Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Avispanikk

05.11.14

Det er full panikk i avishusene. I jakten på de tapte inntektene kappes avishusene om det ene dårlige forslaget etter det andre. Har de glemt hvor de kom fra?

Avis

Hvis du frem til midt på 90-tallet var interessert i å lese en avis, var den eneste måten å få tak i en på å kjøpe et eksemplar.

Men så, midt på 90-tallet, skjedde det noe rart. I stedet for å ta betalt for avisene sine, fant avishusene plutselig ut at de skulle gi dem vekk. Gratis. Den eneste forskjellen var at de ga dem vekk på internett.

En slik forretningsmodell skalerer dårlig.

Gjennom de siste 20 årene har avishusene fortsatt å gi vekk avisene gratis på nett. Nå er realitetene i ferd med å innhente dem. Folk betaler gjerne for aviser, men folk vil også gjerne ha dem digitalt. Men avishusene har brukt 20 år på å oppdra kundene til at aviser på nett er gratis. Dermed blir trenden vanskelig å snu. Det er deres egen feil. Prisen må de selv betale.

Nå er panikken i ferd med å innta avishusene. Det lobbes hardt for fortsatt pressestøtte, man vurderer content marketing (betalt journalistikk), noen mener at annonser skal berge inntektene og andre igjen lar bloggere utvanne produktet.

I panikken virker det som om avishusene har glemt hvor de kommer fra og hvorfor folk tidligere kjøpte aviser. Innhold med høy kvalitet, uten forsøpling av mediet, er hva kundene vil ha. Her finnes det betalingsvilje. At dette fungerer ser man flere eksempler med avishusene som går mot strømmen, for eksempel Dagens Næringsliv og Hallingdølen. Sistnevnte er så vidt jeg vet familieeid, mottar ikke pressestøtte (utover momsfritaket) og går med overskudd.

Journalistikk er et eget fag. Dyktige journalister selger aviser. Det er en erkjennelse flere enn Dagens Næringsliv og Hallingdølen må komme til.

Martin skriver regelmessig om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Få nye artikler via e-post:

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Lest av Martin

 • Save Space on Your iPhone By Changing this iOS 11 Camera Setting

  With iOS 11, Apple introduced the HEIF format for photos. HEIF stands for “High Efficiency Image Format,” and allows the photos you take on your phone to be squished down to the smallest possible size without losing quality.

 • Why Not to Work for a Big Tech Company – Hacker Noon

  No tech company is perfect and they all have flaws. Any publicly-traded or VC-backed company is obligated to make a profit for its shareholders. That rule applies to Silicon Valley as much as it does for big banks. If you really want to change the world, start your own company. Join a non-profit. Run for public office. Just don’t carry the delusion that by working for a big tech company you are better or different from everyone else.

 • Den siste villmarka

  Vi snakker om villmark hele tida, men nesten ingen av oss vet hva vi snakker om, meg selv inkludert. Begrepet har blitt en romantisk floskel, en referanse til noe opprinnelig og urørt, tømt for innhold, fiktivt, fordi den naturtypen det betegner om noen få år ikke lenger vil eksistere.

 • 7 Overlooked Biases That Creep Into Your Work (And Undermine Its Success)

  the brain creates shortcuts in order to make fast decisions when it hits information or inspiration overload. These shortcuts form unconscious biases so it’s easier for your brain to categorize information and make quick judgments over and over again.

 • Tre utfordringer for digitalt lederskap | Birger Magnus - Aftenposten

  Mange hevder at «digitale hoder» hurtig må erstatte ledere og styremedlemmer som er for tungbeinte til å møte de nye utfordringene. Dette er i beste fall en upresis anbefaling, jeg tror faktisk den også bommer på mål. Lederoppgavene må fornyes dramatisk for å lykkes digitalt.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

 

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal

© 1995-2017 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt