Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Uakseptable ønsker fra PST

22.08.14

PST ønsker å overvåke hverdagen til deg og meg i jakten på terroristene. Det er prinsipielt uakseptabelt og faglig uforsvarlig.

PST-sjef Benedicte Bjørnland ber i et innlegg om lovendringer som gjør det mulig for PST å lagre store mengder data om din og min nettbruk over lang tid. Det har skapt sterke reaksjoner. Slik overvåking Bjørnland og PST her legger opp til, vil resultere i store mengder data om hvordan du bruker internett, hvem du kommuniserer med, hva du kommuniserer, hvor du oppholder deg, hva du mener og andre data som til sammen utgjør et komplett bilde av ditt liv.

Representanter for de fleste partiene på Stortinget har heldigvis uttalt at forslaget går for langt. Som en reaksjon til partienes uttalelser, sier Bjørnland til NRK at politikerne ikke forstår hva de sier nei til. Jeg er uenig med Bjørnland. Når man lytter til uttalelsene fra politikerne, er det både prinsipielle og faglig solide argumenter som taler mot slik overvåking. Argumentene understøttes også av faginstanser som Datatilsynet.

Det Bjørnland ber om går vesentlig lenger enn det kontroversielle Datalagringsdirektivet. Dette direktivet ble av EU-domstolen i Storkammer erklært ugyldig fordi det var i strid med EUs charter om grunnleggende rettigheter. I tillegg til dette har IT-bransjen fremholdt at innsamling av store mengder data for overvåkingsformål ikke vil gi ønsket effekt, fordi overvåking er enkelt å omgå og i stedet får utilsiktede, negative konsekvenser som lekkasjer og misbruk.

Når Bjørnland sier at politikerne ikke forstår hva de sier nei til, bør hun derfor heller stille seg spørsmålet om det er hun som ikke forstår hva hun ber om.

Hvor nyttig er denne artikkelen for deg?

Hva kan bli bedre?

Jeg blir veldig glad hvis du legger igjen noen stikkord om hva du tenker!

Frustrasjoner Politikk

Som leser kan du gi et bidrag til produksjonen, til driften og til å skaffe utstyr til testing for å sikre regelmessige, uavhengige artikler, tester og vurderinger av høy kvalitet.

Gi et bidrag

Husk å abonnere på nyhetsbrevet, det er gratis og du får alle artikler rett i innboksen.

 

Nyeste artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om forbrukerteknologi, teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin er innehaver av konsulentselskapet Nivlheim. Les mer...

 

Mastodon Facebook LinkedIn Thingiverse GitHub Ko-Fi PayPal

© 1995-2024 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontaktPersonvern og informasjonskapsler