Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Åpent brev til Standard Norge

27.03.08

Denne uken har en lang rekke uavhengige aktører — alle medlemmer av SN K/185 — signert et brev hvor vi stiller oss bak en rekke argumenter for hvorfor Norge må si nei til OOXML som ISO-standard. Brevet er et åpent brev som er sendt Standard Norge i forkant av møtet i morgen, hvor det skal avgjøres hva Norge skal stemme. Brevet gjengis her i sin helhet. Originalen kan også lastes ned som et PDF-dokument. Brevet er også publisert i Dagens Næringsliv, Digi.no og Computerworld.

Vi, de undertegnede, er medlemmer i SN/K185. Vi har deltatt i behandlingen av ISO/IEC DIS 29500 om filformatet Office Open XML (OOXML). Det er positivt at Microsoft, gjennom arbeidet i ECMA, har publisert OOXML-formatet. Vi mener likevel at OOXML ikke bør bli en ISO-standard. Det er fire hovedgrunner til dette:

 1. Vi trenger ikke OOXML som ISO-standard.
  Behovene til brukere av MS Office-produkter er ivaretatt ved at OOXML er publisert som en ECMA-spesifikasjon.
 2. OOXML som ISO-standard vil skade brukernes interesser.
  Det finnes allerede en standard for kontordokumenter (ISO 26300 Open Document Format). Brukerne er bedre tjent med at det lages konkurrerende produkter som alle støtter denne standarden enn at det lages flere overlappende standarder.
 3. En godkjenning av OOXML vil svekke ISOs troverdighet.
  Det er en utbredt oppfatning at ISO har latt seg bruke i denne saken. Tvilsomme metoder er blitt tatt i bruk og ISOs «fast-track» prosedyre er blitt tøyd til bristepunktet. For ikke å skade ISOs omdømme permanent må OOXML avvises.
 4. OOXML er teknisk sett for dårlig.
  Omfanget av OOXML har gjort det umulig å rette på alle dens tekniske svakheter i den tiden som har vært til rådighet. De norske kommentarene har ikke i tilstrekkelig grad blitt tatt hensyn til (se under), og det foreligger ikke noe revidert dokument som medlemmer av SN/K185 kan ta helhetlig stilling til.

Hver av disse hovedargumentene er god nok grunn til å avvise OOXML. Det er ikke konsensus i komitéen om å endre Norges stemme, og vi ber derfor Standard Norge om å opprettholde Norges nei til OOXML.

Vi oppfordrer Microsoft til å bruke evner, tid og krefter på å forbedre ODF heller enn å promotere en konkurrerende standard.

Vedrørende de norske kommentarene

Vi mener de norske kommentarene ikke i tilstrekkelig grad blitt tatt hensyn til. I «Disposition of comments» av 2008-01-14 er eksempelvis disse kommentarene ikke hensyntatt:

 • NO-0001: Vårt forslag til begrensing av dekningsområde («It does not cover documents produced by other office applications») er ikke med, og ordet «legacy» er ikke tatt inn.
 • NO-0003: Norge ba om et betraktelig kortere dokument, men dette er ikke hensyntatt.
 • NO-0004: Informasjonsmodellen og dokumentstrukturen vil ikke bli forenklet jfr. Norges kommentar.
 • NO-0006: DrawingML blir ikke skilt ut som en egen standard slik Norge ba om.
 • NO-0011: To av de tre standardene som nevnes i Norges kommentar (ISO 639 og ISO/ IEC 10118-3) er ikke tatt inn i listen over normative referanser.

Steve Pepper, Erlend Øverby, Lars Marius Garshol, Thomas Flemming, Keld Jørn Simonsen, Martin Bekkelund, Knut Olav Bøhmer, Arne S Nielsen, Petter Reinholdtsen, Per Inge Østmoen, Thomas Gramstad, Knut Yrvin, Per-Arne Aas, Henning Kulander, Geir Isene, Trond Heier, Bjørn Venn, Anthony Lærdahl, Tom Wahlgren, Thomas Malt, Håkon Wium Lie

Hvor nyttig er denne artikkelen for deg?

Hva kan bli bedre?

Jeg blir veldig glad hvis du legger igjen noen stikkord om hva du tenker!

Standarder

Som leser kan du gi et bidrag til produksjonen, til driften og til å skaffe utstyr til testing for å sikre regelmessige, uavhengige artikler, tester og vurderinger av høy kvalitet.

Gi et bidrag

Husk å abonnere på nyhetsbrevet, det er gratis og du får alle artikler rett i innboksen.

 

Nyeste artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om forbrukerteknologi, teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin er innehaver av konsulentselskapet Nivlheim. Les mer...

 

Mastodon Facebook LinkedIn Thingiverse GitHub Ko-Fi PayPal

© 1995-2024 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontaktPersonvern og informasjonskapsler