Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Bønder i byen

06.07.11

I nærmest enhver diskusjon om distriks-, landbruks- eller rovdyrpolitikk hører man argumenter om at folk bosatt i byen ikke skal blande seg i diskusjonen, fordi folk som bor i byen umulig kan ha verken kompetanse om eller forståelse for forholdene.

Det er en banal stigmatisering jeg ikke aksepterer.

Selvfølgelig finner vi mennesker som sjelden ser andre grønne vekster enn bjørketrærne på Birkelunden, og som har vokst opp slik. Men faktum er at flesteparten av de som bor i byen er fra helt andre steder. Folk som bor i byen er ingen homogen masse.

Valg av bosted er ikke utslagsgivende for hva folk kan tilegne seg av kunnskap, hva man kan ha kompetanse om eller årsak til manglende evner til å sette seg inn i andre menneskers problemer.

Å avvise folk fra en diskusjon på generelt grunnlag, fordi de er bosatt i byen, er en vane man bør vende seg av med snarest. Ta heller folk på de dårlige argumentene, der de oppstår. Forutsatt at man har noen gode argumenter selv, da…

Martin skriver regelmessig om hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Dersom du er interessert i å følge med på hva Martin skriver, finnes det flere måter å holde deg oppdatert på. Les mer...

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Bekkelund.net er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om samspillet mellom teknologi, samfunn og politikk. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

Følg Martin

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal

Søk

© 1995-2016 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt