Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Nekrolog over Friprogsenteret

06.11.14

8. oktober ble Friprogsenteret strøket fra statsbudsjettet. 17. oktober ble samtlige ansatte ved senteret sagt opp. Ettersom jeg selv jobbet ved senteret i fire år, er det på sin plass med noen betraktninger.

Friprogsenteret så dagens lys sent i 2007. Bjørn Venn var sentral initiativtaker og senterets første ansatte var Heidi Arnesen Austlid før Christer Gundersen, meg selv og Morten Amundsen kom ombord. Senere har også Rune Strømme kommet innom, i tillegg til også Salve J. Nilsen og flere andre.

Strategien var enkel: offentlig sektor har mye å hente på å dele kunnskap om programvare som anskaffes for offentlige midler. Strategien er like aktuell i dag. Offentlig sektor har knapt nok skrapt i overflaten av potensialet. Systematisert deling, gjenbruk og samarbeid om IT-løsninger ville skapt bedre løsninger til lavere kostnader. I resten av verden skalerer man opp fagmiljøer med denne kompetansen, mest nærliggende i Storbritania, mens vi i Norge velger å avvikle den.

I dag har jeg selv det daglige ansvaret for store løsninger som er bygget på fri programvare. Fordelene er så mange at de fortjener en egen artikkel. Jeg ville aldri byttet.

Jeg vet at kunnskapen Friprogsenteret har formidlet gjennom de syv årene det har vært i drift har kommet til nytte. Konferansen GoOpen har hvert år samlet flere hundre mennesker for å utveksle erfaringer og knytte kontakter. Magasinet Smart har bidratt til å etablere et nytt tankesett som utfordrer det etablerte.

Nå er begge deler historie.

En viktig stemme har forsvunnet fra norsk IT-bransje.

Martin skriver regelmessig om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Få nye artikler via e-post:

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Lest av Martin

 • Save Space on Your iPhone By Changing this iOS 11 Camera Setting

  With iOS 11, Apple introduced the HEIF format for photos. HEIF stands for “High Efficiency Image Format,” and allows the photos you take on your phone to be squished down to the smallest possible size without losing quality.

 • Why Not to Work for a Big Tech Company – Hacker Noon

  No tech company is perfect and they all have flaws. Any publicly-traded or VC-backed company is obligated to make a profit for its shareholders. That rule applies to Silicon Valley as much as it does for big banks. If you really want to change the world, start your own company. Join a non-profit. Run for public office. Just don’t carry the delusion that by working for a big tech company you are better or different from everyone else.

 • Den siste villmarka

  Vi snakker om villmark hele tida, men nesten ingen av oss vet hva vi snakker om, meg selv inkludert. Begrepet har blitt en romantisk floskel, en referanse til noe opprinnelig og urørt, tømt for innhold, fiktivt, fordi den naturtypen det betegner om noen få år ikke lenger vil eksistere.

 • 7 Overlooked Biases That Creep Into Your Work (And Undermine Its Success)

  the brain creates shortcuts in order to make fast decisions when it hits information or inspiration overload. These shortcuts form unconscious biases so it’s easier for your brain to categorize information and make quick judgments over and over again.

 • Tre utfordringer for digitalt lederskap | Birger Magnus - Aftenposten

  Mange hevder at «digitale hoder» hurtig må erstatte ledere og styremedlemmer som er for tungbeinte til å møte de nye utfordringene. Dette er i beste fall en upresis anbefaling, jeg tror faktisk den også bommer på mål. Lederoppgavene må fornyes dramatisk for å lykkes digitalt.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

 

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal

© 1995-2017 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt