Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Teknologiledelse

03.07.17

Den observante leser har selvfølgelig fått med seg at jeg har en kategori kalt «Teknologiledelse». I denne kategorien skriver jeg om diverse tema knyttet til det å lede teknologiprosjekter eller det ansvaret som påhviler ledere når det kommer til digitalisering og kompetanse om teknologi.

Ta følgende faksimile fra Dagens Næringsliv:

Teknologiledelse

Problemstillingen har blitt aktualisert i media de siste dagene, med skandalen i Helse Sør-Øst, hvor tilgangskontrollen til pasientjournaler er ute av kontroll. Jeg kjenner kun saken gjennom media, men har forståelsen av at ledelsen ikke har forstått hvordan man har organisert drift av IT-løsninger. Elementære ting som risikovurdering med tilhørende tiltaksliste ser ut til å være fraværende. At heller ikke underleverandøren, som er en profesjonell part på området, ikke anbefaler slike enkle tiltak, fremstår som meget merkelig.

Det snakkes i denne saken mye om outsourcing, men outsourcing er ikke problemet, det er mangelen på kunnskap om gjennomføring av outsourcing som er problemet. Jeg har skrevet om outsourcing tidligere. Strengt tatt handler det faktisk ikke om outsourcing i det hele tatt. Noen mennesker vil alltid måtte ha legitim tilgang til et system. Da er det irrelevant hvorvidt det er en fyr som sitter på Gjøvik eller i Bulgaria, så lenge vedkommende er autorisert til oppgaven.

Hvis du i 2017 er leder og ikke har teknologikompetanse, er du uskikket til jobben, fordi samtlige bransjer blir påvirket av teknologi. Teknologi endrer alt, fra måten produkter og tjenester leveres på til hvordan mennesker og bedrifter kommuniserer. Det handler da ikke lenger bare om å forstå teknologi men om å forstå de endringer samfunnet nå går igjennom.

Jeg mener ikke at man som leder må ha teknologiutdannelse, men teknologikompetansen eller teknologiforståelsen må være mer enn å omgi seg med dyktige mennesker. Ellers evner man ikke stille de riktige spørsmålene og forstå trendene i markedet og samfunnet.

Hvor nyttig er denne artikkelen for deg?

Hva kan bli bedre?

Jeg blir veldig glad hvis du legger igjen noen stikkord om hva du tenker!

Teknologiledelse

Som leser kan du gi et bidrag til produksjonen, til driften og til å skaffe utstyr til testing for å sikre regelmessige, uavhengige artikler, tester og vurderinger av høy kvalitet.

Gi et bidrag

Husk å abonnere på nyhetsbrevet, det er gratis og du får alle artikler rett i innboksen.

 

Nyeste artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om forbrukerteknologi, teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin er innehaver av konsulentselskapet Nivlheim. Les mer...

 

Mastodon Facebook LinkedIn Thingiverse GitHub Ko-Fi PayPal

© 1995-2024 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontaktPersonvern og informasjonskapsler