Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Digitalt husdyrhold

19.10.09

Litt om husdyr

En tradisjonell, norsk sauebonde slipper dyrene på beite en gang på vårparten, for så å plukke de opp igjen når høsten kommer. Hva som skjer i mellomtiden er det få som vet, men når kun halvparten av dyrene returnerer fra beitet, er det garantert at bonden skylder på rovdyra. Videre er det helt sikkert at bonden vil klage sin nød overfor staten, og krever innstramming i rovdyrpolitikken. For alle andre enn sauebøndene er det altså innlysende at med litt bedre tilsyn ville situasjonen vært en helt annen.

Litt om digitale husdyr

Forrige uke kom «nyheten» om at Store norske leksikon (SNL) legger ned driften ved nyttår, dersom det ikke kommer statlige tilskudd.

Likheten mellom en sauebonde, Kunnskapsforlaget og Bokklubben, som står bak SNL, er påfallende. Man har et godt produkt som det er i alles interesse å ta best mulig vare på. Imidlertid slipper man det ut på beite, i håp om at det klarer seg selv, med minimal innblanding fra eieren.

Hva gikk galt?

Det finnes mange årsaker til at SNL har feilet. Sist ut er Øyvind Solstads betraktninger borte hos NRKbeta, som oppsummerer det hele på en utmerket måte.

Problemet, slik jeg ser det, er at SNL er underdog i informasjonsmarkedet. Informasjonen finnes andre steder, er enklere tilgjengelig, ofte bedre og mer utdypende enn hva man finner hos SNL. Som underdog har man en stor markedsføringsjobb å gjøre, og det er her SNL har feilet.

Hva kan gjøres for å redde SNL?

For å bygge en vellykket nettjeneste i 2009, må man markedsføre seg via de kanalene nettet tilbyr. Hadde Kunnskapsforlaget hatt en strategi for lønnsom drift av SNL, ville de avsatt minst et årsverk, helst flere, til å markedsføre SNL på nettet, for eksempel via Twitter, Facebook, LinkedIn, Flickr, YouTube og andre nettbaserte markedsføringskanaler. Rett skal være rett, jeg vet faktisk ikke om det har blitt gjort, men ettersom jeg ikke har lagt merke til det, tør jeg uansett påstå at de har feilet kraftig.

Fremtiden er ikke mørk for SNL. Det finnes flere alternativer for lønnsom drift. Personlig er jeg sterk motstander av å hive offentlige penger etter SNL, så jeg foreslår at SNL heller tar fatt i saken selv. Her er mine tips til Kunnskapsforlaget for SNL:

Kom deg på nett

Opprett konto hos Twitter, Facebook, LinkedIn, Flickr, YouTube og andre nettbaserte markedsføringskanaler som måtte være passende. Ta dem i bruk en etter en og forstå verdien og kraften som ligger i disse verktøyene.

Start en blogg

En blogg er den viktigste kommunikasjonskanalen man kan ha mot sine brukere. NRK er et særdeles vellykket eksempel på hvordan de med NRKbeta skaper dialog med sine brukere. NRK synser om det meste og ber om tilbakemeldinger på tiltak og fremtidige distribusjonsformer. På denne måten får man brukernes tilbakemeldinger om hvordan de ønsker innholdet.

Lytt til kritikken

Blant alle tilbakemeldingene vil det også komme kritikk, både konstruktiv og unyansert. I alle tilfeller er det viktig at man leser, lytter til, lærer av kritikken og gir tilbakemelding til den som har fremsatt den. Man trenger ikke være enig i kritikken, men det er viktig at man forholder seg til den og takker den som har fremsatt den. Jeg har tidligere skrevet en kjapp veileder i håndtering av kritikk.

Gjør endringer

Via de nettbaserte kanalene vil SNL få tilbakemeldinger fra sine brukere. Det er en kritisk suksessfaktor at man klarer å omsette alle tilbakemeldingene i konkrete endringer på SNL.no.

Hva ville du gjort, Martin?

Hvis ikke Kunnskapsforlaget og Bokklubben er villige til å legge ned nødvendig innsats som beskrevet over, bør de donere alt innholdet til Wikipedia. Da kommer det i det minste til nytte, i stedet for å dø en sakte død på SNL.no.

Martin skriver regelmessig om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Få nye artikler via e-post:

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Lest av Martin

 • Micro-Generation Born Between 1977-1983 Given New Name

  If you were born between 1977-1983, you’ve likely been nodding along in agreement. While this window is only seven years wide, we are a cohort that grew up between two very different cohorts—the Gen-Xers and the Millennials. We are the bridge from analog to digital, and for that reason, Woodman, Associate Professor of Sociology, is now classifying us as Xennials.

 • What’s my job again? Three steps to promote value within an Agile team | ThoughtWorks

  Agility is a mindset — a culture that depends on each and every one of us. It’s the belief that each person can contribute unique value to a project. This is challenging — many of us aren’t used to the level of ownership, collaboration, flexibility and disruptive thinking that Agile demands.

 • Chris Slane’s privacy-oriented editorial cartoons are painfully funny – Boing Boing

  Online privacy is pretty much a dumpster-fire, but it’s a funny dumpster fire in the world of Kiwi editorial cartoonist Chris Slane, whose one-panel strips are hilarious in a kind of oh-shit-we’re-doomed kind of way.

 • Kristin Clemets blogg

  Det har vært trist å følge norsk politikk denne uken. Men kanskje kan det komme noe godt ut av det. For kanskje kan våre politikere nå rette blikket fremover og erkjenne farene ved forfall og forsøpling av den politiske debatten.

 • The 600+ Companies PayPal Shares Your Data With - Schneier on Security

  One of the effects of GDPR – the new EU General Data Protection Regulation – is that we’re all going to be learning a lot more about who collects our data and what they do with it. Consider PayPal, that just released a list of over 600 companies they share customer data with.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

 

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal Send Martin penger via PayPal

© 1995-2018 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt