Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Hva skal barnet hete?

16.02.09

Her på berget har vi ingen uskrevne regler for hvordan utenlandske, som regel engelske, uttrykk skal adopteres, oversettes og implementeres i språket, slik for eksempel danskene og islendingene har. Danskene tar i bruk det engelske uttrykket, uten oversettelse, enkelt og greit. Lite sexy, men i hvert fall enkelt å forholde seg til. Islendingene gjør det motsatte, og oversetter det meste. Pizza og telefon er to legendariske oversettelser.

Her hjemme har vi som nevnt ingen uoppleste kjøreregler. Resultatet blir en enda mindre sexy suppe av engelsk, norsk og dårlig norsk. Er det på tide å etablere noen kjøreregler?

Spiren til denne artikkelen startet med begrepet «blogg». Begrepet stammer fra det engelske «blog», som igjen er en sammenslåing av ordene «web» og «log». En «weblog» er altså en nettbasert logg, eller dagbok om du vil. Enkelt oversatt til norsk har det blitt «blogg», men heller ikke det er korrekt, ettersom «web» er et engelsk ord. Skulle vi på norsk oversatt ordene «nett» og «logg» til «nettlogg» og slått de sammen til et uforståelig begrep som for eksempel «tlogg»? Jeg ville foretrukket «logg», enkelt og greit, til tross for at jeg selv paradoksalt nok benytter «blogg», ettersom det begynner å bli et innarbeidet begrep. Kaoset er komplett.

Tilsvarende paralleller kan vi trekke til det aller meste vi omgir oss med, enten det er datamaskiner, biler, møbler, telefoner eller hvitevarer. De fleste produkter omgir seg med engelske begreper. Er det riktig av oss å oversette dem, og hvordan skal det i så fall gjøres?

Et annet velkjent eksempel fra IT-bransjen, som jo må sies å være verstinger på trebokstavsforkortelser (TBF-er), er RSS. De aller fleste nettsteder tilbyr RSS, med den største selvfølge. Jeg også. Begrepet opprinner ikke i teknologi, men står for «Really Simple Syndication». Teknologien i seg selv er enkel, men er begrepet også det?

Her i Norge har vi ikke klart å finne en god oversettelse av RSS. De fleste kaller det RSS, eller som meg, RSS-kanal. Enkelte kaller det sågar «RSS-fôring» eller «RSS-strøm». Det gjør det ikke nevneverdig enklere av den grunn. Også her er kaoset komplett, og jeg håper nå at mitt poeng er blitt godt synlig.

Hvor nyttig er denne artikkelen for deg?

Hva kan bli bedre?

Jeg blir veldig glad hvis du legger igjen noen stikkord om hva du tenker!

Frustrasjoner

Som leser kan du gi et bidrag til produksjonen, til driften og til å skaffe utstyr til testing for å sikre regelmessige, uavhengige artikler, tester og vurderinger av høy kvalitet.

Gi et bidrag

Husk å abonnere på nyhetsbrevet, det er gratis og du får alle artikler rett i innboksen.

 

Nyeste artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om forbrukerteknologi, teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin er innehaver av konsulentselskapet Nivlheim. Les mer...

 

Mastodon Facebook LinkedIn Thingiverse GitHub Ko-Fi PayPal

© 1995-2024 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontaktPersonvern og informasjonskapsler