Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Teknologimisbruk

19.06.12

Teknologi er en gave menneskeheten har gitt seg selv. Derfor må vi ikke gå glipp av mulighetene den byr på ved å misbruke den.

Jeg er teknologioptimist. Jeg tror at teknologi kan løse menneskehetens største utfordringer, både hva gjelder miljø, befolkningsvekst og fattigdomsproblemer. Informasjonsspredning og regnekraft er positive resultater av den teknologiske evolusjonen.

Men teknologi lar seg så lett misbruke. Ettersom alle aspekter omkring teknologi er skapt av mennesker, lar de seg også manipulere av mennesker. Programvare lar seg hacke, kommunikasjon lar seg avlytte og bevegelsesmønstre lar seg overvåke. Alt dette ligger i teknologiens natur, fordi dagens teknologi ikke i tilstrekkelig grad tar inn over seg slikt misbruk.

Teknologi misbrukes av mennesker. Det er ikke teknologien i seg selv som er årsaken til misbruk. Problemet med teknologimisbruk er at teknologien — som med alt annet som misbrukes — mister troverdighet. Kan vi ikke stole på at personvern, sikkerhet og kommunikasjon forvaltes på en tilstrekkelig måte, slutter vi enten å bruke den eller omgår den på andre måter. Teknologien som skulle gi oss trygghet gir oss i stedet falsk trygghet. Idet vi innser det, har teknologien mistet sin troverdighet.

På bakgrunn av dette holder jeg teknologiinnovatører ansvarlige for teknologiens troverdighet. Jeg har tidligere blitt nærmest mobbet for å ha kritisert teknologimisbruk. Det kan jeg leve med.

Imidlertid kan jeg ikke leve med et samfunn som lar redusert personvern, sikkerhet og trygg kommunikasjon bli sedvane. Da risikerer vi å gå glipp av de virkelig store gevinstene teknologien kan løse. Det vil være en skam. Derfor er det viktig at vi lar vår stemme bli hørt når teknologi misbrukes.

Hvor nyttig er denne artikkelen for deg?

Hva kan bli bedre?

Jeg blir veldig glad hvis du legger igjen noen stikkord om hva du tenker!

Frustrasjoner

Som leser kan du gi et bidrag til produksjonen, til driften og til å skaffe utstyr til testing for å sikre regelmessige, uavhengige artikler, tester og vurderinger av høy kvalitet.

Gi et bidrag

Husk å abonnere på nyhetsbrevet, det er gratis og du får alle artikler rett i innboksen.

 

Nyeste artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om forbrukerteknologi, teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin er innehaver av konsulentselskapet Nivlheim. Les mer...

 

Mastodon Facebook LinkedIn Thingiverse GitHub Ko-Fi PayPal

© 1995-2024 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontaktPersonvern og informasjonskapsler