Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Datalagringsdirektivet og EØS

16.12.10

Ifølge Arbeiderpartiet er konsekvenser for EØS-avtalen et av de store argumentene for å innføre Datalagringsdirektivet (DLD). Hvor begrunnet er egentlig denne frykten?

Bjørn Jarle Røberg-Larsen sitter i Hedmark Fylkesting for Arbeiderpartiet og fremholder hvor store negative konsekvenser bruk av vetoretten mot innføring av DLD vil få for EØS-avtalen. Han har blant annet uttalt:

Jo, #DLD er et EØS-relevant direktiv som vi MÅ innføre, hvis ikke får det konsekvenser for EØS-samarbeidet.

og

De land som ikke innfører EØS-relevante direktiv (som #DLD er), mister retten til å delta i samarbeidet på det aktuelle området

Kilde 1 og 2.

Har han rett? Og i så fall, hvor relevant er DLD? Er det så relevant at vi ikke bør benytte vetoretten? Eller vil vi ødelegge for norske bedrifters muligheter til å konkurrere på det europeiske markedet hvis vi benytter den?

Dette er komplekse spørsmål å besvare, ikke bare for deg og meg, men også for politikere som Røberg-Larsen.

Nettopp disse spørsmålene ønsket interesseorganisasjonen IKT Norge svar på. Derfor kontaktet de to av Norges fremste eksperter på EU, professor dr juris Finn Arnesen og professor dr juris Fredrik Sejersted ved Senter for europarett ved Universitetet i Oslo. I deres betenkning kan man lese at

Det kan argumenteres materielt for at direktivet etter sitt innhold faller utenfor EØS-avtalens virkeområde, og dersom Norge ønsker å reservere seg er dette den mest naturlige og legitime begrunnelsen.

og

Dersom EU ikke er enig i at direktivet faller utenfor EØS-avtalens naturlige virkeområde vil dette kunne medføre suspensjonsvirkninger, men materielt sett synes det bare å være svært beskjedne deler av EØS-avtalens Vedlegg IX som vil bli direkte ”berørt” av dette.

Og hvis bruk av vetoretten hadde hatt så store konsekvenser for aktørene som skal operere i dette markedet, hvorfor sier da aktørene selv nei til innføring av DLD?

Hva Røberg-Larsen i Arbeiderpartiet vet om EU og EØS som ikke Arnesen og Sejersted vet, kan ikke jeg svare på. Det kan sannsynligvis ikke Røberg-Larsen selv heller, ettersom han aldri har tatt seg bryet med å dokumentere det. Derfor stoler jeg mer på Arnesen og Sejersted når de hevder at bruk av vetorett mot DLD vil få minimale konsekvenser.

Hvor nyttig er denne artikkelen for deg?

Hva kan bli bedre?

Jeg blir veldig glad hvis du legger igjen noen stikkord om hva du tenker!

Politikk

Som leser kan du gi et bidrag til produksjonen, til driften og til å skaffe utstyr til testing for å sikre regelmessige, uavhengige artikler, tester og vurderinger av høy kvalitet.

Gi et bidrag

Husk å abonnere på nyhetsbrevet, det er gratis og du får alle artikler rett i innboksen.

 

Nyeste artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om forbrukerteknologi, teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin er innehaver av konsulentselskapet Nivlheim. Les mer...

 

Mastodon Facebook LinkedIn Thingiverse GitHub Ko-Fi PayPal

© 1995-2024 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontaktPersonvern og informasjonskapsler