Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Posten i partnerskap med StartupLab

11.01.17

I fjor høst inngikk vi i Posten en samarbeidsavtale med StartupLab, Norges største inkubator for teknologibaserte oppstartsbedrifter.

StartupLab skal bidra til å skape flere vekstkraftige teknologibedrifter i Norge. Formålet med samarbeidet mellom Posten og StartupLab er å skape forretningsmuligheter for både gründerne og Posten.

Hvordan samarbeider man?

Helt konkret har vi så langt deltatt i det StartupLab kaller «Meet the Corporates», eller «pølser, pils og pitching» som jeg kalte det under den påfølgende festen.

Vi avtaler en kveld hvor vi fra Posten stiller med noen personer i Forskningsparken. Oppstartsbedriftene forteller deretter hvem som vil snakke med Posten og vi gir tilbakemelding på hvem som er relevante. Deretter har vi en «speed date» hvor hver bedrift får 10 minutter for å fortelle om sitt konsept.

StartupLab

Etter denne gjennomføringen følges hver bedrift opp separat, for å se om det er grunnlag for videre samarbeid.

Hvordan evaulere en oppstartsbedrift?

Når man kun får 10 minutter til å snakke sammen er det åpenbart at man skal ha en strukturert måte både å skrive notater på, men også som er relevante notater som man lett kan evaluere i etterkant.

Hvis du har lest boken Business Model Generation av Alexander Osterwalder er du også kjent med Business Model Canvas. Enkelt forklart tegner man opp hele bedriftens forretningsmodell på én A3-side. Det er en latterlig enkel måte å sette opp en forretningsmodell på. Det betyr selvfølgelig ikke at forretningsmodellen vil fungere, men at man som et minimum har et gjennomtenkt forhold til hvordan den skal se ut.

Jeg skrev ut en bunke eksemplarer av Business Model Canvas som jeg tok med i møtet. Dermed var det bare å fylle ut etterhvert som bedriftene snakket, og det de ikke snakket om kunne vi spørre eksplisitt om. Spesielt viktig er verdiforslag, kundesegmenter og kontantstrømmer, det må alle kunne svare klart på.

Samtidig er det viktig å ikke se seg blind på hvorvidt bedriften har et gjennomtenkt forhold til disse tingene. Det er selvfølgelig en fordel, men smarte mennesker og gode ideer kommer ikke alltid servert på et fat. Av og til trenger man å snakke mer sammen og kanskje hjelpe bedriften til å gjøre dette tydeligere, også for seg selv.

StartupLab

Gir det noen verdi?

Allerede etter første «Meet the Corporates» har vi hatt oppfølgingsmøte med flere selskaper for å forstå verdiforslag bedre, slik at begge parter kan vurdere grunnlag for samarbeid. Det kan for eksempel være at Posten kan bidra med kompetanse eller tjenester inn i disse selskapene, eller at selskapene leverer sine tjenester til Posten.

Så langt har det ikke kommet noe konkret ut av akkurat dette samarbeidet, da det er helt nytt, men vi har god erfaring fra tidligere samarbeid med oppstartsbedrifter. Eksempelvis er e-kvitteringsløsningen vi benytter i Digipost utviklet og driftet av dSAFE, som nå kjøpt opp av Bambora. De var da en oppstartsbedrift rett ut av NTNUs Entreprenørskole.

Andre samarbeidsformer

Som partner får man, i tillegg til «Meet the Corporates», selvfølgelig også andre anledninger til å snakke med oppstartsbedriftene. Man får også tilgang til lokaler og fasciliteter. Vi ser for eksempel for oss en hack day i februar, det får jeg komme tilbake til. Det har vi god tradisjon for i Posten.

På bildet øverst ser du, fra venstre, Per Einar Dybvik i StartupLab, konserndirektør Gro Bakstad i divisjon Post, leder Christian Brandt i Salg og PMI i Posten og Alexander Woxen i StartupLab. Foto: © Birger Morken, Posten Norge AS.

Martin skriver regelmessig om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Få nye artikler via e-post:

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Lest av Martin

 • Save Space on Your iPhone By Changing this iOS 11 Camera Setting

  With iOS 11, Apple introduced the HEIF format for photos. HEIF stands for “High Efficiency Image Format,” and allows the photos you take on your phone to be squished down to the smallest possible size without losing quality.

 • Why Not to Work for a Big Tech Company – Hacker Noon

  No tech company is perfect and they all have flaws. Any publicly-traded or VC-backed company is obligated to make a profit for its shareholders. That rule applies to Silicon Valley as much as it does for big banks. If you really want to change the world, start your own company. Join a non-profit. Run for public office. Just don’t carry the delusion that by working for a big tech company you are better or different from everyone else.

 • Den siste villmarka

  Vi snakker om villmark hele tida, men nesten ingen av oss vet hva vi snakker om, meg selv inkludert. Begrepet har blitt en romantisk floskel, en referanse til noe opprinnelig og urørt, tømt for innhold, fiktivt, fordi den naturtypen det betegner om noen få år ikke lenger vil eksistere.

 • 7 Overlooked Biases That Creep Into Your Work (And Undermine Its Success)

  the brain creates shortcuts in order to make fast decisions when it hits information or inspiration overload. These shortcuts form unconscious biases so it’s easier for your brain to categorize information and make quick judgments over and over again.

 • Tre utfordringer for digitalt lederskap | Birger Magnus - Aftenposten

  Mange hevder at «digitale hoder» hurtig må erstatte ledere og styremedlemmer som er for tungbeinte til å møte de nye utfordringene. Dette er i beste fall en upresis anbefaling, jeg tror faktisk den også bommer på mål. Lederoppgavene må fornyes dramatisk for å lykkes digitalt.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

 

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal

© 1995-2017 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt