Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Hva gjør en løsningsarkitekt?

25.04.07

Jeg arbeider som løsningsarkitekt innen IT. Når folk spør meg hva jeg driver med, kvier jeg meg litt for å si at jeg jobber som løsningsarkitekt. Det er jo kun spesielt interesserte som vet hva en løsningsarkitekt gjør, knapt nok meg selv. Hva pokker gjør jeg egentlig?

Det er like greit å si det med en gang: Du kan kalle deg løsningsarkitekt samme pokker hva du driver med. Det er ingen beskyttet tittel, slik som for eksempel sivilingeniør. Hvorfor kaller jeg meg da løsningsarkitekt? Hvorfor ikke IT-konsulent, eller noe annet folk kanskje kan relatere seg til?

En løsningsarkitekt arbeider hovedsaklig i prosjekter, fortrinnsvis i IT-prosjekter. Løsningsarkitektens oppgave er å dokumentere, forankre og ivareta kundens (fortrinnsvis brukerens) krav til funksjonalitet, brukervennlighet, struktur og forankring i forretningsprosessene i en IT-løsning. La meg ta et eksempel de fleste kan relatere seg til:

Min hverdag

Funksjonalitet og forretningsprosesser

Jeg arbeider med webløsninger for bedrifter over en viss størrelse. Ditt firma trenger eksempelvis en nettbutikk. Det er mitt ansvar å sørge for at nettbutikkens funksjonalitet dekker de behov din bedrift har for å kunne ha en effektiv løsning som enkelt kan integreres med bedriftens underliggende forretningsprosesser. Med underliggende forretningsprosesser mener jeg primært innholdsforvaltning (CMS), logistikk og økonomi, ettersom det er mitt fagområde.

Beskrive og dokumentere

Videre er det mitt ansvar å dokumentere og beskrive hele løsningen, slik at alle involverte parter kan forholde seg til det området som angår dem, og kontrollere at funksjonaliteten vi leverer er i overensstemmelse med deres behov.

Beslutningsforankring

Det er også mitt ansvar å forankre de beslutninger som tas med brukerne i prosjektgruppen og ledelsen, slik at ledelse og ansatte hos bedriften får eierskap til løsningen.

Brukervennlighet

Jeg skal også ta ansvar for at løsningen blir brukervennlig for brukerne. Ettersom jeg ikke er en brukervennlighetsekspert, leier vi som regel inn kompetanse fra eksterne partnere.

Informasjonsarkitektur

Til slutt er det også mitt ansvar at innholdsstrukturen (informasjonsarkitekturen) i løsningen blir logisk for både bedriften og brukerne. Ettersom jeg arbeider med CMS er jeg altså ingen informasjonsarkitekt, ettersom fagområdet for informasjonsarkitektur tradisjonelt sett tar for seg et stillbilde av et informasjonssystem, i motsetning til et CMS som tar for seg både hvordan informasjon flyter inn i løsningen, arkiveres, endres og flyter ut av løsningen. Jeg arbeider naturlig nok også med informasjonsarkitektur.

Prosjektledelse

I tillegg til dette kan jeg også leies ut som prosjektleder, enten i prosjekter jeg selv arbeider som løsningsarkitekt i, eller kun som prosjektleder i eksterne prosjekter. Mine prosjekter gjennomføres normalt sett etter Scrum-metoden, med mindre kunden og prosjektet har særskilte behov eller ønsker.

Hva er galt med å være konsulent?

I praksis vil mange garantert være enige i at det ikke nødvendigvis er noen forskjell mellom konsulent og løsningsarkitekt. Imidlertid er det mange bedrifter som opererer med begge titlene, hvor de har forskjellige oppgaver. Det er ikke uvanlig å se titler for support-konsulenter, tekniske konsulenter eller utviklere som konsulenter.

Martin skriver regelmessig om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Få nye artikler via e-post:

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Lest av Martin

 • Save Space on Your iPhone By Changing this iOS 11 Camera Setting

  With iOS 11, Apple introduced the HEIF format for photos. HEIF stands for “High Efficiency Image Format,” and allows the photos you take on your phone to be squished down to the smallest possible size without losing quality.

 • Why Not to Work for a Big Tech Company – Hacker Noon

  No tech company is perfect and they all have flaws. Any publicly-traded or VC-backed company is obligated to make a profit for its shareholders. That rule applies to Silicon Valley as much as it does for big banks. If you really want to change the world, start your own company. Join a non-profit. Run for public office. Just don’t carry the delusion that by working for a big tech company you are better or different from everyone else.

 • Den siste villmarka

  Vi snakker om villmark hele tida, men nesten ingen av oss vet hva vi snakker om, meg selv inkludert. Begrepet har blitt en romantisk floskel, en referanse til noe opprinnelig og urørt, tømt for innhold, fiktivt, fordi den naturtypen det betegner om noen få år ikke lenger vil eksistere.

 • 7 Overlooked Biases That Creep Into Your Work (And Undermine Its Success)

  the brain creates shortcuts in order to make fast decisions when it hits information or inspiration overload. These shortcuts form unconscious biases so it’s easier for your brain to categorize information and make quick judgments over and over again.

 • Tre utfordringer for digitalt lederskap | Birger Magnus - Aftenposten

  Mange hevder at «digitale hoder» hurtig må erstatte ledere og styremedlemmer som er for tungbeinte til å møte de nye utfordringene. Dette er i beste fall en upresis anbefaling, jeg tror faktisk den også bommer på mål. Lederoppgavene må fornyes dramatisk for å lykkes digitalt.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

 

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal

© 1995-2017 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt