Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Uakseptable ønsker fra PST

22.08.14

PST ønsker å overvåke hverdagen til deg og meg i jakten på terroristene. Det er prinsipielt uakseptabelt og faglig uforsvarlig.

PST-sjef Benedicte Bjørnland ber i et innlegg om lovendringer som gjør det mulig for PST å lagre store mengder data om din og min nettbruk over lang tid. Det har skapt sterke reaksjoner. Slik overvåking Bjørnland og PST her legger opp til, vil resultere i store mengder data om hvordan du bruker internett, hvem du kommuniserer med, hva du kommuniserer, hvor du oppholder deg, hva du mener og andre data som til sammen utgjør et komplett bilde av ditt liv.

Representanter for de fleste partiene på Stortinget har heldigvis uttalt at forslaget går for langt. Som en reaksjon til partienes uttalelser, sier Bjørnland til NRK at politikerne ikke forstår hva de sier nei til. Jeg er uenig med Bjørnland. Når man lytter til uttalelsene fra politikerne, er det både prinsipielle og faglig solide argumenter som taler mot slik overvåking. Argumentene understøttes også av faginstanser som Datatilsynet.

Det Bjørnland ber om går vesentlig lenger enn det kontroversielle Datalagringsdirektivet. Dette direktivet ble av EU-domstolen i Storkammer erklært ugyldig fordi det var i strid med EUs charter om grunnleggende rettigheter. I tillegg til dette har IT-bransjen fremholdt at innsamling av store mengder data for overvåkingsformål ikke vil gi ønsket effekt, fordi overvåking er enkelt å omgå og i stedet får utilsiktede, negative konsekvenser som lekkasjer og misbruk.

Når Bjørnland sier at politikerne ikke forstår hva de sier nei til, bør hun derfor heller stille seg spørsmålet om det er hun som ikke forstår hva hun ber om.

Martin skriver regelmessig om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Få nye artikler via e-post:

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Lest av Martin

 • Save Space on Your iPhone By Changing this iOS 11 Camera Setting

  With iOS 11, Apple introduced the HEIF format for photos. HEIF stands for “High Efficiency Image Format,” and allows the photos you take on your phone to be squished down to the smallest possible size without losing quality.

 • Why Not to Work for a Big Tech Company – Hacker Noon

  No tech company is perfect and they all have flaws. Any publicly-traded or VC-backed company is obligated to make a profit for its shareholders. That rule applies to Silicon Valley as much as it does for big banks. If you really want to change the world, start your own company. Join a non-profit. Run for public office. Just don’t carry the delusion that by working for a big tech company you are better or different from everyone else.

 • Den siste villmarka

  Vi snakker om villmark hele tida, men nesten ingen av oss vet hva vi snakker om, meg selv inkludert. Begrepet har blitt en romantisk floskel, en referanse til noe opprinnelig og urørt, tømt for innhold, fiktivt, fordi den naturtypen det betegner om noen få år ikke lenger vil eksistere.

 • 7 Overlooked Biases That Creep Into Your Work (And Undermine Its Success)

  the brain creates shortcuts in order to make fast decisions when it hits information or inspiration overload. These shortcuts form unconscious biases so it’s easier for your brain to categorize information and make quick judgments over and over again.

 • Tre utfordringer for digitalt lederskap | Birger Magnus - Aftenposten

  Mange hevder at «digitale hoder» hurtig må erstatte ledere og styremedlemmer som er for tungbeinte til å møte de nye utfordringene. Dette er i beste fall en upresis anbefaling, jeg tror faktisk den også bommer på mål. Lederoppgavene må fornyes dramatisk for å lykkes digitalt.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

 

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal

© 1995-2017 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt