Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Programvare

Programvare er allestedsnærværende. Den er overalt. Derfor er det viktig å mene noe om hvordan vi skal forholde oss til dem, enten det er bruken av dem eller til forretningsmodeller eller dem som lager den.

Ubuntu

01.06.05

For en tid tilbake fant Elisabeths PC (det vil si Windows) det best å takke for seg og legge inn årene for godt. Reparasjonsinstallasjoner, ymse reparasjonsverktøy og halvsuspekte oppstarts-CD-er var fånyttes. Maskinen ville rett og slett ikke starte, og hostet opp en flott og lettforståelig feilmelding: STOP: c000021a {Kritisk systemfeil} Systemprosessen Windows Logon Process avsluttet […]

Les resten...

Man hører jo så mye om piratkopiering. Det har man alltid gjort og man kommer nok til å høre om det i uoverskuelig fremtid. Lasse drodler litt over tallene programvarebransjen taper på piratkopiering hvert år og og konkluderer med at programvarebransjen naturlig nok informerer for lite om hva piratkopiering er og hvilke alternativer man har. […]

Les resten...

Vis meg ditt skrivebord og jeg skal fortelle deg hvem du er! I min jobb ser jeg mange skrivebord, både fysiske og de du har på PC-en (eller Mac-en, dersom du bruker en slik). Et skrivebord kan fortelle mye om en person, både ved å se på antallet ikoner og hvilke ikoner man finner.

Les resten av Vis meg ditt skrivebord

Les resten...

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om forbrukerteknologi, teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin er innehaver av konsulentselskapet Nivlheim. Les mer...

 

Mastodon Facebook LinkedIn Thingiverse GitHub Ko-Fi PayPal

© 1995-2024 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontaktPersonvern og informasjonskapsler