Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

Bilens fremtid

16.01.17

Blir dagens bilprodusenter neste bransje som går over ende fordi de ikke klarer omstilling til en ny fremtid med alternativt drivstoff og autonome kjøretøy?

Bilen har de siste årene blitt politisk upopulær. Spesielt i byene. Særlig er det biler som drives med fossilt drivstoff som får gjennomgå. Med rette. Dårlig luftkvalitet fører til dødsfall.

I sin iver i å bli kvitt problemet fra bilen, foreslås flere tiltak, hvor et velkjent tiltak er å forby biltrafikk i sin helhet. Men er det egentlig smart, eller er det forhastet?

Raskere enn jeg hadde trodd

Hvis du for fire-fem år siden hadde spurt meg om hvor bilteknologien hadde vært i 2017, hadde jeg aldri trodd at vi hadde vært så nært reelt autonome (selvkjørende) biler. Jeg hadde heller ikke trodd at vi skulle se elektrifisering og alternative drivstoff i så stor grad. (For sistnevnte betyr det i hvert fall at tiltaket avgiftsfritak har hatt effekt.)

Hvordan ser fremtidens bil ut?

Kombinasjonen av autonomi og elektrifisering kommer til å åpne for ny og mer effektiv utnyttelse av bilparken. På lang sikt trenger vi neppe eie en bil. Vi kommer sannsynligvis ikke til å se biler slik vi kjenner dem i dag. De kommer mer sannsynlig til å bli små kapsler som frakter rundt på et par personer om gangen, eller litt større for familiene, slik som Volkswagens konsept I.D Buzz.

Hvor mange biler trenger vi?

Før jul var jeg i et hyggelig julebord hvor jeg ble sittende til bords med en ansatt i Ruter. Han fortalte om en studie fra Finland, som jeg dessverre ikke klarer å oppdrive på nett, hvor man hadde simulert en fremtid hvor ingen eier egne biler. Hvor mange biler, sammenliknet med dagens antall, ville man hatt behov for dersom man kunne utnytte bilparken fullt ut?

Svaret var, i følge naboen på julebordet, 3 %.

Tre prosent.

Det vil si at 97 % av dagens bilpark kan fjernes hvis de resterende bilene var i kontinuerlig drift. Tenk all plassen som kunne vært frigjort. Og forurensningen i form av redusert produksjon.

Hvem blir bilbransjens Kodak?

Teknologien har snudd mange bransjer på hodet. Musikk. Film. Bok. Avis. Hotell. Taxi. Blir bilbransjen den neste, hvis de i fremtiden kun skal produsere 3 % av dagens bilpark? Og kommer også de til å rope på statlig støtte fordi de ikke klarer omstillingen?

Svaret er ikke gitt. Bilbransjen har god økonomi og alle forutsetninger for å klare eventuelle omstillinger. Man trenger ikke være spåmann for å spå at noen produsenter vil overleve, andre vil dø og at nye vokser frem.

Martin skriver regelmessig om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Få nye artikler via e-post:

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Lest av Martin

 • Save Space on Your iPhone By Changing this iOS 11 Camera Setting

  With iOS 11, Apple introduced the HEIF format for photos. HEIF stands for “High Efficiency Image Format,” and allows the photos you take on your phone to be squished down to the smallest possible size without losing quality.

 • Why Not to Work for a Big Tech Company – Hacker Noon

  No tech company is perfect and they all have flaws. Any publicly-traded or VC-backed company is obligated to make a profit for its shareholders. That rule applies to Silicon Valley as much as it does for big banks. If you really want to change the world, start your own company. Join a non-profit. Run for public office. Just don’t carry the delusion that by working for a big tech company you are better or different from everyone else.

 • Den siste villmarka

  Vi snakker om villmark hele tida, men nesten ingen av oss vet hva vi snakker om, meg selv inkludert. Begrepet har blitt en romantisk floskel, en referanse til noe opprinnelig og urørt, tømt for innhold, fiktivt, fordi den naturtypen det betegner om noen få år ikke lenger vil eksistere.

 • 7 Overlooked Biases That Creep Into Your Work (And Undermine Its Success)

  the brain creates shortcuts in order to make fast decisions when it hits information or inspiration overload. These shortcuts form unconscious biases so it’s easier for your brain to categorize information and make quick judgments over and over again.

 • Tre utfordringer for digitalt lederskap | Birger Magnus - Aftenposten

  Mange hevder at «digitale hoder» hurtig må erstatte ledere og styremedlemmer som er for tungbeinte til å møte de nye utfordringene. Dette er i beste fall en upresis anbefaling, jeg tror faktisk den også bommer på mål. Lederoppgavene må fornyes dramatisk for å lykkes digitalt.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

 

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal

© 1995-2017 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt