Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Søkeresultater

Dette er søkeresultater sortert i omvendt kronologisk rekkefølge.

Tibber goes to UK (2020-06-02)

Recently, we decided to shift our electricity provider. There is nothing sensational about this, but the new provider has a business model that decerves mentioning. Competing on price is a thing we take for granted. Being a provider in this market, you need to have competitive prices. And here the creativity stops at most provider. […]

Tibber geht nach Deutschland (2020-06-02)

Vor kurzem haben wir beschlossen, unseren Stromversorger zu wechseln. Daran ist nichts Sensationelles, aber der neue Anbieter verfügt über ein Geschäftsmodell, das es verdient, erwähnt zu werden. Der Wettbewerb um den Preis ist eine Selbstverständlichkeit. Als Anbieter auf diesem Markt benötigen Sie wettbewerbsfähige Preise. Und hier hört die Kreativität bei den meisten Anbietern auf. Wenn […]

Røykvarslere i et smarthus (2019-10-17)

Røykvarslere og smarthus, er det en forenelig kombinasjon? Svaret er ja, men det er viktig å ikke hoppe på det første man kommer over. Erfaringene etter å ha hatt et fungerende smarthus i et halvt års tid, er at varsling av brann aldri må være avhengig av smarthuset. Livsviktig funksjonalitet skal ikke være avhengig av […]

Ikke det du søker?

Hva med å søke på nytt?

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om forbrukerteknologi, teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin er innehaver av konsulentselskapet Nivlheim. Les mer...

 

Mastodon Facebook LinkedIn Thingiverse GitHub Ko-Fi PayPal

© 1995-2024 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontaktPersonvern og informasjonskapsler