Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Avinor – Ignoransens høyborg

21.11.04

Klare tegn på en syk ledelse?

Jeg har akkurat sett TabloidTV2, med bl.a. et intervju med Randi Flesland, administrerende direktør for Avinor.

Som alltid er ikke journalisten i stand til å gjøre grundig og dyptgående journalistikk i forkant av intervjuet, og peker bl.a. på pinglete flygeledere, i stedet for å spørre Flesland om den faktiske årsaken til at flygelederne sykemeldte seg kollektivt.

Jeg spør: er det ingen, absolutt ingen som lurer på hvorfor alle Østlandets flygeledere sykemelder seg samtidig?

Under intervjuet sier også Flesland at man arbeider med å gjennomføre en langsiktig plan for å effektivisere Avinor og sikre billige flybilletter i fremtiden, men at de møter sterk motstand internt. I følge meget sikre kilder, er Avinor-ledelsen på skarp kant med de ansatte, hvor de ansatte føler seg overkjørt og deres kompetanse oversett og ignorert. Et sikkert tegn på en syk bedrift, er en ledelse på kant med de ansatte, samt ledelsens manglende vilje til å lytte til de som faktisk besitter kompetansen i bedriften, nemlig de ansatte.

Dersom det hadde vært mulig, ville jeg vært førstemann til å ringe til Tabloid på direkten og stille Flesland tre spørsmål:

 1. Da nyheten om at sentralen i Røyken ble presentert for de ansatte i Røyken, reiste alle seg og gikk i protest, samt som en markering av ledelsens arrogante måte å presentere nedleggelsen på. Har du en kommentar til denne hendelsen?
 2. Hva er Avinor-ledelsens skjulte agenda? I følge de ansatte er det ingen tvil om at enkeltpersoner i ledelsen har en skjult agenda ved å legge ned sentralen i Røyken.
 3. Det er åpenbare interne konfliktsituasjoner, hvor kompetansepersonell uttaler at all fornuft tilsier at sentralen i Røyken ikke må legges ned. Hvorfor lytter ikke ledelsen til de ansatte?

Så får vi i mellomtiden håpe at Randi Flesland leser min kommentar, og kanskje tar kontakt for en liten prat om hvorfor de bør beholde sentralen i Røyken, for det er åpenbart at det er noe som holdes skjult for allmennheten.

En ting er helt sikkert, jeg betaler heller noen kroner ekstra for flybilletten og dermed vet at jeg kommer både trygt og tidsnok hjem!

Martin ;-)

Martin skriver regelmessig om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Få nye artikler via e-post:

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Lest av Martin

 • Save Space on Your iPhone By Changing this iOS 11 Camera Setting

  With iOS 11, Apple introduced the HEIF format for photos. HEIF stands for “High Efficiency Image Format,” and allows the photos you take on your phone to be squished down to the smallest possible size without losing quality.

 • Why Not to Work for a Big Tech Company – Hacker Noon

  No tech company is perfect and they all have flaws. Any publicly-traded or VC-backed company is obligated to make a profit for its shareholders. That rule applies to Silicon Valley as much as it does for big banks. If you really want to change the world, start your own company. Join a non-profit. Run for public office. Just don’t carry the delusion that by working for a big tech company you are better or different from everyone else.

 • Den siste villmarka

  Vi snakker om villmark hele tida, men nesten ingen av oss vet hva vi snakker om, meg selv inkludert. Begrepet har blitt en romantisk floskel, en referanse til noe opprinnelig og urørt, tømt for innhold, fiktivt, fordi den naturtypen det betegner om noen få år ikke lenger vil eksistere.

 • 7 Overlooked Biases That Creep Into Your Work (And Undermine Its Success)

  the brain creates shortcuts in order to make fast decisions when it hits information or inspiration overload. These shortcuts form unconscious biases so it’s easier for your brain to categorize information and make quick judgments over and over again.

 • Tre utfordringer for digitalt lederskap | Birger Magnus - Aftenposten

  Mange hevder at «digitale hoder» hurtig må erstatte ledere og styremedlemmer som er for tungbeinte til å møte de nye utfordringene. Dette er i beste fall en upresis anbefaling, jeg tror faktisk den også bommer på mål. Lederoppgavene må fornyes dramatisk for å lykkes digitalt.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

 

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal

© 1995-2017 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt