Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Nei til rushtidsavgift

21.11.07

SV foreslår å innføre rushtidsavgift på bruk av bil i alle de store norske byene. Tanken er god, men gjennomføringen feil. Jeg begrunner her hvorfor.

Bakgrunnen for innføring av rushtidsavgift er ønsket om å få folk til å reise kollektivt i stedet for å kjøre bil. Det SV ikke forstår er at kollektivtilbudet — i hvert fall i og rundt Oslo — ikke er av en slik kvalitet at nok folk vil gå over fra bil til kollektivt. SV henviser til «forskning og erfaring fra andre land» og ser seg blinde på disse argumentene. Selvfølgelig må både erfaring og forskning tilsi at det er smart å innføre en slik løsning, men man må ikke overse det faktum at kollektivtilbudet ikke på langt nær er tilfredsstillende nok til at det forsvarer en rushtidsavgift.

Bilen er et svært behagelig fremkomstmiddel for den gjennomsnittlige nordmann, og folk betaler gjerne mer for å kjøre bil fremfor kollektivt. Det tror jeg køene inn til Oslo hver dag er et godt bevis på, med kø fra Oslo helt til Liertoppen på de verste dagene. Det er ca. 30 kilometer med sammenhengende, stillestående kø, det. Om det skulle komme en rushtidsavgift oppå alle de andre avgiftene vi betaler, tror jeg ikke det vil være en utløsende faktor for at folk bytter til kollektivt. Folk betaler avgiften og forbanner regjeringen for å tilføre enda flere avgifter, uten å gi noe tilbake. Det er jo ikke første gangen med denne regjeringen.

Man må tilrettelegge god kollektivtransport først og tillegge avgifter på bilbruk etterpå.

Når vi vet at folk gjerne betaler mer for å kjøre bil, bør vi tenke oss hvor terskelen er for folk å gå over til kollektivt. Jeg har tidligere fremhevet følgende punkter som svært essensielle:

  • Tid: Det skal være tidsbesparende å ta kollektivt. I dag er ikke kollektivtrafikken raskere enn bilen.
  • Pålitelighet: Jeg skal være sikker på at transporten kommer og til rett tid. Innstilte tog er ingen sjeldenhet.
  • Tilgjengelighet: Kollektivtransporten må være der folk har behov for den.
  • Pris: Ikke minst må det være billig å ta kollektivt. Dette er det største ankepunktet mot rushtidsavgiften, da prisen på kollektivtransport er alt for høy.

I Soria Moria-erklæringen kan man lese følgende:

I byer og bynære områder må kollektivtrafikken bli et reelt alternativ til bruk av privatbil og en sentral del av transportsystemet. Det må bli lønnsomt å velge kollektive løsninger for jobb og fritidsreiser. For å lette overgangene mellom de ulike transportformene, må det satses mer på godt utbygde knutepunkt.

Mindre konkret går det knapt an å bli. Jeg tror alle kan være enige om dette, uavhengig av politisk ståsted.

Jeg venter fortsatt i spenning, og mens jeg venter forventer jeg ikke å bli belemret med enda flere avgifter, til tross for at jeg i dag er kollektivreisende.

Hvor nyttig er denne artikkelen for deg?

Hva kan bli bedre?

Jeg blir veldig glad hvis du legger igjen noen stikkord om hva du tenker!

Frustrasjoner Politikk

Som leser kan du gi et bidrag til produksjonen, til driften og til å skaffe utstyr til testing for å sikre regelmessige, uavhengige artikler, tester og vurderinger av høy kvalitet.

Gi et bidrag

Husk å abonnere på nyhetsbrevet, det er gratis og du får alle artikler rett i innboksen.

 

Nyeste artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om forbrukerteknologi, teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin er innehaver av konsulentselskapet Nivlheim. Les mer...

 

Mastodon Facebook LinkedIn Thingiverse GitHub Ko-Fi PayPal

© 1995-2024 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontaktPersonvern og informasjonskapsler