Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Mozilla Norge med landsdekkende markedsføringskampanje

26.11.04

Mozilla Norge tar i bruk utradisjonell markedsføring for å spre det glade budskap…

Mozilla Norges Firefox-side kan man lese om en landsdekkende markedsføringskampanje for Firefox som nå er i gang i de største byene i Norge. Kort fortalt skal det klistres opp A2-plakater av rundt 100 frivillige.

Et meget godt tiltak som synes der folk ferdes, og som når folk på en annen måte enn de tradisjonelle annonsene på www.

For meg som ikke er med blant de frivillige, vil jeg allikevel gjøre en innsats for å spre det glade budskap. På Mozillas nettsted kan du finne merker til å plassere på din hjemmeside, så er du med og bidrar til å spre budskapet.

Jeg har listet opp noen av de beste argumentene til at jeg bruker Firefox:

 • Bedre sikkerhet enn med Internet Explorer
 • Meget rask
 • Følger W3Cs standarder
 • Godt og enkelt brukergrensesnitt
 • Støtte for såkalte «extension», eller «plug-ins» (tilleggsfunksjonalitet)
 • Et ønske om å holde www åpent og gratis

Trenger du flere argumenter? Det finnes bøttevis hos både Mozilla og Switch 2 Firefox.

Visste du forresten at 68 640 000 brukere benytter Firefox?

Martin :-)

Martin skriver regelmessig om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Få nye artikler via e-post:

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Lest av Martin

 • Save Space on Your iPhone By Changing this iOS 11 Camera Setting

  With iOS 11, Apple introduced the HEIF format for photos. HEIF stands for “High Efficiency Image Format,” and allows the photos you take on your phone to be squished down to the smallest possible size without losing quality.

 • Why Not to Work for a Big Tech Company – Hacker Noon

  No tech company is perfect and they all have flaws. Any publicly-traded or VC-backed company is obligated to make a profit for its shareholders. That rule applies to Silicon Valley as much as it does for big banks. If you really want to change the world, start your own company. Join a non-profit. Run for public office. Just don’t carry the delusion that by working for a big tech company you are better or different from everyone else.

 • Den siste villmarka

  Vi snakker om villmark hele tida, men nesten ingen av oss vet hva vi snakker om, meg selv inkludert. Begrepet har blitt en romantisk floskel, en referanse til noe opprinnelig og urørt, tømt for innhold, fiktivt, fordi den naturtypen det betegner om noen få år ikke lenger vil eksistere.

 • 7 Overlooked Biases That Creep Into Your Work (And Undermine Its Success)

  the brain creates shortcuts in order to make fast decisions when it hits information or inspiration overload. These shortcuts form unconscious biases so it’s easier for your brain to categorize information and make quick judgments over and over again.

 • Tre utfordringer for digitalt lederskap | Birger Magnus - Aftenposten

  Mange hevder at «digitale hoder» hurtig må erstatte ledere og styremedlemmer som er for tungbeinte til å møte de nye utfordringene. Dette er i beste fall en upresis anbefaling, jeg tror faktisk den også bommer på mål. Lederoppgavene må fornyes dramatisk for å lykkes digitalt.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

 

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal

© 1995-2017 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt