Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Pølser, politikk og programvare

01.05.13

John Godfrey Saxe har angivelig uttalt at «Laws, like sausages, cease to inspire respect in proportion as we know how they are made». I tillegg til pølser og politikk, vil jeg gjerne legge til programvare.

Kode

Programvare griper inn i hverdagen vår, enten direkte eller indirekte. Alt fra mobiltelefonen og datamaskinen din, til trafikklysene langs veien, er kontrollert av programvare. Det samme er styringssystemene for vann, kloakk og strøm, TV-en din, oppvaskmaskinen og komfyren. Bilen, bussen, toget, trikken og T-banen det samme. Listen er alt for lang til å gjøres uttømmende.

Alt vi omgir oss med er enten styrt eller produsert ved hjelp av programvare. Uten programvare stopper samfunnet opp. I tillegg er IT-bransjen Norges største bransje etter offshore. Gitt denne kunnskapen er det rart vi ikke bryr oss mer om den. Hvorfor er ikke norske politikere mer opptatt av programvare enn de er av kultur, miljø, samferdsel, helse, olje, landbruk, fiske eller forsvar?

Jeg tror det er flere årsaker.

For det første er programvare abstrakt. Man kan ikke se den, ta på den, føle den — den bare er der. Usynlig som den er, omgir den oss allikevel overalt.

For det andre er programvare komplisert. Å lære å bruke et dataprogram kan for mange være utfordrende nok i seg selv. Spranget derfra til å forstå hvordan programvaren fungerer og ikke minst hvordan den lages, er nok til å få selv den mest drevne politiker til å skjelve med usikker stemme og bli flakkende i blikket.

For det tredje er programvare usexy. Drevne politikere åpner veier, redder barn, hjelper eldre eller gir penger til en festival. Helst med full pressedekning, på TV eller i avisen. Og gitt de to foregående punktene er det lite sexy å selge inn IT til pressen — de har et like anstrengt forhold til teknologi som alle andre.

Jeg tror vi er på vei inn i et trendskifte, hvor ikke bare politikere og presse, men folk generelt får et mer foroverlent forhold til programvaren som griper inn i livene våre. De siste par årene har det blitt en voldsom oppblomstring i sikkerhetstrusler, virus og angrep. Om man ikke vil forholde seg til det, så man, noe norske bankkunder smertelig har fått erfare det siste halvåret. Etter gjentatte IT-skandaler i Norge, har bransjen behov for å fremstå mer profesjonell.

Et trendskifte av disse årsaker er selvfølgelig uheldig, da det skjer som følger av negativ oppmerksomhet og ikke positiv. Imidlertid har jeg troen på at mennesker engasjerer seg mer i debatten om den viktige rollen programvare spiller i våre liv — programvare ble tross alt oppfunnet av mennesker i utgangspunktet.

Martin skriver regelmessig om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Få nye artikler via e-post:

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Lest av Martin

 • Save Space on Your iPhone By Changing this iOS 11 Camera Setting

  With iOS 11, Apple introduced the HEIF format for photos. HEIF stands for “High Efficiency Image Format,” and allows the photos you take on your phone to be squished down to the smallest possible size without losing quality.

 • Why Not to Work for a Big Tech Company – Hacker Noon

  No tech company is perfect and they all have flaws. Any publicly-traded or VC-backed company is obligated to make a profit for its shareholders. That rule applies to Silicon Valley as much as it does for big banks. If you really want to change the world, start your own company. Join a non-profit. Run for public office. Just don’t carry the delusion that by working for a big tech company you are better or different from everyone else.

 • Den siste villmarka

  Vi snakker om villmark hele tida, men nesten ingen av oss vet hva vi snakker om, meg selv inkludert. Begrepet har blitt en romantisk floskel, en referanse til noe opprinnelig og urørt, tømt for innhold, fiktivt, fordi den naturtypen det betegner om noen få år ikke lenger vil eksistere.

 • 7 Overlooked Biases That Creep Into Your Work (And Undermine Its Success)

  the brain creates shortcuts in order to make fast decisions when it hits information or inspiration overload. These shortcuts form unconscious biases so it’s easier for your brain to categorize information and make quick judgments over and over again.

 • Tre utfordringer for digitalt lederskap | Birger Magnus - Aftenposten

  Mange hevder at «digitale hoder» hurtig må erstatte ledere og styremedlemmer som er for tungbeinte til å møte de nye utfordringene. Dette er i beste fall en upresis anbefaling, jeg tror faktisk den også bommer på mål. Lederoppgavene må fornyes dramatisk for å lykkes digitalt.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

 

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal

© 1995-2017 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt