Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Illusjonen om perfekt

20.09.10

Har du noen gang arbeidet med noe, men latt være å presentere eller lansere det fordi det mangler det bittelille som gjør det helt perfekt?

Du skriver en bok, men blir aldri helt ferdig med korrekturlesing. Du lager et dataprogram, men blir aldri helt ferdig med feilretting. Du lager et produkt, men blir aldri helt fornøyd med sluttresultatet.

Illusjonen om perfekt oppstår fordi man har en vag drøm om sluttresultatet, en kongstanke om den endelige løsningen. Illusjonen om perfekt får dessverre store konsekvenser, noe vi har mange eksempler på. Man har litt for ofte fokus på sluttresultatet, i stedet for å konsentrere seg om de små leveransene som kan gi store resultater.

Syke systemer

Ved sykehusene i Oslo kan man ikke utveksle pasientjournaler elektronisk, fordi de benytter forskjellige datasystemer på de forskjellige sykehusene. Ikke bare er det et prosjekt på gang, det er til og med etablert et eget senter for elektronisk pasientjournal. Hva senteret faktisk leverer vet jeg ingenting om — tilgi meg for det — men det er fristende å tro at man tenker for stort og fokuserer på for mye, i stedet for å starte med å levere små resultater som gir umiddelbare forbedringer for de ansatte i helsevesenet.

Big in Banking

Tilsvarende har man i bankene et prosjekt gående for å portere bankkonti, det vil si la en kunde ta med seg et bankkontonummer når hun bytter bank. Kostnadene skal av bankene selv være estimert til fire milliarder norske kroner. Også her fokuserer man på flere samtidige utfordringer, i stedet for å starte leveranser av små biter av funksjonalitet som både kunder og bankansatte får umiddelbar fordel av.

Optimale prosjektmetodikker eller trendy brannslukkingsmetoder?

Som et slags motsvar til problemstillingen, opererer man med såkalte smidige prosjektmetodikker, det vil si måter å gjennomføre prosjekter på som fokuserer på hyppige leveranser og ditto resultater. Smidige prosjektmetodikker en god løsning for å håndtere store prosjekter med høy kompleksitet, men er samtidig kun brannslukking av det opprinnelige problemet, nemlig tanken om at man skal løse alt gjennom ett prosjekt.

Alt er mulig for den som vil

Har man lyst på elektroniske pasientjournaler som lar seg utveksle mellom forskjellige sykehussystemer, så lager man en enkel standard for pasientjournaler og en åpen felleskomponent som kan implementeres i det enkelte sykehussystem. Har man lyst på portabilitet for utveksling av bankkonti mellom banker, så lager man en enkel standard for bankkonti og bankkundedata, og en tabell for portering inn og ut av banker. Jeg overforenkler, ingen tvil om det, men hvis man vil er det mulig å levere raske resultater. Ingen av delene må ikke være fullkomment fra første leveranse, det eneste som kreves er at man tenker kompatibilitet for fremtiden og fokuserer på kvalitet gjennom hver eneste leveranse.

Den som fokuserer på for mange detaljer samtidig, mister oversikten, både over funksjonalitet og kostnader. Vi ser det i eksempelet med sykehusene, vi ser det i eksempelet med bankene, og vi ser det i alt for mange andre prosjekter — også utenfor IT-bransjen.

For den som kun ser problemer, finnes det ingen løsninger, kun dommedagsprofetier og løfter om oppsvulmede og sprukne budsjetter.

Martin skriver regelmessig om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Få nye artikler via e-post:

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Lest av Martin

 • How To Beat Decision Fatigue With Better Brain Habits

  Coined by Roy F. Baumeister, social psychologist and author of Willpower: Rediscovering the Greatest Human Strength, decision fatigue occurs after a long session of decision-making which results in low self-control and willpower.

 • Seth's Blog: Quick or smart?

  Every time you pick up your quickphone, you stop inventing and begin transacting instead.

 • Hvorfor er utenlandskabler så viktig?

  I forbindelse med at Stortinget skal stemme over tilknytning til EUs energibyrå har det oppstått flere kampanjer mot dette. Jeg mener at utenlandskablene er meget viktig for å gjennomføre et grønt skifte i Europa, og selv om jeg ikke har noen mening om tilknytningen til EUs energibyrå, så vil jeg imøtegå kritikken av utenlandskablene.

 • The big secret of small improvements – Hacker Noon

  We have a backlog full of ideas, stories and tasks to last a life time. Every day we see opportunities for small improvements that can be done, but aren’t significant enough to rise above the main feature roadmap and get prioritized. What can we do?

 • Do You Really Know Who’s Tracking Your Every Move? – Hacker Noon

  With GPS data increasingly falling into the wrong hands, cyber-criminals can easily use GPS to build a larger picture of their victims and prepare phishing attacks.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

 

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal Send Martin penger via PayPal

© 1995-2018 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt