Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Uakseptable ønsker fra PST

22.08.14

PST ønsker å overvåke hverdagen til deg og meg i jakten på terroristene. Det er prinsipielt uakseptabelt og faglig uforsvarlig.

PST-sjef Benedicte Bjørnland ber i et innlegg om lovendringer som gjør det mulig for PST å lagre store mengder data om din og min nettbruk over lang tid. Det har skapt sterke reaksjoner. Slik overvåking Bjørnland og PST her legger opp til, vil resultere i store mengder data om hvordan du bruker internett, hvem du kommuniserer med, hva du kommuniserer, hvor du oppholder deg, hva du mener og andre data som til sammen utgjør et komplett bilde av ditt liv.

Representanter for de fleste partiene på Stortinget har heldigvis uttalt at forslaget går for langt. Som en reaksjon til partienes uttalelser, sier Bjørnland til NRK at politikerne ikke forstår hva de sier nei til. Jeg er uenig med Bjørnland. Når man lytter til uttalelsene fra politikerne, er det både prinsipielle og faglig solide argumenter som taler mot slik overvåking. Argumentene understøttes også av faginstanser som Datatilsynet.

Det Bjørnland ber om går vesentlig lenger enn det kontroversielle Datalagringsdirektivet. Dette direktivet ble av EU-domstolen i Storkammer erklært ugyldig fordi det var i strid med EUs charter om grunnleggende rettigheter. I tillegg til dette har IT-bransjen fremholdt at innsamling av store mengder data for overvåkingsformål ikke vil gi ønsket effekt, fordi overvåking er enkelt å omgå og i stedet får utilsiktede, negative konsekvenser som lekkasjer og misbruk.

Når Bjørnland sier at politikerne ikke forstår hva de sier nei til, bør hun derfor heller stille seg spørsmålet om det er hun som ikke forstår hva hun ber om.

Martin skriver regelmessig om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Få nye artikler via e-post:

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Lest av Martin

 • 10 Hidden URLs to Help You Rule the Web

  You’re probably used to bookmarking your favorite sites for easy access, but the web goes much deeper than the top domains you’re familiar with—from your social networks to your email box, having the right URL to hand can enable you to jump right into the page, feature, setting, or search you need. Here are 10 of the most useful ones.

 • En ny gullstandard for personvern

  Fredag før påske presenterte regjeringen en ny personopplysningslov. Loven er det viktigste svaret på hvordan vi skal hindre at private bedrifter eller offentlige myndigheter misbruker våre persondata.

 • Kristin Clemets blogg - Her skriver jeg om ideer, verdier og politikk.

  Men verst er det, såvidt jeg kan bedømme, at hele tonen blant mange av dem som er aktive på Twitter, er blitt så ufordragelig og kald. Mange opptrer dessuten anonymt, samtidig som de i lite hyggelige ordelag omtaler mennesker som deltar med fullt navn.

 • Akimbo: A Podcast from Seth Godin av Seth Godin på Apple Podcasts

  Hvorfor er Facebook og Google blant verdens største selskaper når du ikke betaler for tjenesten?

 • How healthy is the internet?

  Our 2018 compilation of research explains what’s helping and what’s hurting the Internet across five issues, from personal experience to global concerns.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

 

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal Send Martin penger via PayPal

© 1995-2018 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt