Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Digitalt husdyrhold

19.10.09

Litt om husdyr

En tradisjonell, norsk sauebonde slipper dyrene på beite en gang på vårparten, for så å plukke de opp igjen når høsten kommer. Hva som skjer i mellomtiden er det få som vet, men når kun halvparten av dyrene returnerer fra beitet, er det garantert at bonden skylder på rovdyra. Videre er det helt sikkert at bonden vil klage sin nød overfor staten, og krever innstramming i rovdyrpolitikken. For alle andre enn sauebøndene er det altså innlysende at med litt bedre tilsyn ville situasjonen vært en helt annen.

Litt om digitale husdyr

Forrige uke kom «nyheten» om at Store norske leksikon (SNL) legger ned driften ved nyttår, dersom det ikke kommer statlige tilskudd.

Likheten mellom en sauebonde, Kunnskapsforlaget og Bokklubben, som står bak SNL, er påfallende. Man har et godt produkt som det er i alles interesse å ta best mulig vare på. Imidlertid slipper man det ut på beite, i håp om at det klarer seg selv, med minimal innblanding fra eieren.

Hva gikk galt?

Det finnes mange årsaker til at SNL har feilet. Sist ut er Øyvind Solstads betraktninger borte hos NRKbeta, som oppsummerer det hele på en utmerket måte.

Problemet, slik jeg ser det, er at SNL er underdog i informasjonsmarkedet. Informasjonen finnes andre steder, er enklere tilgjengelig, ofte bedre og mer utdypende enn hva man finner hos SNL. Som underdog har man en stor markedsføringsjobb å gjøre, og det er her SNL har feilet.

Hva kan gjøres for å redde SNL?

For å bygge en vellykket nettjeneste i 2009, må man markedsføre seg via de kanalene nettet tilbyr. Hadde Kunnskapsforlaget hatt en strategi for lønnsom drift av SNL, ville de avsatt minst et årsverk, helst flere, til å markedsføre SNL på nettet, for eksempel via Twitter, Facebook, LinkedIn, Flickr, YouTube og andre nettbaserte markedsføringskanaler. Rett skal være rett, jeg vet faktisk ikke om det har blitt gjort, men ettersom jeg ikke har lagt merke til det, tør jeg uansett påstå at de har feilet kraftig.

Fremtiden er ikke mørk for SNL. Det finnes flere alternativer for lønnsom drift. Personlig er jeg sterk motstander av å hive offentlige penger etter SNL, så jeg foreslår at SNL heller tar fatt i saken selv. Her er mine tips til Kunnskapsforlaget for SNL:

Kom deg på nett

Opprett konto hos Twitter, Facebook, LinkedIn, Flickr, YouTube og andre nettbaserte markedsføringskanaler som måtte være passende. Ta dem i bruk en etter en og forstå verdien og kraften som ligger i disse verktøyene.

Start en blogg

En blogg er den viktigste kommunikasjonskanalen man kan ha mot sine brukere. NRK er et særdeles vellykket eksempel på hvordan de med NRKbeta skaper dialog med sine brukere. NRK synser om det meste og ber om tilbakemeldinger på tiltak og fremtidige distribusjonsformer. På denne måten får man brukernes tilbakemeldinger om hvordan de ønsker innholdet.

Lytt til kritikken

Blant alle tilbakemeldingene vil det også komme kritikk, både konstruktiv og unyansert. I alle tilfeller er det viktig at man leser, lytter til, lærer av kritikken og gir tilbakemelding til den som har fremsatt den. Man trenger ikke være enig i kritikken, men det er viktig at man forholder seg til den og takker den som har fremsatt den. Jeg har tidligere skrevet en kjapp veileder i håndtering av kritikk.

Gjør endringer

Via de nettbaserte kanalene vil SNL få tilbakemeldinger fra sine brukere. Det er en kritisk suksessfaktor at man klarer å omsette alle tilbakemeldingene i konkrete endringer på SNL.no.

Hva ville du gjort, Martin?

Hvis ikke Kunnskapsforlaget og Bokklubben er villige til å legge ned nødvendig innsats som beskrevet over, bør de donere alt innholdet til Wikipedia. Da kommer det i det minste til nytte, i stedet for å dø en sakte død på SNL.no.

Hvor nyttig er denne artikkelen for deg?

Hva kan bli bedre?

Jeg blir veldig glad hvis du legger igjen noen stikkord om hva du tenker!

Frustrasjoner Politikk WWW

Som leser kan du gi et bidrag til produksjonen, til driften og til å skaffe utstyr til testing for å sikre regelmessige, uavhengige artikler, tester og vurderinger av høy kvalitet.

Gi et bidrag

Husk å abonnere på nyhetsbrevet, det er gratis og du får alle artikler rett i innboksen.

 

Nyeste artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om forbrukerteknologi, teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin er innehaver av konsulentselskapet Nivlheim. Les mer...

 

Mastodon Facebook LinkedIn Thingiverse GitHub Ko-Fi PayPal

© 1995-2024 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontaktPersonvern og informasjonskapsler