Martin Koksrud Bekkelund

Martin Koksrud Bekkelund

Teknologi • Samfunn • Politikk

DAB

01.02.17

I disse dager slukkes det gamle FM-nettet for radio til fordel for DAB. Tilhengere og motstandere av DAB står fortsatt steilt mot hverandre. Selv klarer jeg ikke hisse meg opp i debatten, men har noen betraktninger.

Bakgrunnen for overgangen fra FM til DAB er at man ønsker å bevege seg vekk fra analog radio og over til digital. Det vil si at du som lytter vil oppleve krystallklar lyd, så lenge du har dekning.

Så langt bør alle kunne være enige: en digitalisering av radio er like naturlig som alt annet, enten det er musikk, bok, film eller avis.

Hva er problemet?

Problemet, derimot, er teknologien DAB bygger på. Den er gammel og lite utviklet over tid, i hvert fall hvis man sammenlikner med den teknologiske utviklingen ellers. Du husker kanskje tiden da man lastet ned musikk som MP3? Vel, DAB er MP2 og DAB+ er HE-AAC. Mer om forskjellene senere.

Lydkvaliteten og brukervennligheten til DAB er det lite å si på, men å i 2017 rulle ut en teknologi som fra et brukerperspektiv ikke har utviklet seg nevneverdig siden 1980-tallet fremstår som lite forståelsesfullt for hva som ville vært et bedre alternativ.

Hva er alternativet?

Å benytte det eksisterende IP-nettet ville vært et bedre alternativ. Dette nettet bærer all internettrafikk, enten det er trådløst via mobilnettet eller kablet via internettforbindelsen hjemme.

Det er dette nettet du bruker enten du leser nettaviser, sjekker mail eller streamer musikk og TV. Eller radio. Det er altså dette man kaller internettradio.

I stedet for å bygge et dedikert nett dedikert for radio, burde man heller utnytte en generisk infrastruktur som uansett vil bli videreutviklet i fremtiden. Dette ville også gjort det enklere og rimeligere for radiostasjoner å kringkaste på nett. Hvem som helst kan gjøre det.

Der man i et IP-nett separerer selve nettet og innholdet på nettet, er disse uløselig knyttet til hverandre i et DAB-nett. Det vil si at IP-nettet kan benyttes til alt du bruker internett til i dag, også radio, mens DAB-nettet ikke kan benyttes til annet enn nettopp DAB.

På den tiden DAB ble utviklet, var trådløst IP-nett slik vi kjenner det med for eksempel mobilnettet fortsatt ukjent. På daværende tidspunkt var det kanskje naturlig å utarbeide teknologi for digital radio over et eget dedikert nett. I dag har vi et IP-nett over mobilnettet som er i konstant utvikling og utbygging.

DAB fremstår i så måte som et blindspor.

DAB og DAB+

For å komplisere det hele finnes det som tidligere nevnt både DAB og DAB+. Sistnevnte er, åpenbart, etterfølgeren til førstnevnte og de er ikke kompatible. DAB bygger på MP2, mens DAB+ er HE-AAC.

Det vil si at du må bytte mottaker hvis du bare har en DAB-radio. Den dagen DAB+ trenger oppgradering, må du bytte mottaker igjen, selv om det finnes enheter som skal la seg oppgradere også over DAB-nettet. Det er uansett ikke utenkelig at DAB+ vil trenge en oppgradering snart, all den tid også DAB+ begynner å dra på årene, da den er fra 2006.

Hadde man i stedet benyttet IP-nettet ville man kunne oppgradert radioen på samme måte som du gjør med datamaskinen, den dagen teknologien videreutviklet seg. Bilprodusenten Tesla er et eksempel på dette. De oppgraderer programvaren (firmware) i bilen, herunder også radioen, over IP-nettet.

Nå står min gamle DAB-radio fra Tivoli taus på kjøkkenbenken som et sørgelig minne om et forfeilet teknologivalg.

Dimensjonering av IP-nettet

Tilhengere av DAB sier at radio vil kreve mer av IP-nettet enn hva det er dimensjonert for i dag, og at en utbygging måtte til for å takle datamengden radio medfører. I en tid hvor «alle» har Netflix og ser nett-TV virker det som et gammelt argument. Utbyggingen tvinger seg frem uavhengig av den lille datamengden radio medfører.

Hvor mange regninger skal forbrukerne ta?

Kritikerne av DAB sier at regningen med overgangen til DAB vil koste radiolytterne flerfoldige kroner, fordi man må bytte ut den gamle analoge mottakeren med en ny digital.

Det er en delvis legitim kritikk.

Uansett hvilken teknologi man hadde byttet til, ville man måtte skaffe seg en ny mottaker, også dersom den hadde vært IP-basert. Skal kritikken ha noe for seg må det i så fall være at man må bytte to ganger, den dagen DAB avvikles.

Svelg kamelen

Når alt dette er sagt så klarer jeg ikke hisse meg opp. Ikke nå lenger. Det var et bedre tidspunkt å debattere dette da beslutningen skulle tas, men i dag hvor slukkingen av FM-nettet allerede er i gang får man bare anerkjenne beslutningen.

Da får man heller arbeide for å få radiostasjonene over på skikkelig internettradio. De mindre radiostasjonene er allerede i gang.

Har du DAB?

I dag trenger du faktisk ikke en dedikert mottaker for å lytte til radio. Det finnes apps både for mobil og desktop som tar inn internettradio for deg.

Jeg leser om mennesker som nekter å kjøpe DAB-radio av argumentene nevnt over. Selv har jeg et mer pragmatisk syn på saken. Jeg eier en ny bil med DAB-radio og har en enkel DAB-radio på hytta. Hjemme bruker jeg internettradio. Jeg gidder ikke å la være å lytte til radio, bare fordi jeg misliker teknologien. Det blir for dumt.

DAB løser mitt og mange andre sitt radiobehov på en enkel måte. Det skal man ikke glemme oppi alle detaljene. Det er bare synd at jeg tror teknologivalget blir et dyrt blindspor.

Martin skriver regelmessig om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Få nye artikler via e-post:

Flere artikler

Enda flere artikler? Besøk arkivet.

Lest av Martin

 • Save Space on Your iPhone By Changing this iOS 11 Camera Setting

  With iOS 11, Apple introduced the HEIF format for photos. HEIF stands for “High Efficiency Image Format,” and allows the photos you take on your phone to be squished down to the smallest possible size without losing quality.

 • Why Not to Work for a Big Tech Company – Hacker Noon

  No tech company is perfect and they all have flaws. Any publicly-traded or VC-backed company is obligated to make a profit for its shareholders. That rule applies to Silicon Valley as much as it does for big banks. If you really want to change the world, start your own company. Join a non-profit. Run for public office. Just don’t carry the delusion that by working for a big tech company you are better or different from everyone else.

 • Den siste villmarka

  Vi snakker om villmark hele tida, men nesten ingen av oss vet hva vi snakker om, meg selv inkludert. Begrepet har blitt en romantisk floskel, en referanse til noe opprinnelig og urørt, tømt for innhold, fiktivt, fordi den naturtypen det betegner om noen få år ikke lenger vil eksistere.

 • 7 Overlooked Biases That Creep Into Your Work (And Undermine Its Success)

  the brain creates shortcuts in order to make fast decisions when it hits information or inspiration overload. These shortcuts form unconscious biases so it’s easier for your brain to categorize information and make quick judgments over and over again.

 • Tre utfordringer for digitalt lederskap | Birger Magnus - Aftenposten

  Mange hevder at «digitale hoder» hurtig må erstatte ledere og styremedlemmer som er for tungbeinte til å møte de nye utfordringene. Dette er i beste fall en upresis anbefaling, jeg tror faktisk den også bommer på mål. Lederoppgavene må fornyes dramatisk for å lykkes digitalt.

Om Martin

Martin Koksrud Bekkelund

Dette er Martin Koksrud Bekkelund sitt private nettsted, hvor han skriver om teknologiledelse og hvordan teknologi, samfunn og politikk påvirker hverandre. Martin arbeider til daglig som direktør for produkt- og forretningsutvikling i et av Norges største selskaper. Les mer...

 

Facebook Twitter Instagram LinkedIn GitHub SlideShare Martin Koksrud Bekkelunds RSS-kanal

© 1995-2017 Martin Koksrud Bekkelund
OpphavsrettRSS og abonnementKontakt