplanen.
 3. Raskere. Det må være like raskt eller raskere å ta kollektivt.
 4. Utbygging av veinettet. En stor del av kollektivtilbudet er avhengig av et godt veinett. I tillegg er det fortsatt en vesentlig del av befolkningen som er helt avhengig av å kunne bruke bilen uansett hvor godt kollektivtilbudet er. Økt kapasitet på veiene i kombinasjon med et uslåelig kollektivtilbud reduserer miljøproblemet. «Oslopakke 3» er heldigvis lansert, så får vi se om det kommer noe videre konstruktivt.

Hvem tar regningen?

Jeg får ikke betalt for økonomiske utredninger. Ei heller er jeg politiker, men jeg foreslår at de folkevalgte bevilger seg noen av kronene som kommer inn i skatter og avgifter fra biltrafikken. Det er jo bevist at et fåtall av kronene går tilbake til utbedring av veinettet og kollektivtransporten. For ordens skyld vil jeg påpeke at jeg ikke nødvendigvis tror at økt bruk av oljefondet vil være riktig til formålet.

Martin skriver regelmessig om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Få nye artikler via e-post:

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Lest av Martin

 • Micro-Generation Born Between 1977-1983 Given New Name

  If you were born between 1977-1983, you’ve likely been nodding along in agreement. While this window is only seven years wide, we are a cohort that grew up between two very different cohorts—the Gen-Xers and the Millennials. We are the bridge from analog to digital, and for that reason, Woodman, Associate Professor of Sociology, is now classifying us as Xennials.

 • What’s my job again? Three steps to promote value within an Agile team | ThoughtWorks

  Agility is a mindset — a culture that depends on each and every one of us. It’s the belief that each person can contribute unique value to a project. This is challenging — many of us aren’t used to the level of ownership, collaboration, flexibility and disruptive thinking that Agile demands.

 • Chris Slane’s privacy-oriented editorial cartoons are painfully funny – Boing Boing

  Online privacy is pretty much a dumpster-fire, but it’s a funny dumpster fire in the world of Kiwi editorial cartoonist Chris Slane, whose one-panel strips are hilarious in a kind of oh-shit-we’re-doomed kind of way.

 • Kristin Clemets blogg

  Det har vært trist å følge norsk politikk denne uken. Men kanskje kan det komme noe godt ut av det. For kanskje kan våre politikere nå rette blikket fremover og erkjenne farene ved forfall og forsøpling av den politiske debatten.

 • The 600+ Companies PayPal Shares Your Data With - Schneier on Security

  One of the effects of GDPR – the new EU General Data Protection Regulation – is that we’re all going to be learning a lot more about who collects our data and what they do with it. Consider PayPal, that just released a list of over 600 companies they share customer data with.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

 

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal Send Martin penger via PayPal

© 1995-2018 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt