Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Politikk

Ahh, politikk! Til glede og frustrasjon. Ikke overraskende har Martin meninger om så mangt, både hva de folkevalgte mener og gjør, men også forslag til politikk som ennå ikke har sett dagens lys.

Norge må si nei til Datalagringsdirektivet (DLD) og heller arbeide med hvordan vi i Norge skal lagre trafikkdata, har jeg foreslått. Samferdselsminister Meltveit Kleppa vil følge mitt råd. Her er mine tanker om hva som vil være viktig i en slik prosess. Trenger vi et alternativ? I aller enkleste form trenger vi ikke et alternativ. […]

Les resten...

— Datalagringsdirektivet er uinteressant, sier PST under Samferdselsdepartementets (SD) debattmøte om Datalagringsdirektivet (DLD). Det er på tide å påbegynne arbeidet med et godt, nasjonalt alternativ. Politiet trenger ikke DLD Under SDs møte om DLD i dag kom Maria Collett Sælør, leder av etterforskningsavdelingen ved Politiets sikkerhetsstjeneste (PST), kom med en interessant uttalelse: — Datalagringsdirektivet er […]

Les resten...

Politikerforakt

28.05.10

Justisminister Knut Storberget skaper forakt ved å snakke sin egen sak fremfor å lytte til velgernes meninger. Knut Storberget taler til landsmøtet av Arbeiderpartiet • Lisens: CC-BY-ND 2.0 Mange av våre folkevalgte politikere synes litt for ofte å glemme at de er akkurat det — valgt av folket. Når man er valgt av folket innebærer […]

Les resten...

Jeg har laget en instruksjonsvideo som viser deg hvordan du omgår Datalagringsdirektivet med mobiltelefon. Se først instruksjonsvideoen, les deretter resten av teksten. For tiden diskuteres det hvilke deler av Datalagringsdirektivet (DLD) som lar seg omgå. Det er enkelt å omgå det som gjelder IT, mens det som gjelder mobiltelefoni ikke lar seg omgå, sies det. […]

Les resten...

I den pågående debatten om innføring av Datalagringsdirektivet (DLD) i norsk rett, påpeker tilhengerne av DLD at det ikke finnes noe alternativ. En slik retorikk impliserer at man trenger et alternativ til DLD, men at det ikke finnes og at DLD derfor er det beste alternativet vi har. Årsaken er at nettilbydere og mobiloperatører allerede […]

Les resten...

Denne helgen avholdt Høyre sitt landsmøte, hvor blant annet Høyres standpunkt til Datalagringsdirektivet (DLD) ble diskutert. Merethe Baustad Ranum gjør en god jobb med å referere debatten. Hvor ble det liberalkonservative Høyre av? Det overrasker meg at Høyre, et selvproklamert liberalkonservativt parti som liker å fremstå som tilhengere av individuell frihet og personvernet, har så […]

Les resten...

Virkeligheten kan ikke manipuleres. Det betyr imidlertid ikke at vår oppfatning av virkeligheten ikke kan manipuleres. Bildet du ser over er et godt eksempel på slik manipulasjon. Med teknologi skal verden manipuleres Ved å innføre teknologi, eller øke omfanget av bruk av teknologi, øker mulighetene for å manipulere vår virkelighetsoppfatning. Et annet eksempel er Datalagringsdirektivet […]

Les resten...

Forrige uke ble Oslo Freedom Forum arrangert i Oslo og jeg var så heldig å få VIP-billett og plass midt blant alle innlederne og talerne. For hva gjorde vel jeg mellom Marcel Granier fra Venezuela og Anwar Ibrahim fra Malaysia? Snakkesalige og hyggelige var de begge to. Det var bare synd at de dårlige menneskene […]

Les resten...

E-bøker og moms

30.04.10

Nylig ble det kjent at regjeringen går for moms på e-bøker, mens man opprettholder den gamle ordningen med momsfritak på papirbøker. I denne saken hadde regjeringen — slik jeg ser det — to alternativer: Frita e-bøker for moms Legge moms også på papirbøker Hadde man valgt et av de to alternativene hadde man hatt en […]

Les resten...

Systemkameratene

29.04.10

Normalt sett er Arbeiderpartiet et parti jeg ikke har store problemer med. Gjennom debatten om Datalagringsdirektivet (DLD) viser imidlertid Arbeiderpartiet sider ved seg selv som skuffer stort. Jeg er i ferd med å miste respekten for Norges største politiske parti. Og jeg er ikke alene. Det bør de ta kraftig til etterretning. Ikke bare er […]

Les resten...

Det er på tide at våre folkevalgte — i dette tilfellet Arbeiderpartiet og Høyre — stikker fingeren i jorda og kommer til noen erkjennelser når det gjelder Datalagringsdirektivet (DLD). Siden debatten om innføringen av DLD i norsk rett startet, har vi notert oss følgende: DLD er i strid med EMK DLD er enkelt å omgå […]

Les resten...

Den siste tiden har EU-direktiv DIRECTIVE 2006/24/EC, best kjent som Datalagringsdirektivet (DLD), vært debattert både i media, på internett og i politikken. Debatten har i hovedsak dreid seg om de prinsipielle og ideelle problemstillingene relatert til personvernet. Noen mener DLD vil føre til en uakseptabel svekkelse av personvernet, mens andre mener svekkelsen veies opp av […]

Les resten...

Norge trenger en havarikommisjon for offentlige prosjekter. Hvor ofte hører man ikke om offentlige prosjekter som feiler? De trekker ut i tid, overskrider budsjetter, blir aldri ferdigstilt, oppfyller ikke behovene og så videre. Jeg tør nevne Flexus, Slottet, Holmenkollen og Operaen. Norge har en egen havarikommisjon for transport, hvor det heter at: Statens havarikommisjon for […]

Les resten...

E-valg

08.04.10

Foto: Voting by internet av European Parliament • CC-BY-NC-ND 2.0 Norge arbeider med å innføre elektronisk stemmeavgivning over internett, kalt e-valg. I denne anledning reiser det seg en lang rekke tekniske og ideologiske problemstillinger. Jeg vil i denne artikkelen ta opp noen problemer, svarene prosjektgruppen for e-valg har til dem og reflektere litt rundt dem. […]

Les resten...

Jonas Gahr Støre er en mann som nyter stor respekt blant det norske folk. For mange ser nok en dag i Jonas Gahr Støres liv omtrent ut som følger. Det er morgen, og Jonas Gahr Støres vekkerklokke ringer klokken 05.30 presis. Jonas Gahr Støre løfter vekk den økologiske, håndlagde edderdunsdyna og ikler seg et uformelt […]

Les resten...

Litt om husdyr En tradisjonell, norsk sauebonde slipper dyrene på beite en gang på vårparten, for så å plukke de opp igjen når høsten kommer. Hva som skjer i mellomtiden er det få som vet, men når kun halvparten av dyrene returnerer fra beitet, er det garantert at bonden skylder på rovdyra. Videre er det […]

Les resten...

Her i Oslo skal vi snart i gang med kildesortering. Jeg lurer av og til på hvorfor. I følge Klimaklubben slipper jeg ut snaut 5000 tonn CO2 hvert år. Er jeg flink til å kildesortere reduserer jeg mine utslipp med noen hundre kilo i året. Kilo. Ikke tonn. Når jeg samtidig leser at industrien slipper […]

Les resten...

Jeg har i flere år, gjennom flere valg, befunnet meg et sted mellom Høyre og Venstre i det politiske landskap. I dag meldte jeg meg — av flere årsaker — inn som medlem i Venstre. Skal du bli politiker, Martin? Nei, slett ikke! Jeg har alltid vært politisk engasjert, men jeg verken liker eller behersker […]

Les resten...

Døde dinosaurer

08.09.09

Det er valgår og i disse klimakrisetider snakkes det mye om miljø i valgkampen. Der synes jeg naturligvis er bra. Det snakkes om hvordan Norge må bli verdensledende på teknologi som hjelper oss å bli vinnere både teknologisk og i miljøkampen. Ved hjelp av teknologi skal vi redde verden fra miljøproblemene. Det synes jeg naturligvis […]

Les resten...

I dag arrangerte IKT-Norge IT-politisk debatt i Oslo. Invitasjonen lød som følger: Vi ønsker politikernes syn på hvordan Norges tredje største næring kan bidra til effektivisering, kompetansebygging, verdiskaping og sysselsetting i det norske samfunnet, samt hva det politiske bidraget bør være for å sikre denne prosessen. Da jeg har et brennende engasjement for IT og […]

Les resten...

Valg anno 2009

20.08.09

For noen dager siden dumpet valgkortet for årets Stortingsvalg i ned i postkassen. Da jeg er bosatt i Oslo, men skal stemme i Røyken, finner jeg det fordelaktig å forhåndsstemme. Dermed avlegger jeg Røyken kommunes nettsted et besøk, for å finne den informasjonen jeg trenger. Informasjonen jeg blir tilbudt gjør meg mer trist enn overrasket. […]

Les resten...

I kjølvannet av debatten rundt piratkopiering og digitalt innhold har EFN og FriBit i dag sendt ut en liste med spørsmål som ønskes besvart av de norske politiske partiene. E-posten lyder som følger: Til de norske politiske partier Elektronisk Forpost Norge (EFN) og FriBit inviterer partiene til å svare på spørsmål om vår digitale hverdag. […]

Les resten...

Patentering er et tema jeg har et ambivalent forhold til. På den ene siden ser jeg hvordan patentering av et produkt garanterer den opprinnelige produsenten mot å bli frarøvet produktets identitet, for eksempel ved å forhindre billige kopier produsert i lavkostland eller designavarter. På den andre siden er patentering konkurransehemmende, da det kun er den […]

Les resten...

Tittelen på denne artikkelen er den samme som Torgeir Michaelsen benytter på sin artikkel, hvor han spør om Norge trenger en samordnet digital strategi, slik Storbritania har. Storbritanias mål er å bli verdensledende i den digitale økonomien. Norge bør gjøre det samme, hevder Torgeir Michaelsen. Selv er jeg ikke like sikker. Klart vi må henge […]

Les resten...

21. mai i år holdt USAs president Barack Obama en tale om rikets sikkerhet. I talen omtalte Obama blant annet USAs fangeleir i Guantánamo Bay. Obama ønsker å avvikle fangeleiren, blant annet fordi den virker mot sin hensikt. Obama mener den rekrutterer flere til terrorisme enn den bidrar preventivt. Denne helgen avholdt Fremskrittspartiet sitt landsmøte. […]

Les resten...

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i Posten Norge AS. Les mer...

 

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub Thingiverse SlideShare Hold deg oppdatert

© 1995-2021 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt