Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Splitt og hersk om DLD

13.09.10

Jonas Gahr Støre engasjerer seg i debatten om innføring av Datalagringsdirektivet (DLD) i norsk rett. Engasjementet avdekker unyanserte påstander og feilaktigheter som trenger korreksjon.

I en artikkel i VG 8. september, skriver Jonas Gahr Støre om DLD at

Jeg har minnet om at et nei vil bety at Norge blir det eneste av de 30 landene i EØS-området som stiller seg på utsiden av dette viktige kriminalitetsbekjempende tiltaket.

Realiteten er at DLD er et av de mest kontroversielle direktivene i EUs historie. I motsetning til Norge, som kun er EØS-medlem og ikke medlem av EU, kan ikke et EU-land reservere seg mot implementering av EU-direktiver. Mange land har riktignok innført DLD, mens det er flere land som ennå ikke har innført direktivet, til tross for at fristen for innføring var 15. mars 2009. De vegrer seg for konsekvensene, fordi direktivet er teknisk dårlig og bryter med normal rettsforståelse og personvern. Videre er det flere land som har konkludert med at DLD er i strid med de respektive lands grunnlov.

At DLD er kriminalitetsbekjempende er også en diskutabel påstand. En lekket utgave av EUs foreløpige evalueringsrapport er tolket slik at DLD ikke bidrar til økt oppklaring av kriminalitet. Evalueringsrapporten er under utarbeidelse og skulle i utgangspunktet vært klar 15. september, men er utsatt, angivelig på grunn av manglende tallmateriale.

Når Jonas Gahr Støre fremstiller den europeiske stemningen omkring DLD som harmonisk, er det i et forsøk på å fremstille Norge som en outsider hvis vi velger å ikke innføre DLD. Stemningen er imidlertid langt fra harmonisk. Norge er i godt selskap hvis vi velger å avstå fra implementering av DLD i norsk rett.

Jonas Gahr Støre forsøker videre å fremstille motstanderne mot DLD som outsidere, med følgende uttalelse:

På Stortinget er det kun ett parti som har lagt en åpen og søkende holdning til grunn når det gjelder datalagringsdirektivet, og det er Høyre.

Han har rett i at det kun er Høyre som ikke har signalisert et klart nei til DLD. Med unntak av Arbeiderpartiet og Høyre har samtlige partier, fra Rødt til FrP, flagget kraftig motstand mot DLD. Den norske motstanden mot DLD er stor og massiv, noe alle de omlag 130 høringsuttalelsene i forbindelse med den norske høringen viser. At Høyre, som normalt er et parti med sterk forståelse for teknologi og personvern, nå velger å holde døren på gløtt for DLD, tolkes som et politisk spill om forhandlinger mellom Arbeiderpartiet og Høyre, og ikke manglende forståelse. Det gjenspeiles også i Høyres interne høring om DLD, hvor motstanden er massiv.

Det kan også virke som at Jonas Gahr Støre tror at Norge risikerer å bli holdt utenfor det europeiske markedet, dersom vi velger å avstå fra DLD. To av Norges fremste jurister på EU/EØS har på oppdrag fra IKT-Norge utarbeidet en juridisk betenkning om DLD. De konkluderer med at Norge kan utsette denne saken.

Det eneste Jonas Gahr Støre oppnår med slike splitt og hersk-uttalelser, er å blottlegge manglende forståelse for teknologi og personvern. Norge er et land med massiv kompetanse på begge områder. Jeg anbefaler Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre til å lytte til kompetansen, fremfor å bedrive politisk spill med personvernet som innsats.

Martin skriver regelmessig om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Få nye artikler via e-post:

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Lest av Martin

 • How To Beat Decision Fatigue With Better Brain Habits

  Coined by Roy F. Baumeister, social psychologist and author of Willpower: Rediscovering the Greatest Human Strength, decision fatigue occurs after a long session of decision-making which results in low self-control and willpower.

 • Seth's Blog: Quick or smart?

  Every time you pick up your quickphone, you stop inventing and begin transacting instead.

 • Hvorfor er utenlandskabler så viktig?

  I forbindelse med at Stortinget skal stemme over tilknytning til EUs energibyrå har det oppstått flere kampanjer mot dette. Jeg mener at utenlandskablene er meget viktig for å gjennomføre et grønt skifte i Europa, og selv om jeg ikke har noen mening om tilknytningen til EUs energibyrå, så vil jeg imøtegå kritikken av utenlandskablene.

 • The big secret of small improvements – Hacker Noon

  We have a backlog full of ideas, stories and tasks to last a life time. Every day we see opportunities for small improvements that can be done, but aren’t significant enough to rise above the main feature roadmap and get prioritized. What can we do?

 • Do You Really Know Who’s Tracking Your Every Move? – Hacker Noon

  With GPS data increasingly falling into the wrong hands, cyber-criminals can easily use GPS to build a larger picture of their victims and prepare phishing attacks.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

 

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal Send Martin penger via PayPal

© 1995-2018 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt