Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Kritikk

19.01.09

Criticism

Foto: just.Luc

Vi nordmenn er generelt sett alt for dårlige på kritikk, meg inkludert. Enten vi skal gi eller motta kritikk via et skriftlig medium, er det et par viktige ting å ha i bakhodet. For de aller fleste er ordet kritikk et negativt ladet ord. Før du leser videre skal du tenke at kritikk er noe positivt.

Gi kritikk

Å formidle kritikk på en konstruktiv måte er en vanskelig oppgave. Man skal formidle et budskap som potensielt sett kan eller skal resultere i en endring, samtidig som at budskapet ikke skal få en negativ tone. Det er som kjent svært vanskelig å formidle følelser gjennom skriftlige medier.

Når man gir kritikk er det først og fremst viktig å huske på at kritikk uten ytterligere utdypelse bare vil bli oppfattet negativt. Når du fremsetter kritikk, selv om det i utgangspunktet er vel ment, er det allikevel viktig å tenke på at det du skriver alltid vil bli oppfattet som mer negativt enn hva du selv har ment det som. Det er en av de negative egenskapene ved å kommunisere skriftlig, og således en av de store mentale utfordringene for alle oss som bruker nettet til å kommunisere.

Når du skal gi kritikk er det viktig at du bruker litt tid på å sette deg inn i mottakerens situasjon. Hvordan ville du ha blitt presentert kritikken, dersom det var du som skulle motta den? Hvilke elementer ville du hatt med for å enkelt kunne gjøre nødvendige endringer? Å gi kritikk krever altså fyldig og omfattende utdyping.

Motta kritikk

Å motta kritikk er en øvelse i seg selv. Spesielt hvis den som fremsetter kritikken ikke gjør det i tråd med det jeg har omtalt over. I alle tilfeller er det viktig at man som mottaker har et svært bevisst forhold til kritikk, og forstå at kritikk kun er til det beste for deg selv. Hvis jeg får en kommentar om feilskriving, kan det være fordi jeg skriver feil. Da må jeg lære meg å skrive bedre. Hvis jeg får en kommentar om at jeg er usaklig, så er jeg kanskje det. Da må jeg være mer korrekt og rett på sak. Eksemplene er mange.

Kritikk bør alltid brukes til forbedring, men det fordrer først og fremst at man er villig til å innse at en selv alltid har et forbedringspotensial. Samtidig er det like viktig å forstå hva som er berettiget og hva som er uberettiget kritikk. Det gjør det langt enklere å arbeide med den riktige kritikken. Satt på spissen mener jeg at all kritikk er berettiget, så får man heller prioritere hva man vil arbeide med. Spesielt vanskelig er det hvis man får motstridende kritikk fra flere personer, hva skal man prioritere da?

Det verste du kan gjøre

Det verste du kan gjøre er å avfeie kritikk, spesielt uten ytterligere argumentasjon. Det er lov å være uenig, men tilkjennegi alltid at innspillet er mottatt og takk for at noen i det hele tatt har tatt seg bryet med å gi deg innspill. Hvis ikke lar de garantert være neste gang, og du går da kanskje glipp av en god idé.

Når du fremsetter kritikk er det ikke fullt så graverende feil du kan begå, men det er også her et par småting å huske på. Først og fremst vil den som mottar kritikken vite hvem du er. Hvem er det egentlig som kritiserer, er det noen i målgruppen min eller ei? Fremsett kritikk i eget navn. Ønsker du å bli tatt alvorlig bør du også være saklig, med mindre du har et spesifikt ønske om å provosere. Jeg bruker tidvis provokasjon som et virkemiddel, men da er det gjennomtenkt og alltid avklart med kommunikasjonsrådgiveren min. Provokasjon fungerer altså for å få folk til å lytte, deretter kan du være saklig, dersom du ønsker det.

Hvordan kan kritikk hjelpe meg eller mitt firma?

Jeg har tidligere holdt foredrag om hva en blogg er. I dette foredraget påpeker jeg at det i en blogg alltid vil forekomme kritikk, både berettiget og uberettiget, nyansert og unyansert, saklig og usaklig. Samtidig har jeg påpekt viktigheten av det jeg har nevnt over, at kritikk kan hjelpe både deg og ditt firma til å bli bedre. En blogg vil under rette forutsetninger være et godt verktøy for å få tilgang til den usminkede sannheten om hva dine kunder, brukere og omgangskrets synes om deg, dine produkter og dine tjenester.

Still spørsmål, få svar og bli venn med tanken om at kritikk bare er positivt.

Hvor nyttig er denne artikkelen for deg?

Hva kan bli bedre?

Jeg blir veldig glad hvis du legger igjen noen stikkord om hva du tenker!

Generelt

Som leser kan du gi et bidrag til produksjonen, til driften og til å skaffe utstyr til testing for å sikre regelmessige, uavhengige artikler, tester og vurderinger av høy kvalitet.

Gi et bidrag

Husk å abonnere på nyhetsbrevet, det er gratis og du får alle artikler rett i innboksen.

 

Nyeste artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om forbrukerteknologi, teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin er innehaver av konsulentselskapet Nivlheim. Les mer...

 

Mastodon Facebook LinkedIn Thingiverse GitHub Ko-Fi PayPal

© 1995-2024 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontaktPersonvern og informasjonskapsler