Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Ende-til-ende-ansvar

29.04.15

Jeg snakker ofte om hva som skal til for å lykkes med IT. En av tingene jeg snakker om er hvorfor utviklere skal ha ende-til-ende-ansvar i to dimensjoner: fra idé til produkt, fra maskinvare til brukergrensesnitt.

Fra idé til produkt

Den ene dimensjonen handler om funksjonalitet og at et utviklingsteam skal følge funksjonaliteten de lager fra den oppstår som idé til den er satt i produksjon. Utviklerne skal være med å forme ideen til et konsept sammen med forretningssiden, deretter kode funksjonaliteten, teste den og sette den i produksjon.

Ende-til-ende-ansvar

For mange er dette radikalt. I et tradisjonelt regime er det gjerne utvikleren som starter på funksjonaliteten, for så å overlevere den til et test-team, som i sin tur overlater den til applikasjonsdriften som setter den i produksjon. Det er flere utfordringer med et slikt regime. Ansvarsfraskriving oppstår ofte når ingen har ansvaret for totaliteten. Økt tidsforbruk oppstår som konsekvens av at funksjonaliteten skal overleveres mellom enhetene. Økt administrasjon oppstår av samme årsak. Ansvaret pulveriseres.

Med Kanban som verktøy og metoder kjent fra XP, sikrer man både fremdrift og kvalitet.

Fra maskinvare til brukergrensesnitt

Tilsvarende bør du gi utviklerne ende-til-ende-ansvar for all programvare som kreves for å ha en løsning i drift, alt fra virtualisering og operativsystemer til databaser og annen mellomvare, til selve applikasjonen de utvikler.

I et tradisjonelt regime som omtalt over, er det gjerne flere skiller i drift av en løsning. Ofte opererer man med utviklere som har ansvaret for å lage applikasjonen, applikasjonsdriftere som har ansvaret for å drifte og overvåke applikasjonen og annen programvare, samt basisdriftere som har ansvaret for maskinvare, nettverk, brannmurer og liknende.

Fordelen med å gi utviklerne ende-til-ende-ansvar også her, har mange fellesnevnere med førstnevnte: det blir et tydeligere ansvarsskille mellom maskinvare og programvare, og utviklerne tar eierskap og utviser ansvar for den totale løsningen. Metodene er kjent fra DevOps.

Ende-til-ende-ansvar

Alt har sin pris

Samtidig er det ikke bare å ukritisk gi slikt ansvar. Først og fremst krever det kompetanse innen alle disiplinene som skal utvises.

For ansvar fra idé til produkt kreves forståelse for forretning, arkitektur, programmering, testing og produksjonssetting.

For ansvar fra maskinvare til brukergrensesnitt kreves kunnskap om virtualisering, drift av operativsystemer og databaser, samt god innsikt i mellomvaren som benyttes.

Dette igjen har en kostnad: man trenger dyktige mennesker og dyktige mennesker er ikke gratis. Samtidig tar man på seg større ansvar, og da må man være klare til å ta dette ansvaret også når ting går galt. For det går før eller siden galt.

Oppsiden, derimot, er større når man lykkes. Man får mer stabil drift og høyere kvalitet på løsningen, og når alt kommer til alt er dette alt IT dreier seg om: stabile løsninger som fungerer.

Martin skriver regelmessig om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Få nye artikler via e-post:

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Lest av Martin

 • 10 Hidden URLs to Help You Rule the Web

  You’re probably used to bookmarking your favorite sites for easy access, but the web goes much deeper than the top domains you’re familiar with—from your social networks to your email box, having the right URL to hand can enable you to jump right into the page, feature, setting, or search you need. Here are 10 of the most useful ones.

 • En ny gullstandard for personvern

  Fredag før påske presenterte regjeringen en ny personopplysningslov. Loven er det viktigste svaret på hvordan vi skal hindre at private bedrifter eller offentlige myndigheter misbruker våre persondata.

 • Kristin Clemets blogg - Her skriver jeg om ideer, verdier og politikk.

  Men verst er det, såvidt jeg kan bedømme, at hele tonen blant mange av dem som er aktive på Twitter, er blitt så ufordragelig og kald. Mange opptrer dessuten anonymt, samtidig som de i lite hyggelige ordelag omtaler mennesker som deltar med fullt navn.

 • Akimbo: A Podcast from Seth Godin av Seth Godin på Apple Podcasts

  Hvorfor er Facebook og Google blant verdens største selskaper når du ikke betaler for tjenesten?

 • How healthy is the internet?

  Our 2018 compilation of research explains what’s helping and what’s hurting the Internet across five issues, from personal experience to global concerns.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

 

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal Send Martin penger via PayPal

© 1995-2018 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt