Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Lisensutfordringer

06.10.14

Diskusjonen om NRK-lisensen har igjen blusset opp, etter at NRK ønsker å øke lisensen med 73,- kroner. Høyre varsler at de vil se en reduksjon av lisensen i sammenheng med alternative finansieringsmodeller.

Dagens lisensmodell er utgått på dato. Lisensen er knyttet til fjernsynsapparatet som dings og ikke hvorvidt en person eller en husstand faktisk benytter seg av tilbudet til NRK. Hvis du eier et fjernsyn må du betale lisens. Alternativet er å ta med fjernsynet til et servicekontor og få den gamle antenneinngangen som ingen lengre bruker plombert for ca. 500,- kroner og dermed unngå hele lisensen.

Ikke bare rammer lisensen dem som ikke ønsker å benytte seg av tilbudet til NRK, det er også lett å omgå lisensen uten å være spesielt kyndig.

Lisens på datamaskiner eller en avgift på toppen av bredbåndet har vært diskutert, men det er et blindspor. I det øyeblikk man vedtar en slik ordning vil flere kreve tilsvarende ordninger. Musikk, bok, film, avis, alle har de ytret slike ønsker. Åpner man for én, er det vanskelig å nekte andre. Og åpner man for alle åpner man et kråkereir av utilsiktede bieffekter og et regime som blir dyrt og komplisert å administrere. I tillegg fratar man bredbåndskundene muligheten til å selv bestemme hva de vil bruke penger på og ikke.

For meg som er interessert i å la pengene fungere som mitt verktøy for hva jeg liker og ikke, heller jeg mot at en abonnementsordning er veien å gå. Seerne er allerede vant med å betale for abonnementstjenester som for eksempel Spotify eller Netflix. Her er det åpenbart at det finnes betalingsvilje, men det forutsetter et godt produkt.

Martin skriver regelmessig om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Få nye artikler via e-post:

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Lest av Martin

 • Save Space on Your iPhone By Changing this iOS 11 Camera Setting

  With iOS 11, Apple introduced the HEIF format for photos. HEIF stands for “High Efficiency Image Format,” and allows the photos you take on your phone to be squished down to the smallest possible size without losing quality.

 • Why Not to Work for a Big Tech Company – Hacker Noon

  No tech company is perfect and they all have flaws. Any publicly-traded or VC-backed company is obligated to make a profit for its shareholders. That rule applies to Silicon Valley as much as it does for big banks. If you really want to change the world, start your own company. Join a non-profit. Run for public office. Just don’t carry the delusion that by working for a big tech company you are better or different from everyone else.

 • Den siste villmarka

  Vi snakker om villmark hele tida, men nesten ingen av oss vet hva vi snakker om, meg selv inkludert. Begrepet har blitt en romantisk floskel, en referanse til noe opprinnelig og urørt, tømt for innhold, fiktivt, fordi den naturtypen det betegner om noen få år ikke lenger vil eksistere.

 • 7 Overlooked Biases That Creep Into Your Work (And Undermine Its Success)

  the brain creates shortcuts in order to make fast decisions when it hits information or inspiration overload. These shortcuts form unconscious biases so it’s easier for your brain to categorize information and make quick judgments over and over again.

 • Tre utfordringer for digitalt lederskap | Birger Magnus - Aftenposten

  Mange hevder at «digitale hoder» hurtig må erstatte ledere og styremedlemmer som er for tungbeinte til å møte de nye utfordringene. Dette er i beste fall en upresis anbefaling, jeg tror faktisk den også bommer på mål. Lederoppgavene må fornyes dramatisk for å lykkes digitalt.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

 

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal

© 1995-2017 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt