Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Hva gjør en løsningsarkitekt?

25.04.07

Jeg arbeider som løsningsarkitekt innen IT. Når folk spør meg hva jeg driver med, kvier jeg meg litt for å si at jeg jobber som løsningsarkitekt. Det er jo kun spesielt interesserte som vet hva en løsningsarkitekt gjør, knapt nok meg selv. Hva pokker gjør jeg egentlig?

Det er like greit å si det med en gang: Du kan kalle deg løsningsarkitekt samme pokker hva du driver med. Det er ingen beskyttet tittel, slik som for eksempel sivilingeniør. Hvorfor kaller jeg meg da løsningsarkitekt? Hvorfor ikke IT-konsulent, eller noe annet folk kanskje kan relatere seg til?

En løsningsarkitekt arbeider hovedsaklig i prosjekter, fortrinnsvis i IT-prosjekter. Løsningsarkitektens oppgave er å dokumentere, forankre og ivareta kundens (fortrinnsvis brukerens) krav til funksjonalitet, brukervennlighet, struktur og forankring i forretningsprosessene i en IT-løsning. La meg ta et eksempel de fleste kan relatere seg til:

Min hverdag

Funksjonalitet og forretningsprosesser

Jeg arbeider med webløsninger for bedrifter over en viss størrelse. Ditt firma trenger eksempelvis en nettbutikk. Det er mitt ansvar å sørge for at nettbutikkens funksjonalitet dekker de behov din bedrift har for å kunne ha en effektiv løsning som enkelt kan integreres med bedriftens underliggende forretningsprosesser. Med underliggende forretningsprosesser mener jeg primært innholdsforvaltning (CMS), logistikk og økonomi, ettersom det er mitt fagområde.

Beskrive og dokumentere

Videre er det mitt ansvar å dokumentere og beskrive hele løsningen, slik at alle involverte parter kan forholde seg til det området som angår dem, og kontrollere at funksjonaliteten vi leverer er i overensstemmelse med deres behov.

Beslutningsforankring

Det er også mitt ansvar å forankre de beslutninger som tas med brukerne i prosjektgruppen og ledelsen, slik at ledelse og ansatte hos bedriften får eierskap til løsningen.

Brukervennlighet

Jeg skal også ta ansvar for at løsningen blir brukervennlig for brukerne. Ettersom jeg ikke er en brukervennlighetsekspert, leier vi som regel inn kompetanse fra eksterne partnere.

Informasjonsarkitektur

Til slutt er det også mitt ansvar at innholdsstrukturen (informasjonsarkitekturen) i løsningen blir logisk for både bedriften og brukerne. Ettersom jeg arbeider med CMS er jeg altså ingen informasjonsarkitekt, ettersom fagområdet for informasjonsarkitektur tradisjonelt sett tar for seg et stillbilde av et informasjonssystem, i motsetning til et CMS som tar for seg både hvordan informasjon flyter inn i løsningen, arkiveres, endres og flyter ut av løsningen. Jeg arbeider naturlig nok også med informasjonsarkitektur.

Prosjektledelse

I tillegg til dette kan jeg også leies ut som prosjektleder, enten i prosjekter jeg selv arbeider som løsningsarkitekt i, eller kun som prosjektleder i eksterne prosjekter. Mine prosjekter gjennomføres normalt sett etter Scrum-metoden, med mindre kunden og prosjektet har særskilte behov eller ønsker.

Hva er galt med å være konsulent?

I praksis vil mange garantert være enige i at det ikke nødvendigvis er noen forskjell mellom konsulent og løsningsarkitekt. Imidlertid er det mange bedrifter som opererer med begge titlene, hvor de har forskjellige oppgaver. Det er ikke uvanlig å se titler for support-konsulenter, tekniske konsulenter eller utviklere som konsulenter.

Hvor nyttig er denne artikkelen for deg?

Hva kan bli bedre?

Jeg blir veldig glad hvis du legger igjen noen stikkord om hva du tenker!

Generelt

Som leser kan du gi et bidrag til produksjonen, til driften og til å skaffe utstyr til testing for å sikre regelmessige, uavhengige artikler, tester og vurderinger av høy kvalitet.

Gi et bidrag

Husk å abonnere på nyhetsbrevet, det er gratis og du får alle artikler rett i innboksen.

 

Nyeste artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om forbrukerteknologi, teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin er innehaver av konsulentselskapet Nivlheim. Les mer...

 

Mastodon Facebook LinkedIn Thingiverse GitHub Ko-Fi PayPal

© 1995-2024 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontaktPersonvern og informasjonskapsler