Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Åpent brev til Standard Norge

27.03.08

Denne uken har en lang rekke uavhengige aktører — alle medlemmer av SN K/185 — signert et brev hvor vi stiller oss bak en rekke argumenter for hvorfor Norge må si nei til OOXML som ISO-standard. Brevet er et åpent brev som er sendt Standard Norge i forkant av møtet i morgen, hvor det skal avgjøres hva Norge skal stemme. Brevet gjengis her i sin helhet. Originalen kan også lastes ned som et PDF-dokument. Brevet er også publisert i Dagens Næringsliv, Digi.no og Computerworld.

Vi, de undertegnede, er medlemmer i SN/K185. Vi har deltatt i behandlingen av ISO/IEC DIS 29500 om filformatet Office Open XML (OOXML). Det er positivt at Microsoft, gjennom arbeidet i ECMA, har publisert OOXML-formatet. Vi mener likevel at OOXML ikke bør bli en ISO-standard. Det er fire hovedgrunner til dette:

 1. Vi trenger ikke OOXML som ISO-standard.
  Behovene til brukere av MS Office-produkter er ivaretatt ved at OOXML er publisert som en ECMA-spesifikasjon.
 2. OOXML som ISO-standard vil skade brukernes interesser.
  Det finnes allerede en standard for kontordokumenter (ISO 26300 Open Document Format). Brukerne er bedre tjent med at det lages konkurrerende produkter som alle støtter denne standarden enn at det lages flere overlappende standarder.
 3. En godkjenning av OOXML vil svekke ISOs troverdighet.
  Det er en utbredt oppfatning at ISO har latt seg bruke i denne saken. Tvilsomme metoder er blitt tatt i bruk og ISOs «fast-track» prosedyre er blitt tøyd til bristepunktet. For ikke å skade ISOs omdømme permanent må OOXML avvises.
 4. OOXML er teknisk sett for dårlig.
  Omfanget av OOXML har gjort det umulig å rette på alle dens tekniske svakheter i den tiden som har vært til rådighet. De norske kommentarene har ikke i tilstrekkelig grad blitt tatt hensyn til (se under), og det foreligger ikke noe revidert dokument som medlemmer av SN/K185 kan ta helhetlig stilling til.

Hver av disse hovedargumentene er god nok grunn til å avvise OOXML. Det er ikke konsensus i komitéen om å endre Norges stemme, og vi ber derfor Standard Norge om å opprettholde Norges nei til OOXML.

Vi oppfordrer Microsoft til å bruke evner, tid og krefter på å forbedre ODF heller enn å promotere en konkurrerende standard.

Vedrørende de norske kommentarene

Vi mener de norske kommentarene ikke i tilstrekkelig grad blitt tatt hensyn til. I «Disposition of comments» av 2008-01-14 er eksempelvis disse kommentarene ikke hensyntatt:

 • NO-0001: Vårt forslag til begrensing av dekningsområde («It does not cover documents produced by other office applications») er ikke med, og ordet «legacy» er ikke tatt inn.
 • NO-0003: Norge ba om et betraktelig kortere dokument, men dette er ikke hensyntatt.
 • NO-0004: Informasjonsmodellen og dokumentstrukturen vil ikke bli forenklet jfr. Norges kommentar.
 • NO-0006: DrawingML blir ikke skilt ut som en egen standard slik Norge ba om.
 • NO-0011: To av de tre standardene som nevnes i Norges kommentar (ISO 639 og ISO/ IEC 10118-3) er ikke tatt inn i listen over normative referanser.

Steve Pepper, Erlend Øverby, Lars Marius Garshol, Thomas Flemming, Keld Jørn Simonsen, Martin Bekkelund, Knut Olav Bøhmer, Arne S Nielsen, Petter Reinholdtsen, Per Inge Østmoen, Thomas Gramstad, Knut Yrvin, Per-Arne Aas, Henning Kulander, Geir Isene, Trond Heier, Bjørn Venn, Anthony Lærdahl, Tom Wahlgren, Thomas Malt, Håkon Wium Lie

Martin skriver regelmessig om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Få nye artikler via e-post:

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Lest av Martin

 • Micro-Generation Born Between 1977-1983 Given New Name

  If you were born between 1977-1983, you’ve likely been nodding along in agreement. While this window is only seven years wide, we are a cohort that grew up between two very different cohorts—the Gen-Xers and the Millennials. We are the bridge from analog to digital, and for that reason, Woodman, Associate Professor of Sociology, is now classifying us as Xennials.

 • What’s my job again? Three steps to promote value within an Agile team | ThoughtWorks

  Agility is a mindset — a culture that depends on each and every one of us. It’s the belief that each person can contribute unique value to a project. This is challenging — many of us aren’t used to the level of ownership, collaboration, flexibility and disruptive thinking that Agile demands.

 • Chris Slane’s privacy-oriented editorial cartoons are painfully funny – Boing Boing

  Online privacy is pretty much a dumpster-fire, but it’s a funny dumpster fire in the world of Kiwi editorial cartoonist Chris Slane, whose one-panel strips are hilarious in a kind of oh-shit-we’re-doomed kind of way.

 • Kristin Clemets blogg

  Det har vært trist å følge norsk politikk denne uken. Men kanskje kan det komme noe godt ut av det. For kanskje kan våre politikere nå rette blikket fremover og erkjenne farene ved forfall og forsøpling av den politiske debatten.

 • The 600+ Companies PayPal Shares Your Data With - Schneier on Security

  One of the effects of GDPR – the new EU General Data Protection Regulation – is that we’re all going to be learning a lot more about who collects our data and what they do with it. Consider PayPal, that just released a list of over 600 companies they share customer data with.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

 

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal Send Martin penger via PayPal

© 1995-2018 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt