Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Når virus intar nettet

30.04.09

Programvare med uhederlige mål som hensikt kalles ofte skadevare, en oversettelse av det engelske begrepet malware. Det kan for eksempel være virus, trojanere og ormer og liknende. Skadevare er gjerne laget for å ødelegge eller slette data, tilegne seg konfidensiell informasjon eller på annen måte opptre med uhederlige intensjoner.

Skadevare har tradisjonelt sett infisert folks datamaskiner og spredt seg videre til andre datamaskiner via internett. Den senere tiden har vi sett hvordan denne typen programvare også infiserer spesifikke nettsteder. Facebook har vært plaget av fenomenet i lengre tid, mens Twitter nylig opplevde sine første angrep.

Selv om det ikke var mitt hovedargument for å bytte til Mac, var den store mengden skadevare for Windows blant årsakene for å bytte til Mac. Som Mac-bruker har jeg kunnet lene meg tilbake og på avstand observere hvordan skadevare har herjet verden, da mengden skadevare for Mac for tiden er like oversiktlig som min egen TV-stue.

Spørsmålet er hvordan man skal forholde seg til nettbasert skadevare. Riktignok er datamaskinen min rimelig trygg, men hva med informasjonen jeg har lagret i nettjenestene som blir infisert? Kan informasjonen leses av andre? Kan kontaktene mine på sosiale nettsteder bli skadelidende? Kan jeg risikere å miste data?

Et av de populære begrepene i IT-bransjen i dag heter Cloud Computing. Det vil si at man setter ut tjenester og funksjonalitet til tjenester utenfor ens egen datamaskin, da fortrinnsvis på eksterne tjenester på internett. Etter hvert som denne trenden brer om seg, er jeg overbevist om at vi samtidig vil se en økning i mengden skadevare rettet mot nettbaserte tjenester og ikke lenger mot personlige datamaskiner.

Tidligere hadde du selv delvis kontroll over skadevare på egen maskin. I verste fall kunne du skru av maskinen og be om kvalifisert hjelp for å slå den på igjen. Med nettbaserte tjenester er det ingen av-knapp å trykke på hvis skadevare infiserer tjenesten. Da er du prisgitt menneskene som leverer tjenesten, og at de der og da overvåker det som skjer. Hvis ikke er det fint lite du kan gjøre.

Fordelen for utviklere av denne skadevaren er at de i løpet av sekunder kan få tilgang til enorme mengder informasjon. De kan således gjøre usannsynlig stor skade på kort tid, i motsetning til tidligere, hvor de var avhengige av tiden det tok for skadevaren å spre seg fra maskin til maskin.

Derfor er det noen tommelfingerregler å huske på:

 • Ha forskjellig passord hos de forskjellige tjenestene du benytter
 • Ikke publiser sensitiv informasjon, selv ikke i lukkede løsninger
 • Ha en plan hvis noe går tapt eller lekker ut
 • Du har vel backup?

Punkt to er vanskelig å oppfylle, spesielt hvis bedriften har sine virksomhetskritiske løsninger driftet slik.

Har du flere tips er det selvsagt bare å føye de til med en kommentar. :-)

Martin skriver regelmessig om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Få nye artikler via e-post:

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Lest av Martin

 • Save Space on Your iPhone By Changing this iOS 11 Camera Setting

  With iOS 11, Apple introduced the HEIF format for photos. HEIF stands for “High Efficiency Image Format,” and allows the photos you take on your phone to be squished down to the smallest possible size without losing quality.

 • Why Not to Work for a Big Tech Company – Hacker Noon

  No tech company is perfect and they all have flaws. Any publicly-traded or VC-backed company is obligated to make a profit for its shareholders. That rule applies to Silicon Valley as much as it does for big banks. If you really want to change the world, start your own company. Join a non-profit. Run for public office. Just don’t carry the delusion that by working for a big tech company you are better or different from everyone else.

 • Den siste villmarka

  Vi snakker om villmark hele tida, men nesten ingen av oss vet hva vi snakker om, meg selv inkludert. Begrepet har blitt en romantisk floskel, en referanse til noe opprinnelig og urørt, tømt for innhold, fiktivt, fordi den naturtypen det betegner om noen få år ikke lenger vil eksistere.

 • 7 Overlooked Biases That Creep Into Your Work (And Undermine Its Success)

  the brain creates shortcuts in order to make fast decisions when it hits information or inspiration overload. These shortcuts form unconscious biases so it’s easier for your brain to categorize information and make quick judgments over and over again.

 • Tre utfordringer for digitalt lederskap | Birger Magnus - Aftenposten

  Mange hevder at «digitale hoder» hurtig må erstatte ledere og styremedlemmer som er for tungbeinte til å møte de nye utfordringene. Dette er i beste fall en upresis anbefaling, jeg tror faktisk den også bommer på mål. Lederoppgavene må fornyes dramatisk for å lykkes digitalt.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

 

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal

© 1995-2017 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt