Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Backup av din DVD-samling

05.06.08

Martins DVD-samling

Jeg har tidligere skrevet om hvordan du tar backup av din CD-samling. Denne gangen viser jeg deg hvordan du tar backup av din DVD-samling. Videre gjennomgår jeg også hvordan du kan konvertere DVD-backupen til forskjellige formater for avspilling på forskjellige enheter, for eksempel iPhone og iPod eller på TV-en i stua via en HTPC.

Denne artikkelen tar for seg prosessen på Mac, men prinsippet er det samme, uavhengig av hvilket operativsystem du benytter.

Jeg har valgt å både lage en sikkerhetskopi av selve DVD-en, i tillegg til en kopi i et annet format som lar seg spille av på forskjellige enheter. Dette krever en del diskplass, men det gir meg større fleksibilitet dersom jeg ønsker å lage nye kopier i andre formater. En del programmer lar deg også spille av DVD-backupen direkte, men det er ikke alltid like praktisk da DVD-backupen typisk krever rundt 6-8 GB.

Har jeg lov til dette?

Enkelte lurer på om man har lov til å kopiere DVD-ene sine på denne måten, ettersom filmbransjen bruker masse ressurser på å fortelle oss at piratkopiering er ulovlig. Lagmannsretten slo i 2004 fast at sikkerhetskopiering av DVD-er til eget bruk er lovlig. Dette er ikke kategorisert som piratkopiering. Du har selvsagt ikke lov til å dele denne kopien med andre, for eksempel via fildelingsnettverk på internett. Deling av kopien din med ukjente mennesker er definert som piratkopiering og er ulovlig.

Noen begreper

Når man beveger seg inn i en videoens verden, er det en lang rekke begreper du bør ha kjennskap til, slik at du kan ta de beste avgjørelsene for deg selv. Jeg har samlet en del viktige begreper her.

 • Prosessen med å ta backup av data fra en DVD kalles «ripping». Når man ripper en DVD lager man en eksakt kopi av DVD-en, hvorpå man for eksempel lagrer kopien på en harddisk.
 • Prosessen med å kopiere backupen over til et annet format kalles «encoding». Hensikten er å lage en kopi av DVD-backupen i et annet format, da ikke alle programmer kan spille av DVD-backupen direkte. Den encodede kopien tar mindre plass og er derfor lett å transportere med seg, for eksempel på en iPod.
 • Prosessen med å konvertere en fil som allerede er encodet i et format over i et annet kalles «transcoding», og omtales ikke i denne artikkelen.
 • Et containerformat er som navnet antyder et format som kan inneholde forskjellige typer data. I denne sammenhengen et format som inneholder lyd og bilde fra DVD-en vi har sikkerhetskopiert. Containerformat er et vesentlig element når du skal encode en DVD-backup. Mer om containerformater leser du hos Wikipedia.
 • En codec er et lite program som encoder eller decoder for eksempel en DVD-backup, derav navnet. Hensikten er å komprimere data ned i et gitt format, altså containerformatet, for eksempel for avspilling. I tillegg benyttes decoderen til når man spiller av de samme dataene. En codec kan altså enten være en encoder, decoder eller transcoder, eller alt sammen. Mer om codec-er leser du hos Wikipedia.

Jeg vil også omtale videoformater og container-formater i avsnittet «Hvilket format bør jeg velge?».

Nødvendig programvare

For å gjennomføre hele prosessen jeg beskriver i denne artikkelen, trenger du et program som kan rippe DVD-en og et program som kan encode denne backupen.

Program for ripping

For ripping av DVD-en benytter jeg programmet MacTheRipper, som er gratis.

Program for encoding

For encoding av backupen benytter jeg Handbrake, som er fri programvare og gratis.

Backup av DVD-en

Sett DVD-en i DVD-spilleren, start MacTheRipper, trykk «Go!» og velg hvor du vil lagre backupen. Enklere blir det ikke. Denne prosessen tar normalt inntil 10 minutter, avhengig av lengden på DVD-en og hastigheten på din DVD-spiller. DVD-en på dette skjermbildet er nøyaktig tre timer lang og tar 7,22 GB på disk.

MacTheRipper

Enkelte ganger rapporterer MacTheRipper feil under rippe-prosessen. I så fall vil du få følgende melding når rippingen er ferdig:

MacTheRipper med ødelagte sektorer

Dette skyldes normalt en av følgende årsaker:

 • DVD-en er skitten. Tørk forsiktig av platen med en tørr, lofri klut fra sentrum og ut.
 • DVD-en ødelagt, for eksempel ripete. Dersom dette er tilfelle kan du på eget ansvar pusse DVD-en med fingrene med litt tannkrem uten slipemidler, før du vasker av tannkremen i lunkent vann. Dette har faktisk fungert for meg. Alternativt låner du en annen kopi av DVD-en fra noen du kjenner.
 • DVD-en er beskyttet med RipGuard. Ikke alle rippeprogrammer kan rippe DVD-er beskyttet med RipGuard.
 • Du har ikke valgt sone for din DVD-spiller

Konvertering til andre formater

Straks DVD-en er rippet, kan du konvertere — som nevnt kalt encode — kopien til et annet format, slik at du kan spille av kopien der det passer deg best, for eksempel på en iPod, en mobiltelefon eller TV-en i stua via mediasenterløsningen din. Den åpenbare fordelen med å lage en kopi i et annet format er at du trenger langt mindre diskplass, samt at formatet du kopierer til sannsynligvis er støttet på en lang rekke enheter, i motsetning til DVD-backupen.

Hvilket format bør jeg velge?

Om du vil, kan videoformater fort bli en svært komplisert og omfattende greie. Ikke bare har man selve videoformatet, men man har også såkalte container-formater, det vil si formater man benytter for å pakke inn et annet format. Eksempelvis kan H.264 (MPEG-4 Part 10) være et videoformat pakket inn i containerformatet Matroska. Dersom du har interesse av slikt, anbefaler jeg å lese Wikipedia-artiklene jeg har lenket til. De kan gi deg verdifull informasjon i forhold til hvilket format du bør velge.

Hvilket format du bør velge avhenger først og fremst av hva du skal bruke kopien til, samt hvor den skal spilles av. Ta gjerne utgangspunkt i hvilke enheter og applikasjoner som skal spille av kopien, og benytt Wikipedia til å sjekke ut hvilke applikasjoner som er støttet for det enkelte format. For å gjøre det enkelt, vil jeg påstå at du neppe gjør noe galt ved å encode kopien som H.264 (MPEG-4 Part 10) i en MKV-container, som har blitt svært populært i løpet av de siste årene. H.264 har veldig god kvalitet fordi dette formatet koder hvert objekt i scenen og ikke bare hele rammen slik man gjør i H.263 og andre formater. Imidlertid bør du være klar over at MPEG har en rekke patenter knyttet til seg, dersom slikt betyr noe for deg.

Dersom du har enheter og applikasjoner som støtter det, kan du velge videoformatet Theora i container-formatet Ogg. Ogg Theora er et fullstendig åpent format, fritt for patenter. Ulempen er noe dårligere kvalitet enn med H.264, men samtidig krever Theora langt mindre prosesseringskraft, noe som er fordelaktig ved avspilling på bærbare enheter som kjører på batterier, eller en HTPC som vil kreve mindre kjøling og således støye mindre.

Videre kan det også være en god idé å lage flere kopier, for eksempel en kopi for avspilling hjemme i stua eller på maskinen, samt en kopi til avspilling på en bærbar enhet som for eksempel en iPod eller iPhone. Handbrake, som benyttes i denne artikkelen, har forhåndsdefinerte innstillinger for å lage kopier både for iPod, iPhone og en rekke andre enheter.

Om ikke du ble noe klokere av dette avsnittet, er det bare å fortsette til det neste. Der forklarer jeg hvordan du går frem steg for steg.

Slik encoder du

 1. Start Handbrake og velg hvilken mappe du skal encode fra. Handbrake skanner nå igjennom titlene i mappen du har valgt.
 2. Til høyre i skjermbildet har du såkalte «Presets», det vil si forhåndslagrede innstillinger for en lang rekke enheter. Dersom du ønsker å encode DVD-backupen for en bestemt enhet, klikker du på enheten til høyre og velger «Start».
 3. Selv har jeg tatt utgangspunkt i «Normal», hvor jeg kun har endret «Format» fra «MP4 file» til «MKV file» og «Codecs» fra «AVC / H.264 Video / AAC Audio» til «AVC / H.264 Video / Vorbis Audio». Dersom du ønsker Ogg Theora velger du «OGM file» og «MPEG-4 Video / Vorbis Audio».
 4. Trykk «Start» for å starte encodingen. Denne prosessen varierer veldig i tid, avhengig av hvilke formater du har valgt og hvor kraftig maskinvare du har, og tar alt fra en halvtime til et par timer.

Organisering i filsystemet

Etterhvert som DVD-samlingen din vokser, blir det viktig å både ha en god katalogstruktur og gode filnavn. Det finnes ingen fasit på dette, så du står fritt til å organisere etter eget behov og ønske.

Katalogstruktur og katalognavn

I filsystemet har jeg en egen katalog som heter Filmer. I denne mappen har jeg en undermappe kalt DVD-rip. Her oppretter jeg en undermappe for hver sikkerhetskopi jeg tar med MacTheRipper, eksempelvis The Pink Panther [2006]. Innholdet i hver undermappe forblir urørt, akkurat slik MacTheRipper etterlater katalog- og filstrukturen. Det er også slik innholdet ligger lagret på DVD-en.

I mappen Filmer plasserer jeg også en mappe for hver encodede kopi jeg har laget med Handbrake, for eksempel The Pink Panther [2006]. I neste avsnitt gjennomgår jeg hvordan filnavnene i disse mappene formateres.

Filnavn

Å gi navn til filer er en kunst, og det blir til syvende og sist opp til deg hvordan du selv ønsker det. Imidlertid finnes det noen uskrevne regler for hvordan man navngir filer, slik at de er enkle å identifisere, både med tanke på innhold og format.

Normalt formaterer man filnavnet som [navn].[sesong].[episode].[utgitt].[oppløsning].[format].filendelse.

Her er en forklaring av formateringen:

 • [navn] navnet på filmen eller TV-serien.
 • [sesong] hvilken sesong det er, dersom det er en TV-serie.
 • [episode] den aktuelle episoden i sesongen.
 • [utgitt] når filmen er utgitt.
 • [oppløsning] hvilken oppløsning filmen eller TV-serien er encodet i. Ripper du i originaloppløsningen fra DVD-en, holder det å angi kun dette. Gjør du om på størrelsesforholdet skriver du inn den nye oppløsningen, for eksempel 1024x576.
 • [format] hvilket videoformat som er benyttet.
 • Filendelsen sier gjerne noe om container-formatet.

Du står selvfølgelig fritt til å inkludere andre elementer, eller utelate det som ikke måtte passe. Eksempelvis putter du ikke inn sesong og episode i filmer, da dette kun hører hjemme i TV-serier.

Gitt at du har filmen The Pink Panther fra 2006 encodet som H.264 i MKV. Filnavnet vil da bli ThePinkPanther.2006.DVDrip.H264.mkv. En TV-serie kan se ut som FawltyTowers.01.02.1975.DVDrip.H264.avi. Årsaken til at sesong angis før utgivelsesåret, er at en sesong kan gå over flere år, for eksempel gjennom vintersesongen.

Ord til ettertanke

Håndtering av video er et kråkereir uten sidestykke. Ikke nok med at det finnes en uendelig lang rekke video- og container-formater, det finnes også en tilsvarende lang rekke forskjellige versjoner av disse.

Jeg har i denne artikkelen omtalt noen formater og vist en prosess for hvordan du tar backup av din DVD-samling. Dette er én måte å gjøre det på, og denne artikkelen er på ingen måte uttømmende. At dette fungerer for meg, betyr ikke at det er det ideelle for deg. Det er faktisk ikke sikkert at alt jeg har beskrevet er optimalt for meg heller, men det vil tiden vise. Du må selv prøve deg frem og se hva som fungerer, hvordan sluttresultatet fungerer på forskjellige enheter og hvordan du vil organisere resultatet i filsystemet.

Har du forslag til forbedringer til prosessen, er du selvfølgelig hjertelig velkommen til å dele dine tanker i en kommentar! :-)

Til slutt vil jeg takke min gode venn Dagfinn for å ha gitt meg innblikk i hans hverdag og lært meg masse om formater.

Hvor nyttig er denne artikkelen for deg?

Hva kan bli bedre?

Jeg blir veldig glad hvis du legger igjen noen stikkord om hva du tenker!

Film • Musikk • Bok Programvare

Som leser kan du gi et bidrag til produksjonen, til driften og til å skaffe utstyr til testing for å sikre regelmessige, uavhengige artikler, tester og vurderinger av høy kvalitet.

Gi et bidrag

Husk å abonnere på nyhetsbrevet, det er gratis og du får alle artikler rett i innboksen.

 

Nyeste artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om forbrukerteknologi, teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin er innehaver av konsulentselskapet Nivlheim. Les mer...

 

Mastodon Facebook LinkedIn Thingiverse GitHub Ko-Fi PayPal

© 1995-2024 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontaktPersonvern og informasjonskapsler