Generelt

Når jeg snakker om IT-løsninger bruker jeg ofte metaforer som supertankere og robåter. Dette er hva jeg legger i metaforene.

Supertankeren

En supertanker er en koloss av et skip. Det er stort, tungt, dyrt i drift, vanskelig å manøvrere og komplisert å vedlikeholde.

Robåten

En robåt er supertankerens rake motsetning. Den er liten, lett, billig i drift, enkel å manøvrere og lett å vedlikeholde.

Og viktigst av alt — siden robåten er en så enkel konstruksjon kan hvem som helst studere arkitekturen, forstå hvordan den fungerer, bidra til å forbedre den og gjøre endringer på den.

IT som supertankere og robåter

Jeg bruker metaforen om supertankere og robåter ganske ofte. Supertankere er illustrerende for hvordan mange tenderer å bygge IT-løsninger. Når en komplisert virkelighet gjenspeiles i komplekse løsninger, blir løsningene som supertankere. Når løsningene derimot blir enkle og transparente, blir de som robåter.

At verden er kompleks betyr ikke at IT også må være komplisert. Komplisert er ikke noe IT er, det er noe vi velger at det skal være. Det er dette som er så nydelig med IT — at siden den er så abstrakt lar den oss fremstille en kompleks virkelighet på en enkel måte.

Martin Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Bekkelund.net er en blogg av Martin Koksrud Bekkelund, hvor han lufter sine tanker om samspillet mellom teknologi, samfunn og politikk. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

Følg Martin

Facebook Twitter Instagram LinkedIn Flickr
Vimeo GitHub Google+ SlideShare Martin Bekkelunds RSS-kanal

 

© 1995-2014 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSSKontakt